Please enter a value

Top Clans in Hong Kong

Rank Badge Name Location Members Delta Trophies
1 9DontKnow8
8Y22C298
Hong Kong 48 / 50 1 47,920
2 HongKong Elite
90RVVC82
Hong Kong 42 / 50 1 47,857
3 After Effect
8QJCP0
Hong Kong 48 / 50 0 47,168
4 WHYsoSERIOUS?
Q9PLQ
Hong Kong 50 / 50 0 46,789
5 DnA
2V28Y9L
Hong Kong 49 / 50 3 46,728
6 HK-DIU
PCCQU
Hong Kong 48 / 50 1 46,664
7 HKisDy!ng
800C8P02
Hong Kong 50 / 50 1 46,539
8 二手飯堂
2R9CPG0C
Hong Kong 50 / 50 1 46,368
9 [email protected] l Nova
8JQQP8UL
Hong Kong 46 / 50 1 46,101
10 Fabulous
8QLPR
Hong Kong 50 / 50 1 46,075
11 赤鱲角馬會
P02PG2Y
Hong Kong 50 / 50 0 46,017
12 迷失的羔羊@@hk
9PRL28
Hong Kong 50 / 50 3 45,927
13 政政
8CU08UQ
Hong Kong 50 / 50 4 45,887
14 HKGspots
PQLU9UY
Hong Kong 50 / 50 5 45,732
15 Hong Kong
88PLU
Hong Kong 49 / 50 2 45,668
16 Clash it EASY
2JJ9JCU2
Hong Kong 49 / 50 2 45,624
17 《 秋名 》
20GG2PYY
Hong Kong 48 / 50 5 45,531
18 會友鏢局
LU02Q0V
Hong Kong 50 / 50 2 45,513
19 香港
2PRQYUJJ
Hong Kong 49 / 50 1 45,197
20 Eiggma's
2QV0QP
Hong Kong 50 / 50 1 45,055
21 布力般流汗
L0P2VUJ
Hong Kong 49 / 50 1 44,988
22 FiJoYcE FoRcEs
CCYJU
Hong Kong 48 / 50 0 44,854
23 WHYsoSERIOUS五號
220PY0RR
Hong Kong 50 / 50 1 44,827
24 HK Protesters
98UUGL
Hong Kong 49 / 50 1 44,822
25 堅.香港人
LPYQQLU
Hong Kong 48 / 50 1 44,697
26 [email protected] lll Nova
8C0QRQ2U
Hong Kong 49 / 50 4 44,639
27 PRAYtoWIN
JCL2Y2P
Hong Kong 49 / 50 2 44,618
28 會友鏢局分號
2LPR8GGV
Hong Kong 50 / 50 1 44,532
29 一起森巴舞
20JLY290
Hong Kong 49 / 50 1 44,315
30 3000聯盟
Y0GRY0P
Hong Kong 50 / 50 3 44,313
31 香港地
889QCQ
Hong Kong 50 / 50 4 44,310
32 謎。城
98GLCCGC
Hong Kong 47 / 50 0 44,293
33 #烏托會館
99CJCVVY
Hong Kong 50 / 50 2 44,265
34 是但啦諗唔到
29C892YP
Hong Kong 49 / 50 3 44,258
35 AfterEffect 陷陣營
GV2QQ9R
Hong Kong 48 / 50 1 44,158
36 WHYsoSERIOUS三號
U0CCPQ
Hong Kong 48 / 50 5 44,123
37 Royal Tramp
2LQUU0R9
Hong Kong 50 / 50 4 43,981
38 海字
9LRGQR
Hong Kong 50 / 50 2 43,946
39 香港 - 傳奇
P222GYQ
Hong Kong 50 / 50 0 43,905
40 WeAreHOnGKonGER
GL809Q
Hong Kong 50 / 50 13 43,844
41 捐兵總動員
L2P0C2V
Hong Kong 49 / 50 3 43,788
42 HK WarHeads
YLJ8J0
Hong Kong 49 / 50 6 43,749
43 《 秋名 · 貳 》
2P2UULUC
Hong Kong 50 / 50 21 43,705
44 Vio
9RC9CJ
Hong Kong 50 / 50 3 43,680
45 WHYsoSERiOUS二號
Q2QGU2
Hong Kong 49 / 50 3 43,651
46 HKisDying #2
YGCCP9Y
Hong Kong 49 / 50 15 43,619
47 The Great Wall
QU20GU
Hong Kong 50 / 50 1 43,589
48 絕情谷
2YPV9R8
Hong Kong 50 / 50 1 43,581
49 hKEsports
22RG
Hong Kong 49 / 50 6 43,574
50 HK GoAheadEagle
90G82V
Hong Kong 50 / 50 0 43,556
51 #HK兄弟幫
JP9GCUG
Hong Kong 50 / 50 4 43,503
52 保龍一族
28YJVC8
Hong Kong 50 / 50 8 43,470
53 女王盟
LYY08Q8
Hong Kong 50 / 50 1 43,465
54 新香港部落123
C9C8PCP
Hong Kong 48 / 50 4 43,464
55 香港同鄉會 HKG
8R8V8VR
Hong Kong 50 / 50 5 43,436
56 HK九龍NT
LGPRY2U
Hong Kong 50 / 50 11 43,428
57 HK Golden
80RCLR
Hong Kong 46 / 50 21 43,417
58 Hong Kong @3
8L9UJ0
Hong Kong 46 / 50 2 43,390
59 會友鏢局叁號
2QRUL9RC
Hong Kong 48 / 50 3 43,375
60 AppleAge
YYYPV
Hong Kong 50 / 50 1 43,363
61 Be Hong Konger
222GYPG
Hong Kong 50 / 50 30 43,357
62 無盡
2CLYV8R8
Hong Kong 49 / 50 3 43,341
63 毒L騎士團
82CGU2P
Hong Kong 46 / 50 5 43,295
64 FUN TRANSFER
882C09
Hong Kong 50 / 50 7 43,236
65 hong Kong
2QUUGJ9U
Hong Kong 50 / 50 2 43,184
66 HK SURE WIN
GRJRLR
Hong Kong 50 / 50 1 43,184
67 fategay
GP9VV8L
Hong Kong 49 / 50 1 43,140
68 星語寄情
2ULR9U
Hong Kong 50 / 50 12 43,124
69 MaxHehala
2LUG0
Hong Kong 50 / 50 15 43,102
70 我要打廿個
U2C0U8
Hong Kong 47 / 50 3 43,064
71 amazing tai koo
YL822J
Hong Kong 50 / 50 1 43,050
72 香港
YRU8GU2
Hong Kong 48 / 50 2 43,045
73 HKCR圍威喂
2PYPJJ90
Hong Kong 49 / 50 2 43,034
74 逆鱗
R9YGY9
Hong Kong 50 / 50 5 43,027
75 忘了贏
V2GVLC8
Hong Kong 50 / 50 4 43,012
76 香港 HK Baby
GU8LP
Hong Kong 50 / 50 5 43,005
77 hkGG
2PLGYQL
Hong Kong 50 / 50 1 42,993
78 HK Seven 香港 7
P2JLU8
Hong Kong 50 / 50 1 42,975
79 852 big potato
80QU0J
Hong Kong 50 / 50 17 42,963
80 hong kong
9QPQ29R
Hong Kong 49 / 50 7 42,960
81 [email protected] V Nova
8VVY0JJR
Hong Kong 47 / 50 30 42,943
82 一蕉謝晒皮
RJV8GUJ
Hong Kong 50 / 50 12 42,926
83 人生真苦
2L09VGR
Hong Kong 49 / 50 1 42,893
84 CSK.ms
CC8VYJ
Hong Kong 50 / 50 55 42,873
85 BuildKing
29RLVQ8
Hong Kong 50 / 50 4 42,872
86 WeAreHongKonger
RC89R0C
Hong Kong 49 / 50 8 42,851
87 Revolution
YRRG9Q0
Hong Kong 50 / 50 3 42,850
88 HK串流
9QQQC
Hong Kong 50 / 50 2 42,846
89 香港復仇者聯盟
CGQP0
Hong Kong 49 / 50 16 42,835
90 fabulous-2nd
PPQY9PJ
Hong Kong 50 / 50 5 42,826
91 群萃眾鬼
CC0VYRC
Hong Kong 45 / 50 3 42,774
92 防止虐待野豬協會
2GJCGPLP
Hong Kong 50 / 50 6 42,768
93 HK Students
C2P8Y0R
Hong Kong 47 / 50 7 42,764
94 hea is must
8RCCG2
Hong Kong 50 / 50 5 42,763
95 custaoldboy
8RGYU
Hong Kong 49 / 50 14 42,761
96 Superdry Army
PUPJ2QG
Hong Kong 47 / 50 1 42,755
97 9upper
9YR0C2
Hong Kong 50 / 50 3 42,735
98 HK瘋
V9922JL
Hong Kong 50 / 50 3 42,700
99 神之國度
J28C
Hong Kong 50 / 50 13 42,684
100 紅磡冰室
GQGLY
Hong Kong 50 / 50 9 42,672
101 叮噹百寶袋
228CVRCU
Hong Kong 48 / 50 18 42,608
102 SHF
2PPGPQYV
Hong Kong 50 / 50 9 42,599
103 grinders
UPY8CGG
Hong Kong 48 / 50 0 42,597
104 HK - 作戰聯盟
PLGYU
Hong Kong 48 / 50 12 42,585
105 #Holy Sheep
2G89JQ8L
Hong Kong 50 / 50 1 42,575
106 香港宗親會
QP9C22
Hong Kong 50 / 50 11 42,571
107 FiJoYcE MiNionS
VG22JGG
Hong Kong 50 / 50 8 42,569
108 爆力般流汗
8J0892J9
Hong Kong 49 / 50 4 42,562
109 HKG 進擊的膠手
202PRLRQ
Hong Kong 49 / 50 7 42,502
110 《 秋名 · 叁 》
2PGLUC2Q
Hong Kong 48 / 50 0 42,499
111 Clash GSHK
P0J90YV
Hong Kong 50 / 50 10 42,490
112 Augustus
YQUUGV
Hong Kong 50 / 50 56 42,486
113 香港傘兵
202LUPP
Hong Kong 50 / 50 21 42,468
114 香港 新聯盟 HK UNION
YJ2VPC9
Hong Kong 45 / 50 14 42,448
115 HK雷神
QUCU2VR
Hong Kong 46 / 50 22 42,442
116 HKAFC-2nd
8PJVVLC8
Hong Kong 47 / 50 2 42,438
117 Fabulous-3rd
G2QJYUY
Hong Kong 50 / 50 5 42,422
118 戰鬥民族Z
8Y900
Hong Kong 50 / 50 9 42,422
119 紅蓮の弓矢
P2QUU
Hong Kong 49 / 50 5 42,421
120 一劍西來·中出即飛
9CQQG0V
Hong Kong 48 / 50 12 42,405
121 天誅
8QJJ0CC
Hong Kong 50 / 50 2 42,400
122 Guardforce 衛安
RUCG8
Hong Kong 47 / 50 14 42,390
123 香港 ! HK 害人鏢 TOP
8JUG9YC9
Hong Kong 50 / 50 7 42,389
124 HongKongFAMILY
U2J2R0
Hong Kong 49 / 50 10 42,388
125 HKisDying #3
GC89YYP
Hong Kong 50 / 50 13 42,375
126 香港尖咀人
YP8UVU
Hong Kong 49 / 50 15 42,368
127 SKT T87
P99LCY
Hong Kong 49 / 50 26 42,355
128 HK-JER
PG2JY29
Hong Kong 50 / 50 9 42,341
129 #靈感#
Y92JY98
Hong Kong 49 / 50 22 42,341
130 元朗
PC22J
Hong Kong 44 / 50 3 42,331
131 團長要換人了
2QUPG2P
Hong Kong 49 / 50 18 42,327
132 ATV
QL92UL
Hong Kong 50 / 50 6 42,326
133 Pray For HK
YR8GRY
Hong Kong 50 / 50 4 42,325
134 熱血男兒會
8P2VRVG
Hong Kong 49 / 50 5 42,321
135 野豬愛皮卡~~超之家⚡ピカピ⚡
L00QC9Y
Hong Kong 47 / 50 10 42,314
136 賜哥正仆街
8YLYG2L
Hong Kong 48 / 50 16 42,310
137 法克部落
GVC0LL
Hong Kong 50 / 50 9 42,276
138 HK PLAYERS
LCJ8LP
Hong Kong 49 / 50 35 42,271
139 斬先生
CQ2LCJ
Hong Kong 50 / 50 8 42,250
140 香港架勢堂
20YUY2J
Hong Kong 50 / 50 37 42,246
141 香港一定得
82LGUQU
Hong Kong 50 / 50 12 42,241
142 100%香港製造
8RQGVRC
Hong Kong 50 / 50 16 42,219
143 D7689軍圑 @ 香港 HK
V0QGJU
Hong Kong 49 / 50 19 42,216
144 hkgalaxy
2YPLU8LY
Hong Kong 50 / 50 3 42,197
145 Vin牛魚隊長之豪門衝擊⚔️
88UR0VC0
Hong Kong 46 / 50 20 42,177
146 香港169
9Y2VUYU
Hong Kong 50 / 50 4 42,170
147 Clan D Crush
2P2Q2G9
Hong Kong 50 / 50 2 42,166
148 We Are HK
UQPC290
Hong Kong 50 / 50 48 42,165
149 -=轉身射個AirBall=-
CV8YLP
Hong Kong 50 / 50 2 42,158
150 DnA Saint
CJ0220Q
Hong Kong 50 / 50 11 42,155
151 狂龍
200GCLRL
Hong Kong 50 / 50 11 42,153
152 HKG :o)
2PQ9282C
Hong Kong 49 / 50 6 42,146
153 巨人朋友
22UG2UQR
Hong Kong 50 / 50 9 42,135
154 #OP | HK
8V0PPURQ
Hong Kong 50 / 50 29 42,112
155 義字頭
9LYJYYUP
Hong Kong 50 / 50 12 42,097
156 HK clan
CQ008VL
Hong Kong 46 / 50 1 42,084
157 9uppers
C9YGJ0
Hong Kong 49 / 50 21 42,083
158 *1225
LY2PJV8
Hong Kong 47 / 50 8 42,081
159 東頭灣道22號
28PU28C8
Hong Kong 48 / 50 5 42,081
160 MJ GROUP
8R0CPV2
Hong Kong 50 / 50 8 42,076
161 HKG bro
8QJUCVY
Hong Kong 50 / 50 8 42,072
162 Houya
J20V
Hong Kong 50 / 50 12 42,064
163 HK-LIN
2PLP8CPL
Hong Kong 49 / 50 20 42,045
164 100毛
P8UJ2V
Hong Kong 50 / 50 6 42,044
165 Clash on HK
88P88J2
Hong Kong 50 / 50 3 42,037
166 巨人哥布林小屋狂暴公主
2QR8JGRV
Hong Kong 50 / 50 18 42,029
167 皇族兵工廠
8JG2QYL
Hong Kong 50 / 50 7 42,014
168 Memories
89PUV8R
Hong Kong 50 / 50 13 41,997
169 香港人俱樂部
VQYC80G
Hong Kong 49 / 50 15 41,965
170 失敗專家
9RPQLJU
Hong Kong 50 / 50 5 41,956
171 香港地
88JL28P
Hong Kong 50 / 50 8 41,954
172 hk
CV09CQJ
Hong Kong 49 / 50 37 41,948
173 新hk帝國
JC08PRL
Hong Kong 50 / 50 14 41,947
174 迷路的羔羊@@hk
220UR8CV
Hong Kong 48 / 50 15 41,946
175 HK BABIES
R8QQC8
Hong Kong 47 / 50 42 41,943
176 Golden Brosis
9CQ88G
Hong Kong 49 / 50 2 41,929
177 HK皇室部落
2092JUJV
Hong Kong 50 / 50 1 41,927
178 今晚打巨人
9C8G9RL
Hong Kong 48 / 50 6 41,918
179 香港HK2.55
90Y00
Hong Kong 50 / 50 18 41,905
180 LIHKG
29VRCLGP
Hong Kong 50 / 50 23 41,881
181 香港 Hong Kong
RY8LY
Hong Kong 50 / 50 17 41,848
182 pigpigpigpigpig
98Q0P
Hong Kong 48 / 50 9 41,846
183 香港有你
8LL2JLRY
Hong Kong 46 / 50 1 41,838
184 Fabulous-4th
GR9YVQU
Hong Kong 50 / 50 18 41,826
185 CiviLians Clan
8LQCQU
Hong Kong 49 / 50 26 41,820
186 HK Frontiers
L88C28G
Hong Kong 45 / 50 0 41,803
187 HK-LOL
PP22J9J
Hong Kong 49 / 50 6 41,803
188 Easyplaying
JJC2RGY
Hong Kong 50 / 50 6 41,802
189 hongkong region
LV9J9GR
Hong Kong 50 / 50 3 41,795
190 BFB之家
9LP8Q0V
Hong Kong 48 / 50 15 41,777
191 暴風城
JYP09R
Hong Kong 50 / 50 12 41,775
192 Alcoholiz
8RLPYV
Hong Kong 48 / 50 14 41,774
193 香港地
99YGRQ
Hong Kong 50 / 50 10 41,768
194 鐵血同盟
2LLCRJ2R
Hong Kong 49 / 50 10 41,765
195 主公英明
C0092L
Hong Kong 48 / 50 39 41,760
196 巨人我要
JPG9RGC
Hong Kong 48 / 50 25 41,759
197 For WARS
80GGLV
Hong Kong 49 / 50 2 41,758
198 HKG-Hong Kong
890VP
Hong Kong 49 / 50 13 41,752
199 Hong Kong AceS
2YRGUJVP
Hong Kong 43 / 50 8 41,748
200 懦夫救星
L2JQR8Q
Hong Kong 50 / 50 10 41,745