Please enter a value

Hổ Báo Việt Nam

#89PCY9LJ

Tứ phương hội ngộ tại nơi đây,hành hiệp giang hồ trang lãng tử.ae đoàn kết nhau bên mái ấm gia đình thứ 2 này,ae như người 1 nhà
Trophies
40,940
Required trophies
3,600
Donations per week
5,991
Members
49 / 50
Region
Vietnam
Type
Invite Only

Roster Export to CSV

Rank Name Role Tag Trophies Level Donated Received
1 phạm phương
Elder
235
120
Elder 9CQ902UQ 4,626 League 3 / Challenger III 12 235 120
2 chidinh elf
Co-Leader
434
130
Co-Leader P9LGY9CR 4,523 League 2 / Challenger II 12 434 130
3 《CHANEL》
Leader
302
160
Leader 8LJULGR8P 4,501 League 2 / Challenger II 12 302 160
4 CHANEL
Co-Leader
138
170
Co-Leader 8LU2808CP 4,385 League 2 / Challenger II 12 138 170
5 imagine.tass™
Elder
258
160
Elder 2JYYPVCLG 4,155 League 1 / Challenger I 12 258 160
6 junhoa
Elder
120
120
Elder UPV2CCPY 4,141 League 1 / Challenger I 10 120 120
7 ☜☞maiyahu☜☞
Member
196
130
Member 82RVYJ98Q 4,128 League 1 / Challenger I 11 196 130
8 Diamond2910
Co-Leader
134
160
Co-Leader 28YPUJYJC 4,119 League 1 / Challenger I 12 134 160
9 phương phạm
Member
28
80
Member J88QV02U 4,096 League 1 / Challenger I 11 28 80
10 bach 1516
Elder
156
120
Elder CPQP9QUG 4,087 League 1 / Challenger I 12 156 120
11 yahee
Elder
68
120
Elder G8RQPJUC 4,084 League 1 / Challenger I 12 68 120
12 Lord K
Elder
280
160
Elder 88JLQGP 4,050 League 1 / Challenger I 11 280 160
13 yuri
Elder
133
120
Elder G822RG0Y 4,047 League 1 / Challenger I 12 133 120
14 Guido
Elder
57
120
Elder P02YRYCY 4,046 League 1 / Challenger I 11 57 120
15 ༄QliphortVirus༄
Member
0
0
Member 90GG0P0R 4,042 League 1 / Challenger I 12 0 0
16 hieu pvz
Elder
214
120
Elder 292JR8L2J 4,031 League 1 / Challenger I 11 214 120
17 Mộc Uyển Thanh
Elder
184
199
Elder 89Y008UUR 4,028 League 1 / Challenger I 10 184 199
18 sói
Elder
144
160
Elder 8CV8VC8V 4,024 League 1 / Challenger I 11 144 160
19 cuocdoi1412
Elder
117
120
Elder 2LY0LUG 4,010 League 1 / Challenger I 12 117 120
20 trần phú
Co-Leader
154
160
Co-Leader 2PLR8GV08 4,010 League 1 / Challenger I 11 154 160
21 Fang
Elder
180
160
Elder 28UR90V8R 4,005 League 1 / Challenger I 12 180 160
22 Pegasus
Elder
10
40
Elder 8988C80L 4,002 League 1 / Challenger I 11 10 40
23 Rei(~_~メ)
Elder
60
120
Elder YP22P9QR 4,000 League 1 / Challenger I 11 60 120
24 Sam
Elder
122
152
Elder PJ0GQR88 4,000 League 1 / Challenger I 11 122 152
25 trực nguyễn
Elder
56
120
Elder JQUVLVV9 4,000 League 1 / Challenger I 11 56 120
26 PhuongPhuong
Elder
104
120
Elder 2LQ9QJ2L 4,000 League 1 / Challenger I 12 104 120
27 sktt1ass
Elder
16
120
Elder PJRPJJC9 4,000 League 1 / Challenger I 10 16 120
28 leo198x
Elder
62
120
Elder 82QJG9GPJ 3,990 Arena 12 / Legendary Arena 11 62 120
29 tt nguyễn
Elder
182
160
Elder 90G80PQ2Q 3,976 Arena 12 / Legendary Arena 10 182 160
30 ☆Trần huy☆
Elder
20
160
Elder V98PCYP0 3,973 Arena 12 / Legendary Arena 11 20 160
31 phinale272
Member
30
30
Member 2Q9GJJY9L 3,942 Arena 12 / Legendary Arena 11 30 30
32 Hoàng Anh Fly
Elder
160
160
Elder VJ0GG9C 3,927 Arena 12 / Legendary Arena 12 160 160
33 Cún
Co-Leader
154
120
Co-Leader YQQ89PYP 3,916 Arena 12 / Legendary Arena 11 154 120
34 zero
Co-Leader
236
160
Co-Leader UGG9YU8V 3,910 Arena 12 / Legendary Arena 11 236 160
35 _Q.Thanh_
Member
124
160
Member 8QYUR0P8R 3,905 Arena 12 / Legendary Arena 11 124 160
36 hhlun1040
Member
67
90
Member JCGY80UG 3,890 Arena 12 / Legendary Arena 11 67 90
37 hacker's
Member
0
0
Member 22P2PRCU8 3,827 Arena 12 / Legendary Arena 10 0 0
38 tanngan1411
Co-Leader
391
120
Co-Leader 8GQUGJ2GV 3,820 Arena 12 / Legendary Arena 10 391 120
39 xpnguyen
Member
0
40
Member QJ0Q8JRG 3,786 Arena 11 / Electro Valley 11 0 40
40 Dân
Member
94
160
Member 2GGJ8CPPY 3,720 Arena 11 / Electro Valley 11 94 160
41 Bang
Member
20
120
Member 8LVQJP2Q0 3,653 Arena 11 / Electro Valley 11 20 120
42 QuáchGiaLinh
Elder
56
160
Elder 8U0P08RL8 3,610 Arena 11 / Electro Valley 10 56 160
43 trần huy
Member
44
160
Member 99G9LQ800 3,568 Arena 11 / Electro Valley 9 44 160
44 you
Elder
121
80
Elder 2C8PYL2YJ 3,563 Arena 11 / Electro Valley 10 121 80
45 cui bap
Elder
90
190
Elder 98PPQ299Y 3,471 Arena 11 / Electro Valley 10 90 190
46 youlose 281
Elder
34
120
Elder 92PLUQVUV 3,431 Arena 11 / Electro Valley 9 34 120
47 dungtxt
Member
200
120
Member 9P200VGLY 3,072 Arena 10 / Hog Mountain 9 200 120
48 LoOPers7120
Member
6
60
Member 9JR9LJUR8 2,608 Arena 9 / Jungle Arena 8 6 60
49 Mỹ Mỹ
Member
0
40
Member P89ULP0CY 547 Arena 2 / Bone Pit 4 0 40