Please enter a value

Top Clans in Tokelau

Rank Badge Name Location Members Delta Trophies
1 Silver House
GC2CQPJ
Tokelau 50 / 50 0 38,782
2 SHLADS
CGC9UJ
Tokelau 50 / 50 0 37,470
3 ganjafarm
LY0889Y
Tokelau 47 / 50 0 36,675
4 Bonfire Buds
2GUQG00
Tokelau 42 / 50 0 36,128
5 Divicion Pro☆☆☆
2R82UJLJ
Tokelau 47 / 50 0 33,120
6 IR.royalایران
8YPYY980
Tokelau 46 / 50 0 32,423
7 Goose
YJQR8V
Tokelau 45 / 50 0 31,064
8 fanylamo
Y9PQL2
Tokelau 34 / 50 0 28,299
9 Weekapaug
G90G89Q
Tokelau 35 / 50 0 26,583
10 Les potows
CR9G2V2
Tokelau 27 / 50 0 24,087
11 RUDRO BINA
8J2JVQLP
Tokelau 47 / 50 0 23,234
12 datococ.com
V0ULQU
Tokelau 28 / 50 0 22,764
13 ROYALE_VIP
2PY8VJJ
Tokelau 45 / 50 0 22,079
14 morrazo team
UGJYUVR
Tokelau 27 / 50 0 21,804
15 Black Royale
J0UVUV
Tokelau 27 / 50 0 20,211
16 Дикие_Коты
2982LUG
Tokelau 29 / 50 0 19,556
17 CHACALAKA
R8Y29UG
Tokelau 46 / 50 0 19,181
18 POLPP TARAKAN
LR9PRVU
Tokelau 48 / 50 0 19,001
19 24k magic
YLVUU2P
Tokelau 27 / 50 0 18,932
20 Blu
VJ90JYP
Tokelau 19 / 50 0 18,002
21 semangat 1
QGRQ88U
Tokelau 42 / 50 0 17,998
22 VRP
Q00LV9L
Tokelau 17 / 50 0 16,598
23 BrazzersRoyale2
2CGR9P88
Tokelau 25 / 50 0 15,020
24 中杉連合
8L89YRPU
Tokelau 12 / 50 0 14,949
25 دهسدسیتی
PU0LG80
Tokelau 40 / 50 0 14,734
26 HeinPasKro
C2GRUV
Tokelau 40 / 50 0 14,725
27 سه ایس
9U9UP92U
Tokelau 18 / 50 0 14,540
28 LGS Y PDRS
82JVJCU9
Tokelau 16 / 50 0 14,432
29 Richview Royale
8UR8R9
Tokelau 30 / 50 0 13,377
30 90's
9RGUPYQ
Tokelau 14 / 50 0 12,676
31 ¡DESTINITY .1 !
9LC2V2Y8
Tokelau 12 / 50 0 12,259
32 ElectricSports
9LJLV88J
Tokelau 29 / 50 0 12,253
33 Citayam city
200VYYQC
Tokelau 16 / 50 0 11,992
34 300 spartasov
8YL82J8R
Tokelau 18 / 50 0 11,991
35 Kapan Wisuda??
8VL8PVJJ
Tokelau 6 / 50 0 11,230
36 Gingernator
80CU8PY0
Tokelau 20 / 50 0 9,956
37 Ice Frost
2RY0VRVU
Tokelau 11 / 50 0 9,806
38 The Six
LGUURY
Tokelau 22 / 50 0 9,354
39 war lords
80RVRVC
Tokelau 37 / 50 0 9,304
40 WARKNIGHTROYALE
29VP9P9
Tokelau 9 / 50 0 8,638
41 エンジョイクラロワ
PYJ0CJG
Tokelau 13 / 50 0 8,290
42 hemzios widmark
9YL90JP2
Tokelau 5 / 50 0 7,929
43 PassionateGroup
2LL28G8L
Tokelau 9 / 50 0 7,884
44 Oliposuelo
8VRQPJU
Tokelau 23 / 50 0 7,398
45 Savage Cabbage
8C8P92GG
Tokelau 9 / 50 0 7,358
46 los pros :-)
92RV9UPR
Tokelau 32 / 50 0 7,121
47 А-К-Т-О-Б-Е
Y9V0UP8
Tokelau 23 / 50 0 6,937
48 Cyber Corps
2UR2ULQR
Tokelau 12 / 50 0 6,889
49 Un pø Supino
J9LQGV
Tokelau 17 / 50 0 6,798
50 Clash of Nuts
2880GUG8
Tokelau 8 / 50 0 6,724
51 yung eumels
8QV9PV0Y
Tokelau 6 / 50 0 6,636
52 Elite2.0
LG0U8J
Tokelau 15 / 50 0 6,465
53 Oh Neil
Y9L209G
Tokelau 7 / 50 0 6,448
54 مفتوح
2UGGURU8
Tokelau 8 / 50 0 6,266
55 GoblinComCancro
LLPG2UG
Tokelau 6 / 50 0 6,250
56 jempalésuseur
9VL899J9
Tokelau 7 / 50 0 6,158
57 Morrazo team 2
8JPVVLC
Tokelau 8 / 50 0 5,636
58 PALASARI LEGEND
RLLQ2LJ
Tokelau 11 / 50 0 5,359
59 Gam3rs Con3dy
GPUC2P2
Tokelau 8 / 50 0 5,305
60 Clash.CJ
PP288JJ
Tokelau 8 / 50 0 5,198
61 IRAN ROYALE
8CLCP9LY
Tokelau 11 / 50 0 4,919
62 kazak_taraz
2U0QVLC
Tokelau 17 / 50 0 4,745
63 internaddict
29UCGQV
Tokelau 8 / 50 0 4,713
64 Republik RGJ
9PGVUVR
Tokelau 14 / 50 0 4,527
65 Supa Cold Clan
PGCLRP8
Tokelau 11 / 50 0 4,499
66 julung-julung
9GCL0PV
Tokelau 6 / 50 0 4,326
67 SaltyFaks
2PVJLYQP
Tokelau 4 / 50 0 4,293
68 CHIHUAHUA
98UVL0G2
Tokelau 4 / 50 0 4,218
69 cloralex mexico
80RRRG0Y
Tokelau 9 / 50 0 4,167
70 용문중2-1
2CGRP982
Tokelau 9 / 50 0 4,044
71 DUDZKY 2
8R2998R
Tokelau 4 / 50 0 3,891
72 BALLABIO AHAB
R88VVL
Tokelau 8 / 50 0 3,751
73 #UsualSuspects
QJJ02U
Tokelau 8 / 50 0 3,690
74 slackers
9PYQGQQ
Tokelau 2 / 50 0 3,558
75 CITRA SQUAD
2C90G0JY
Tokelau 7 / 50 0 3,482
76 bergas
8JV8C2C
Tokelau 7 / 50 0 3,446
77 Marbella royale
RJJCPRG
Tokelau 3 / 50 0 3,410
78 Love Bricout
GCJJJ0
Tokelau 6 / 50 0 3,323
79 Jackiesnuggets
J0YPCJ
Tokelau 9 / 50 0 3,232
80 Hog Ridas
2922VQC
Tokelau 10 / 50 0 3,109
81 rolex
890PPLCJ
Tokelau 6 / 50 0 3,037
82 Tokelau
88Q8VLGG
Tokelau 4 / 50 0 2,839
83 Duimpie
2PVV2CPL
Tokelau 4 / 50 0 2,812
84 fehcbsjcb
9RU9LC0Y
Tokelau 3 / 50 0 2,755
85 IG7
22C8R02Y
Tokelau 3 / 50 0 2,736
86 Nova I Rovereto
2GJU0V8G
Tokelau 3 / 50 0 2,729
87 Big Boys
9YV0QY22
Tokelau 4 / 50 1 2,710
88 MAGO E. VS MAGO
82QYQG9U
Tokelau 2 / 50 1 2,695
89 TyGaxclan
2JYCRRCR
Tokelau 3 / 50 0 2,683
90 MANI F.C
9RPP2CV
Tokelau 3 / 50 0 2,653
91 gipoituak
UQGY9CR
Tokelau 5 / 50 0 2,533
92 The pollones :v
8LLCP8LG
Tokelau 2 / 50 0 2,515
93 SeliparJipun JR
20L0QU9Y
Tokelau 3 / 50 0 2,504
94 Cecil Memeage
UR0YCY0
Tokelau 2 / 50 0 2,467
95 ABAH CLAN
YVQR9P2
Tokelau 6 / 50 0 2,467
96 Follow @edy.034
989GJLPP
Tokelau 2 / 50 0 2,449
97 Just4FUN
2GCCC0Q9
Tokelau 2 / 50 0 2,281
98 ぐるぐるな宝島♠️
820LLVP
Tokelau 5 / 50 0 2,258
99 TT Mitraillé
80LUJ0C
Tokelau 2 / 50 0 2,236
100 M3LA MARCIA 2
8UR0Q09V
Tokelau 3 / 50 0 2,233
101 8333
GJL2G2J
Tokelau 3 / 50 0 2,195
102 القويه
90CUJLY
Tokelau 7 / 50 0 2,185
103 Dragon Legends
22PP9J9
Tokelau 6 / 50 0 2,141
104 Mirage69
P0CVP22
Tokelau 4 / 50 0 1,919
105 tanilos team
8JC2LUQ2
Tokelau 1 / 50 0 1,806
106 insanos br
8LLPUYCY
Tokelau 1 / 50 0 1,806
107 CLAN PRO
2R8RU2VP
Tokelau 2 / 50 0 1,774
108 san roman
QQ8UQ82
Tokelau 3 / 50 0 1,708
109 DUGOSKALIPAY516
2C0LUGV9
Tokelau 2 / 50 0 1,707
110 LOS PXSYS
229J0P82
Tokelau 2 / 50 0 1,690
111 ג1 רמבם
2PLJ9VUQ
Tokelau 3 / 50 0 1,612
112 Hércules
VY9JR9Y
Tokelau 1 / 50 0 1,513
113 قهرمانان اهریمن
88QJLPRC
Tokelau 5 / 50 0 1,380
114 ..?!,!?..
2JLRPYG
Tokelau 2 / 50 0 1,375
115 Expressodrinker
YCQLRJU
Tokelau 4 / 50 0 1,373
116 clan jay wings
UU2U008
Tokelau 2 / 50 0 1,336
117 NewBurgosStyle
8P9C29Y
Tokelau 2 / 50 0 1,334
118 esrarengiskasab
99C00V9R
Tokelau 1 / 50 0 1,311
119 nebrijanos 2.0
8UYUJJL
Tokelau 2 / 50 0 1,306
120 TEAM KURDSTAN
99VURVP0
Tokelau 1 / 50 0 1,276
121 ODUNCUNUN GÜCÜ
8V22V9P0
Tokelau 1 / 50 0 1,254
122 謝罪軍団交流戦会場
8RP89CVQ
Tokelau 1 / 50 0 1,158
123 [email protected]
PLCRUGU
Tokelau 3 / 50 0 1,117
124 Les Cibleurs
8C0QV28
Tokelau 1 / 50 0 1,108
125 La Mafia
JGUCQJ2
Tokelau 4 / 50 0 1,088
126 rantanplan
CLVUCP0
Tokelau 1 / 50 0 1,074
127 三度の飯よりサンドパン
982LQGV8
Tokelau 1 / 50 0 1,051
128 Koldo Land
89YPPQR9
Tokelau 2 / 50 0 1,041
129 мамикс
2QGYLYQ9
Tokelau 3 / 50 0 989
130 IRAN20017
28RPGLVY
Tokelau 2 / 50 0 937
131 DIOGELATINA
2JQ20J92
Tokelau 1 / 50 0 924
132 Black cat
CLRRG0V
Tokelau 1 / 50 0 899
133 i fighiroyale
RYCLRJ2
Tokelau 1 / 50 0 891
134 lozgemeloz
2U2080LR
Tokelau 1 / 50 0 888
135 LOS PROS
2QCPRLJ
Tokelau 2 / 50 0 852
136 ₪ⓛⓞⓢⓣⓐⓛⓘⓑⓐⓝⓔⓢ₪
QGL2U0V
Tokelau 2 / 50 0 846
137 充值7折裙476855794
YCCCUQL
Tokelau 5 / 50 0 832
138 LEGENDE SRBIJE
2R090JGJ
Tokelau 1 / 50 0 824
139 MMM13
908G2PJG
Tokelau 2 / 50 0 824
140 ChromosoniumS
V9LLVCP
Tokelau 1 / 50 0 818
141 Freeze eSportes
8ULL9JVJ
Tokelau 1 / 50 0 809
142 ToFeN's CreW
G0VJJGG
Tokelau 3 / 50 0 805
143 Black Fruit
JY8UPQV
Tokelau 1 / 50 0 801
144 Рп Сасів
28U89G90
Tokelau 1 / 50 0 788
145 Shrek'hu Akbar
2VYCRQ9
Tokelau 2 / 50 0 777
146 DARK WARRIORS
29YRUYC
Tokelau 1 / 50 0 755
147 yyyu
V2U2VJ8
Tokelau 1 / 50 0 754
148 la caca popo
88G0R8UQ
Tokelau 1 / 50 0 733
149 Die Cats AG
29088G99
Tokelau 2 / 50 0 727
150 充值7折裙474321803
JPPYJCP
Tokelau 3 / 50 0 719
151 多紫开局号群570739320
Q8QR9Q2
Tokelau 4 / 50 0 714
152 开局号群570739320看资
GUJ880J
Tokelau 3 / 50 0 705
153 FADLAN
PJLCLLU
Tokelau 4 / 50 0 685
154 Martin
9PUPLUQ
Tokelau 1 / 50 0 682
155 Yuri
9PVYLQYP
Tokelau 2 / 50 0 668
156 les andouille
29C0VR0Y
Tokelau 1 / 50 0 667
157 Nos comanda.?
2UY9CLR8
Tokelau 1 / 50 0 644
158 二十紫万金开局号请看部落
RG0L0RY
Tokelau 3 / 50 0 635
159 8N 2nd account
GVGCJCP
Tokelau 1 / 50 0 617
160 Türk Milleti
JRC2JVG
Tokelau 1 / 50 0 574
161 3B G. PASCOLI
2Y2JQ22R
Tokelau 2 / 50 0 570
162 Os Guerreiros
28PQUU0
Tokelau 3 / 50 0 564
163 多史诗卡万金开局看部落
22C0QQQG
Tokelau 3 / 50 0 557
164 Crew_0708
80UUUP2Y
Tokelau 1 / 50 0 533
165 росия луза
9YUG2L2G
Tokelau 1 / 50 0 527
166 Gratte Vs YaYa
QJQ2U8U
Tokelau 1 / 50 0 524
167 THE SKIING 7
UPU9GQ
Tokelau 2 / 50 0 521
168 开局号群570739320看资
LJ82JQP
Tokelau 3 / 50 0 518
169 Fang fang
RQ8PRVQ
Tokelau 1 / 50 0 506
170 só os bala
8CRYGVG
Tokelau 2 / 50 0 495
171 Italian champs
28VPCRCJ
Tokelau 1 / 50 0 494
172 Unshakable
2PLU0LC
Tokelau 1 / 50 0 494
173 losdelbarrio123
88Q92CPL
Tokelau 1 / 50 0 493
174 IRAN....P.S
2QR8LUGP
Tokelau 1 / 50 0 475
175 seu nome è
9RGVPJ0V
Tokelau 1 / 50 0 472
176 Tokelau
2CU8JCUY
Tokelau 2 / 50 0 458
177 mwpakistan
2R92PPCR
Tokelau 1 / 50 0 455
178 monki
2L0QP89C
Tokelau 3 / 50 0 443
179 Feral Savages
Q9RLUL
Tokelau 1 / 50 0 433
180 Purple Chan
2GUP098
Tokelau 3 / 50 0 431
181 shirazi
8QRPJ8JR
Tokelau 1 / 50 0 428
182 chi
P88J8GV8
Tokelau 1 / 50 0 413
183 интерны
RVJVPLQ
Tokelau 1 / 50 0 410
184 shake and bake
2JCV0UGG
Tokelau 1 / 50 0 410
185 Trojan Horses
8LY2P8U
Tokelau 1 / 50 0 407
186 多紫开局号群570739320
JL22RVP
Tokelau 2 / 50 0 406
187 开局号群570739320看资
LQ92C0V
Tokelau 3 / 50 0 366
188 jilo
8ULYJQ2J
Tokelau 1 / 50 0 359
189 ноч2017
V8RYY0L
Tokelau 1 / 50 0 358
190 开局号群570739320看资
L9UQP0V
Tokelau 2 / 50 0 357
191 多紫开局号群570739320
J0PLYPR
Tokelau 2 / 50 0 334
192 Ben Vs Dan
UQRGRUL
Tokelau 3 / 50 0 320
193 kelstion
20092QL9
Tokelau 1 / 50 0 320
194 开局号群570739320看资
YUJGY80
Tokelau 2 / 50 0 309
195 多紫开局号群570739320
RPUJ0G0
Tokelau 2 / 50 0 309
196 Worl-Race
8RUUVQL
Tokelau 1 / 50 0 309
197 Spicy Doritos
2RJCGP9G
Tokelau 1 / 50 0 304
198 migos
2YUUQLQV
Tokelau 1 / 50 0 295
199 TurkishClan
88JQR8QR
Tokelau 1 / 50 0 291
200 No Control
8G8LRQ2G
Tokelau 1 / 50 0 280