Please enter a value

Top Clans in Hong Kong

Rank Badge Name Location Members Delta Trophies
1 HongKong Elite
90RVVC82
Hong Kong 50 / 50 0 51,943
2 9DontKnow8
8Y22C298
Hong Kong 48 / 50 0 49,184
3 After Effect
8QJCP0
Hong Kong 48 / 50 0 48,232
4 WHYsoSERIOUS?
Q9PLQ
Hong Kong 50 / 50 0 47,804
5 二手飯堂
2R9CPG0C
Hong Kong 50 / 50 0 47,595
6 DnA
2V28Y9L
Hong Kong 49 / 50 0 47,390
7 HKisDy!ng
800C8P02
Hong Kong 50 / 50 0 47,305
8 Fabulous
8QLPR
Hong Kong 50 / 50 0 47,165
9 政政
8CU08UQ
Hong Kong 50 / 50 1 47,022
10 HK-DIU
PCCQU
Hong Kong 45 / 50 2 46,896
11 [email protected] l Nova
8JQQP8UL
Hong Kong 46 / 50 0 46,896
12 Hong Kong
88PLU
Hong Kong 50 / 50 3 46,863
13 赤鱲角馬會
P02PG2Y
Hong Kong 50 / 50 1 46,771
14 迷失的羔羊@@hk
9PRL28
Hong Kong 48 / 50 1 46,765
15 HKGspots
PQLU9UY
Hong Kong 50 / 50 0 46,612
16 會友鏢局
LU02Q0V
Hong Kong 50 / 50 0 46,487
17 Clash it EASY
2JJ9JCU2
Hong Kong 50 / 50 0 46,473
18 布力般流汗
L0P2VUJ
Hong Kong 50 / 50 0 46,158
19 FiJoYcE FoRcEs
CCYJU
Hong Kong 48 / 50 0 46,067
20 Eiggma's
2QV0QP
Hong Kong 50 / 50 2 45,910
21 香港
2PRQYUJJ
Hong Kong 50 / 50 1 45,889
22 《 秋名 》
20GG2PYY
Hong Kong 46 / 50 1 45,885
23 HK Protesters
98UUGL
Hong Kong 49 / 50 1 45,776
24 PRAYtoWIN
JCL2Y2P
Hong Kong 50 / 50 1 45,555
25 WHYsoSERIOUS五號
220PY0RR
Hong Kong 50 / 50 1 45,324
26 AfterEffect 陷陣營
GV2QQ9R
Hong Kong 49 / 50 5 45,279
27 堅.香港人
LPYQQLU
Hong Kong 48 / 50 0 45,248
28 3000聯盟
Y0GRY0P
Hong Kong 50 / 50 0 45,245
29 謎。城
98GLCCGC
Hong Kong 48 / 50 4 45,175
30 [email protected] lll Nova
8C0QRQ2U
Hong Kong 48 / 50 1 45,130
31 是但啦諗唔到
29C892YP
Hong Kong 48 / 50 1 45,084
32 一起森巴舞
20JLY290
Hong Kong 49 / 50 0 45,040
33 香港地
889QCQ
Hong Kong 50 / 50 0 44,920
34 Hong Kong @3
8L9UJ0
Hong Kong 50 / 50 2 44,913
35 Royal Tramp
2LQUU0R9
Hong Kong 50 / 50 0 44,838
36 會友鏢局分號
2LPR8GGV
Hong Kong 48 / 50 2 44,813
37 #烏托會館
99CJCVVY
Hong Kong 50 / 50 2 44,794
38 HK Golden
80RCLR
Hong Kong 50 / 50 1 44,708
39 WHYsoSERIOUS三號
U0CCPQ
Hong Kong 49 / 50 1 44,691
40 香港 - 傳奇
P222GYQ
Hong Kong 50 / 50 1 44,640
41 HK WarHeads
YLJ8J0
Hong Kong 50 / 50 1 44,618
42 Vio
9RC9CJ
Hong Kong 50 / 50 0 44,553
43 WHYsoSERiOUS二號
Q2QGU2
Hong Kong 49 / 50 3 44,480
44 女王盟
LYY08Q8
Hong Kong 50 / 50 1 44,427
45 毒L騎士團
82CGU2P
Hong Kong 47 / 50 2 44,401
46 無盡
2CLYV8R8
Hong Kong 50 / 50 3 44,394
47 會友鏢局叁號
2QRUL9RC
Hong Kong 50 / 50 3 44,318
48 WeAreHOnGKonGER
GL809Q
Hong Kong 48 / 50 0 44,231
49 絕情谷
2YPV9R8
Hong Kong 50 / 50 2 44,228
50 #HK兄弟幫
JP9GCUG
Hong Kong 50 / 50 2 44,205
51 HKisDying #2
YGCCP9Y
Hong Kong 50 / 50 2 44,198
52 MaxHehala
2LUG0
Hong Kong 50 / 50 2 44,099
53 温州
LPY8G90
Hong Kong 47 / 50 17 44,075
54 HK GoAheadEagle
90G82V
Hong Kong 50 / 50 1 44,056
55 The Great Wall
QU20GU
Hong Kong 50 / 50 0 44,041
56 海字
9LRGQR
Hong Kong 46 / 50 2 44,020
57 捐兵總動員
L2P0C2V
Hong Kong 48 / 50 7 44,001
58 hKEsports
22RG
Hong Kong 49 / 50 1 43,947
59 香港 新聯盟 HK UNION
YJ2VPC9
Hong Kong 50 / 50 3 43,921
60 FUN TRANSFER
882C09
Hong Kong 50 / 50 1 43,885
61 HK九龍NT
LGPRY2U
Hong Kong 50 / 50 1 43,875
62 AppleAge
YYYPV
Hong Kong 46 / 50 4 43,836
63 《 秋名 · 貳 》
2P2UULUC
Hong Kong 47 / 50 0 43,821
64 逆鱗
R9YGY9
Hong Kong 50 / 50 7 43,772
65 我要打廿個
U2C0U8
Hong Kong 47 / 50 4 43,762
66 香港 HK Baby
GU8LP
Hong Kong 50 / 50 12 43,737
67 amazing tai koo
YL822J
Hong Kong 50 / 50 14 43,717
68 保龍一族
28YJVC8
Hong Kong 49 / 50 1 43,703
69 hkGG
2PLGYQL
Hong Kong 50 / 50 3 43,695
70 fategay
GP9VV8L
Hong Kong 48 / 50 6 43,669
71 HK SURE WIN
GRJRLR
Hong Kong 49 / 50 11 43,647
72 custaoldboy
8RGYU
Hong Kong 49 / 50 5 43,642
73 HKG 進擊的膠手
202PRLRQ
Hong Kong 50 / 50 20 43,638
74 Be Hong Konger
222GYPG
Hong Kong 48 / 50 1 43,635
75 香港同鄉會 HKG
8R8V8VR
Hong Kong 47 / 50 1 43,569
76 新香港部落123
C9C8PCP
Hong Kong 47 / 50 8 43,566
77 人生真苦
2L09VGR
Hong Kong 50 / 50 3 43,526
78 [email protected] V Nova
8VVY0JJR
Hong Kong 49 / 50 3 43,494
79 HKCR圍威喂
2PYPJJ90
Hong Kong 49 / 50 0 43,482
80 香港
YRU8GU2
Hong Kong 48 / 50 6 43,481
81 HK雷神
QUCU2VR
Hong Kong 48 / 50 16 43,444
82 星語寄情
2ULR9U
Hong Kong 49 / 50 5 43,440
83 香港傘兵
202LUPP
Hong Kong 50 / 50 3 43,438
84 hong Kong
2QUUGJ9U
Hong Kong 50 / 50 11 43,419
85 hong kong
9QPQ29R
Hong Kong 49 / 50 0 43,396
86 防止虐待野豬協會
2GJCGPLP
Hong Kong 50 / 50 4 43,386
87 忘了贏
V2GVLC8
Hong Kong 50 / 50 4 43,379
88 一蕉謝晒皮
RJV8GUJ
Hong Kong 50 / 50 4 43,375
89 WeAreHongKonger
RC89R0C
Hong Kong 50 / 50 0 43,374
90 Superdry Army
PUPJ2QG
Hong Kong 48 / 50 3 43,340
91 Revolution
YRRG9Q0
Hong Kong 49 / 50 7 43,332
92 9upper
9YR0C2
Hong Kong 50 / 50 4 43,317
93 HK Seven 香港 7
P2JLU8
Hong Kong 49 / 50 1 43,316
94 HK瘋
V9922JL
Hong Kong 50 / 50 3 43,270
95 HK串流
9QQQC
Hong Kong 50 / 50 11 43,266
96 fabulous-2nd
PPQY9PJ
Hong Kong 50 / 50 0 43,228
97 團長要換人了
2QUPG2P
Hong Kong 50 / 50 8 43,212
98 香港復仇者聯盟
CGQP0
Hong Kong 50 / 50 4 43,208
99 爆力般流汗
8J0892J9
Hong Kong 49 / 50 9 43,193
100 HKAFC-Ace
9GP29JP8
Hong Kong 40 / 50 3 43,167
101 《 秋名 · 叁 》
2PGLUC2Q
Hong Kong 50 / 50 2 43,167
102 神之國度
J28C
Hong Kong 50 / 50 2 43,137
103 grinders
UPY8CGG
Hong Kong 49 / 50 1 43,129
104 元朗
PC22J
Hong Kong 43 / 50 2 43,106
105 BuildKing
29RLVQ8
Hong Kong 50 / 50 2 43,091
106 852 big potato
80QU0J
Hong Kong 50 / 50 5 43,084
107 Augustus
YQUUGV
Hong Kong 50 / 50 18 43,057
108 一劍西來·中出即飛
9CQQG0V
Hong Kong 49 / 50 11 43,056
109 賜哥正仆街
8YLYG2L
Hong Kong 49 / 50 8 43,050
110 FiJoYcE MiNionS
VG22JGG
Hong Kong 50 / 50 2 43,027
111 #Holy Sheep
2G89JQ8L
Hong Kong 50 / 50 2 43,012
112 HK-JER
PG2JY29
Hong Kong 50 / 50 2 43,004
113 Clash GSHK
P0J90YV
Hong Kong 50 / 50 10 43,002
114 CSK.ms
CC8VYJ
Hong Kong 50 / 50 11 42,998
115 迷路的羔羊@@hk
220UR8CV
Hong Kong 49 / 50 14 42,982
116 紅磡冰室
GQGLY
Hong Kong 50 / 50 1 42,945
117 紅蓮の弓矢
P2QUU
Hong Kong 50 / 50 4 42,927
118 Guardforce 衛安
RUCG8
Hong Kong 47 / 50 8 42,922
119 9uppers
C9YGJ0
Hong Kong 50 / 50 5 42,921
120 熱血男兒會
8P2VRVG
Hong Kong 49 / 50 7 42,888
121 叮噹百寶袋
228CVRCU
Hong Kong 46 / 50 9 42,881
122 HK - 作戰聯盟
PLGYU
Hong Kong 47 / 50 4 42,870
123 天誅
8QJJ0CC
Hong Kong 50 / 50 7 42,868
124 法克部落
GVC0LL
Hong Kong 50 / 50 4 42,868
125 戰鬥民族Z
8Y900
Hong Kong 50 / 50 14 42,861
126 Hong Kong AceS
2YRGUJVP
Hong Kong 50 / 50 12 42,842
127 SHF
2PPGPQYV
Hong Kong 50 / 50 8 42,798
128 hea is must
8RCCG2
Hong Kong 49 / 50 3 42,797
129 Fabulous-3rd
G2QJYUY
Hong Kong 50 / 50 13 42,789
130 野豬愛皮卡~~超之家⚡ピカピ⚡
L00QC9Y
Hong Kong 48 / 50 2 42,777
131 Vin牛魚隊長之豪門衝擊⚔️
88UR0VC0
Hong Kong 47 / 50 1 42,763
132 HKG :o)
2PQ9282C
Hong Kong 50 / 50 5 42,760
133 香港 ! HK 害人鏢 TOP
8JUG9YC9
Hong Kong 49 / 50 1 42,744
134 HK PLAYERS
LCJ8LP
Hong Kong 50 / 50 12 42,731
135 香港尖咀人
YP8UVU
Hong Kong 49 / 50 3 42,715
136 *1225
LY2PJV8
Hong Kong 50 / 50 0 42,707
137 DnA Saint
CJ0220Q
Hong Kong 49 / 50 8 42,704
138 HongKongFAMILY
U2J2R0
Hong Kong 50 / 50 5 42,687
139 hkgalaxy
2YPLU8LY
Hong Kong 50 / 50 12 42,679
140 香港宗親會
QP9C22
Hong Kong 49 / 50 6 42,676
141 東頭灣道22號
28PU28C8
Hong Kong 46 / 50 20 42,675
142 SKT T87
P99LCY
Hong Kong 49 / 50 1 42,661
143 D7689軍圑 @ 香港 HK
V0QGJU
Hong Kong 49 / 50 4 42,649
144 HK-LIN
2PLP8CPL
Hong Kong 47 / 50 37 42,610
145 HK Frontiers
L88C28G
Hong Kong 46 / 50 4 42,606
146 100毛
P8UJ2V
Hong Kong 50 / 50 6 42,598
147 HK ZuriCh
QJUL0C
Hong Kong 50 / 50 78 42,585
148 LIHKG
29VRCLGP
Hong Kong 50 / 50 7 42,567
149 hk
CV09CQJ
Hong Kong 50 / 50 1 42,536
150 狂龍
200GCLRL
Hong Kong 50 / 50 3 42,519
151 #HK兄弟幫2
99JQCGUV
Hong Kong 50 / 50 2 42,505
152 群萃眾鬼
CC0VYRC
Hong Kong 43 / 50 4 42,496
153 香港一定得
82LGUQU
Hong Kong 48 / 50 1 42,476
154 香港人俱樂部
VQYC80G
Hong Kong 49 / 50 5 42,474
155 100%香港製造
8RQGVRC
Hong Kong 50 / 50 13 42,462
156 Houya
J20V
Hong Kong 50 / 50 3 42,460
157 HK clan
CQ008VL
Hong Kong 45 / 50 7 42,453
158 巨人朋友
22UG2UQR
Hong Kong 50 / 50 0 42,449
159 Clan D Crush
2P2Q2G9
Hong Kong 50 / 50 1 42,447
160 Clash on HK
88P88J2
Hong Kong 50 / 50 8 42,444
161 -=轉身射個AirBall=-
CV8YLP
Hong Kong 50 / 50 23 42,436
162 Memories
89PUV8R
Hong Kong 50 / 50 1 42,419
163 今晚打巨人
9C8G9RL
Hong Kong 50 / 50 17 42,406
164 香港169
9Y2VUYU
Hong Kong 50 / 50 22 42,357
165 失敗專家
9RPQLJU
Hong Kong 50 / 50 9 42,357
166 CiviLians Clan
8LQCQU
Hong Kong 50 / 50 1 42,354
167 #靈感#
Y92JY98
Hong Kong 48 / 50 10 42,350
168 香港 快活谷
9LURGU
Hong Kong 45 / 50 2 42,348
169 BFB之家
9LP8Q0V
Hong Kong 48 / 50 4 42,342
170 ATV
QL92UL
Hong Kong 48 / 50 26 42,334
171 HK BABIES
R8QQC8
Hong Kong 47 / 50 8 42,331
172 一仙都吾課俾你
CVY0C8V
Hong Kong 50 / 50 1 42,323
173 香港人
G2CQG
Hong Kong 49 / 50 35 42,308
174 MJ GROUP
8R0CPV2
Hong Kong 50 / 50 3 42,299
175 香港地
88JL28P
Hong Kong 50 / 50 6 42,298
176 巨人我要
JPG9RGC
Hong Kong 46 / 50 4 42,289
177 我的滑板鞋
22CCJQJ9
Hong Kong 50 / 50 5 42,283
178 SilentAssassins
P88CLU0
Hong Kong 50 / 50 0 42,283
179 Golden Brosis
9CQ88G
Hong Kong 48 / 50 14 42,280
180 Sacred Field
9YLJ8JYY
Hong Kong 49 / 50 11 42,275
181 斬先生
CQ2LCJ
Hong Kong 50 / 50 20 42,264
182 契★弟★会
GPC2JG2
Hong Kong 50 / 50 20 42,258
183 皇族兵工廠
8JG2QYL
Hong Kong 50 / 50 19 42,257
184 HK皇室部落
2092JUJV
Hong Kong 50 / 50 8 42,254
185 HK-LOL
PP22J9J
Hong Kong 50 / 50 10 42,244
186 香港HK2.55
90Y00
Hong Kong 50 / 50 16 42,230
187 For WARS
80GGLV
Hong Kong 49 / 50 15 42,207
188 劍指蒼穹云歸處
209YPURQ
Hong Kong 50 / 50 25 42,195
189 HKAFC
8PY9J0GY
Hong Kong 41 / 50 1 42,187
190 We Are HK
UQPC290
Hong Kong 48 / 50 2 42,185
191 fourteenfuland
V0ULGJY
Hong Kong 50 / 50 42 42,178
192 BanG BaNG BaNg
2CV8LLV
Hong Kong 50 / 50 1 42,169
193 HKAFC-2nd
8PJVVLC8
Hong Kong 43 / 50 12 42,165
194 [email protected]
29L8J909
Hong Kong 50 / 50 20 42,161
195 香港有你
8LL2JLRY
Hong Kong 45 / 50 33 42,152
196 Easyplaying
JJC2RGY
Hong Kong 50 / 50 7 42,147
197 HK PE Buddy
9Q8YUJ
Hong Kong 50 / 50 10 42,136
198 懦夫救星
L2JQR8Q
Hong Kong 50 / 50 0 42,132
199 [email protected]
9QV0R02Q
Hong Kong 48 / 50 2 42,128
200 北菇蒸雞
QYJYJ
Hong Kong 50 / 50 12 42,117