Please enter a value

SAIGON 18+

#90LGRLJ
46,541
3,056

Season 25

83,654
3,056
4
48,298
3,087
1

Season 24

41,910
2,959
4
46,091
2,996
2
82,854
2,926
5
73,009
3,008
3
48,578
3,016
1
44,271
2,895
5
44,658
2,980
3

Season 23

50,431
2,985
2

Season 25 1d 4h 38m ago

83,654 Cards Collected
Clan Clan Participants Crowns Wins Start Change Trophies
30yearOlds 46 75 39 8267 +139 8406
80.90【白羊营】 45 55 35 13578 +85 13663
狂暴大队 45 44 29 11246 +4 11250
SAIGON 18+ 43 32 19 3087 -31 3056
! ShocK-13 ! 45 31 19 3102 -81 3021
# Name Collected Cards Battles
1 ✨Thành✨Leah✨ 3 2805
2 lkmonkey 3 2640
2 Táo 3 2640
4 ✨mr.NhậtGod✨ 3 2337
4 CƯỜNG CĂNG CỰC 3 2337
6 ✨MR⭐️PHILONG✨ 3 2310
7 cambuchua 3 2200
7 ✨Kiên✨Triết✨Lý✨ 3 2200
7 Hi I'm David 3 2200
7 Hiếu Phạm 3 2200
7 ✨Long Lấp Lánh✨ 3 2200
12 ✨Pú✨Nhị✨ 3 1760
12 AiR⛹JORDAN 3 1760
14 ☆Quéo☆ 3 1760
14 Giang Anh 3 1760
16 Nizzle 3 1320
16 Dr.Tài 2 1320
16 Otimus 2 1320
19 VietNam 1 880
20 TRUNG 3 2640
20 Nguyenvanvulong 3 2640
22 Châu Dung ❤❤❤ 3 2640
23 • LevisS ^^ 3 2200
23 K€NN 3 2200
23 Mr.Lovely 3 2200
23 ThoriumRabbit 3 2200
23 nhungcaicay 3 2200
23 TrânGunners 3 2200
23 Barbarian 3 2200
23 shin 3 2200
23 Carmell 3 2200
23 mr. Dungz 3 2200
33 hiếu đz 3 1760
33 benito 3 1760
33 ✨✨Mr.Tâm✨✨ 3 1760
33 AQ 3 1760
33 ✨ Mr.Huân ✨ 3 1760
33 ✨Vô✨Diện✨ 2 1760
33 Tai 3 1760
40 ngb_ Tuấn 3 1320
41 nYsm Leo 2 880
42 DungK 1 825
43 abi 1 440
Detail

Season 25 3d 4h 59m ago

48,298 Cards Collected
Clan Clan Participants Crowns Wins Start Change Trophies
SAIGON 18+ 42 49 28 2959 +128 3087
哐哐一顿槌 38 51 25 2982 +75 3057
Elite Br 42 35 16 2163 -9 2154
sugarbush 39 31 16 1748 -34 1714
Nova | Mexico 37 28 16 2526 -84 2442
# Name Collected Cards Battles
1 Hiếu Phạm 3 1680
1 ✨Vô✨Diện✨ 3 1680
3 ✨mr.NhậtGod✨ 3 1487
4 • LevisS ^^ 3 1400
4 cambuchua 3 1400
4 benito 3 1400
4 ☆Quéo☆ 3 1400
4 ngb_ Tuấn 3 1400
4 Barbarian 3 1400
4 Giang Anh 3 1400
4 VietNam 3 1400
4 Carmell 3 1400
13 DungK 3 1312
14 K€NN 3 1120
14 TRUNG 3 1120
14 Mr.Lovely 3 1120
14 AiR⛹JORDAN 3 1120
14 shin 3 1120
14 ✨ Mr.Huân ✨ 3 1120
14 Otimus 2 1120
14 mr. Dungz 3 1120
22 ✨MR⭐️PHILONG✨ 2 857
23 ✨✨Mr.Tâm✨✨ 3 840
23 Tai 2 840
23 ✨Long Lấp Lánh✨ 3 840
26 ✨Thành✨Leah✨ 1 595
27 Nizzle 2 560
28 AQ 1 280
29 CƯỜNG CĂNG CỰC 3 1487
30 hiếu đz 3 1400
30 Táo 3 1400
30 thiện chí 3 1400
30 Nguyenvanvulong 3 1400
34 lkmonkey 3 1400
35 ✨Kiên✨Triết✨Lý✨ 3 1120
35 nhungcaicay 3 1120
35 Dr.Tài 3 1120
35 nYsm Leo 3 1120
39 ✨Pú✨Nhị✨ 3 840
39 TrânGunners 2 840
41 suhuli 2 840
42 NongDan 1 280
Detail

Season 24 5d 5h 11m ago

41,910 Cards Collected
Clan Clan Participants Crowns Wins Start Change Trophies
Azteks 1.0 36 38 24 1578 +124 1702
Tiramisu Team 36 31 19 2431 +69 2500
東興的後裔 37 27 17 2920 -8 2912
SAIGON 18+ 36 24 13 2996 -37 2959
無課金クラン 35 23 13 2525 -87 2438
# Name Collected Cards Battles
1 CƯỜNG CĂNG CỰC 3 1785
2 ✨mr.NhậtGod✨ 3 1487
3 benito 3 1400
3 shin 3 1400
5 ✨Thành✨Leah✨ 3 1189
6 mr. Dungz 3 1120
6 Carmell 3 1120
6 ✨Pú✨Nhị✨ 3 1120
6 alexandre 3 1120
6 K€NN 3 1120
6 ✨MR⭐️PHILONG✨ 3 1120
12 DungK 3 1049
13 ✨Long Lấp Lánh✨ 3 840
14 nhungcaicay 3 1680
15 cambuchua 3 1400
16 Giang Anh 3 1400
16 ✨Vô✨Diện✨ 3 1400
16 Nguyenvanvulong 3 1400
16 thiện chí 3 1400
16 ☆Quéo☆ 3 1400
16 Hiếu Phạm 3 1400
22 • LevisS ^^ 3 1400
23 nYsm Leo 3 1120
23 ✨✨Mr.Tâm✨✨ 3 1120
23 VietNam 3 1120
23 ✨Kiên✨Triết✨Lý✨ 3 1120
23 Mr.Lovely 3 1120
23 hiếu đz 3 1120
29 AQ 3 1120
30 AiR⛹JORDAN 3 840
30 Barbarian 3 840
30 ✨ Mr.Huân ✨ 3 840
30 NongDan 3 840
30 abi 2 840
35 Otimus 1 560
35 ThoriumRabbit 2 560
Detail

Season 24 1w 5h 14m ago

46,091 Cards Collected
Clan Clan Participants Crowns Wins Start Change Trophies
CORCAN 36 42 20 2737 +120 2857
SAIGON 18+ 38 41 20 2926 +70 2996
Taiwan 36 30 20 2972 -5 2967
men in Blue 37 31 19 2120 -31 2089
Hollywood 39 37 17 2066 -83 1983
# Name Collected Cards Battles
1 Tai 3 1120
2 VietNam 3 1680
3 • LevisS ^^ 3 1400
3 ✨MR⭐️PHILONG✨ 3 1400
3 Mr.Lovely 3 1400
3 nhungcaicay 3 1400
3 Nizzle 3 1400
3 AiR⛹JORDAN 3 1400
3 shin 3 1400
3 ✨Vô✨Diện✨ 3 1400
3 Carmell 3 1400
12 ✨Thành✨Leah✨ 3 1189
13 lkmonkey 3 1120
13 cambuchua 3 1120
13 ✨ Mr.Huân ✨ 3 1120
16 Otimus 2 840
16 mr. Dungz 3 840
18 DungK 3 786
19 hide and seek 1 560
20 ✨Kiên✨Triết✨Lý✨ 3 1680
20 ✨✨Mr.Tâm✨✨ 3 1680
20 Hi I'm David 3 1680
23 CƯỜNG CĂNG CỰC 3 1487
24 ✨Pú✨Nhị✨ 3 1400
24 K€NN 3 1400
24 benito 3 1400
24 Hiếu Phạm 3 1400
24 Barbarian 3 1400
24 ngb_ Tuấn 3 1400
30 ✨mr.NhậtGod✨ 3 1189
31 Nguyenvanvulong 3 1120
31 AQ 3 1120
31 ✨Long Lấp Lánh✨ 3 1120
34 nYsm Leo 3 1120
34 thiện chí 3 1120
36 ☆Quéo☆ 3 840
37 TrânGunners 1 280
37 abi 1 280
Detail

Season 24 1w 2d 5h ago

82,854 Cards Collected
Clan Clan Participants Crowns Wins Start Change Trophies
Mortar Kombat 47 70 41 10943 +141 11084
Persian.gulf 46 80 37 18551 +87 18638
1-800-3-Crown 45 55 35 5111 +10 5121
Thai Ruthless 46 47 31 8926 -19 8907
SAIGON 18+ 42 26 18 3008 -82 2926
# Name Collected Cards Battles
1 NongDan 3 2640
1 CƯỜNG CĂNG CỰC 3 2640
1 AQ 3 2640
4 mr. Dungz 3 2200
5 ✨MR⭐️PHILONG✨ 3 2200
5 nYsm Leo 3 2200
5 Barbarian 3 2200
5 shin 3 2200
5 Otimus 3 2200
5 ✨Vô✨Diện✨ 3 2200
5 ✨Long Lấp Lánh✨ 3 2200
12 ✨✨Mr.Tâm✨✨ 3 1760
13 Hi I'm David 3 1760
13 ✨Pú✨Nhị✨ 3 1760
13 ✨ Mr.Huân ✨ 3 1760
16 ✨Thành✨Leah✨ 3 1401
17 ✨mr.NhậtGod✨ 3 1401
18 valorwind 2 880
19 Châu Dung ❤❤❤ 3 2640
19 VietNam 3 2640
19 Carmell 3 2640
19 Nguyenvanvulong 3 2640
23 lkmonkey 3 2640
24 • LevisS ^^ 3 2200
24 ✨Kiên✨Triết✨Lý✨ 3 2200
24 cambuchua 3 2200
24 Nizzle 3 2200
24 Mr.Lovely 3 2200
24 ☆Quéo☆ 3 2200
30 Dr.Tài 3 2200
31 K€NN 3 1760
31 nhungcaicay 3 1760
33 Hiếu Phạm 3 1760
33 TrânGunners 3 1760
33 AiR⛹JORDAN 3 1760
33 Giang Anh 3 1760
33 Tai 3 1760
38 ngb_ Tuấn 3 1760
39 ThoriumRabbit 2 1320
39 abi 2 1320
41 benito 2 880
42 DungK 1 412
Detail

Season 24 1w 4d 5h ago

73,009 Cards Collected
Clan Clan Participants Crowns Wins Start Change Trophies
FEEDROID 39 55 32 12382 +132 12514
Darkness Poker 37 51 26 7875 +76 7951
SAIGON 18+ 38 32 17 3016 -8 3008
adultes déjanté 38 22 12 3096 -38 3058
홍대놀이터 40 12 8 3158 -92 3066
# Name Collected Cards Battles
1 ✨mr.NhậtGod✨ 3 1869
2 ✨MR⭐️PHILONG✨ 3 2640
2 Barbarian 3 2640
2 ☆Quéo☆ 3 2640
5 ✨Thành✨Leah✨ 3 2337
6 NongDan 3 2200
6 nhungcaicay 3 2200
6 Nizzle 3 2200
9 Mr.Lovely 3 1760
10 cambuchua 3 1760
10 valorwind 3 1760
10 mr. Dungz 3 1760
10 VietNam 3 1760
14 K€NN 3 1320
14 CƯỜNG CĂNG CỰC 3 1320
14 ✨ Mr.Huân ✨ 3 1320
17 Hi I'm David 3 2640
17 Táo 3 2640
17 AiR⛹JORDAN 3 2640
17 nYsm Leo 3 2640
21 ✨Pú✨Nhị✨ 3 2200
21 ✨Kiên✨Triết✨Lý✨ 3 2200
21 Châu Dung ❤❤❤ 3 2200
24 hiếu đz 3 2117
25 • LevisS ^^ 3 1760
25 lkmonkey 3 1760
25 abi 2 1760
25 Giang Anh 3 1760
25 ✨✨Mr.Tâm✨✨ 3 1760
25 ngb_ Tuấn 3 1760
25 ✨Vô✨Diện✨ 3 1760
25 Otimus 3 1760
33 Tai 3 1677
34 DungK 3 1649
35 Nguyenvanvulong 3 1320
35 ✨Long Lấp Lánh✨ 3 1320
37 benito 3 1320
38 TrânGunners 1 880
Detail

Season 24 1w 6d 5h ago

48,578 Cards Collected
Clan Clan Participants Crowns Wins Start Change Trophies
SAIGON 18+ 40 39 21 2895 +121 3016
岐阜好き集まれ! 41 37 21 2933 +71 3004
Argentina 36 37 19 2221 -6 2215
Noob Squad 38 34 18 2032 -32 2000
OMG TH 38 34 17 2613 -83 2530
# Name Collected Cards Battles
1 ✨Thành✨Leah✨ 3 1680
2 • LevisS ^^ 3 1680
2 ✨Pú✨Nhị✨ 3 1680
2 ✨MR⭐️PHILONG✨ 3 1680
2 Berlin 3 1680
2 Châu Dung ❤❤❤ 3 1680
7 Dr.Tài 3 1400
7 VietNam 3 1400
9 Nguyenvanvulong 3 1120
9 K€NN 3 1120
9 alexandre 3 1120
9 valorwind 3 1120
9 ✨mr.NhậtGod✨ 3 1120
9 CƯỜNG CĂNG CỰC 3 1120
9 ☆Quéo☆ 3 1120
9 Barbarian 3 1120
9 nYsm Leo 3 1120
18 DungK 3 1049
18 hiếu đz 3 1049
20 Otimus 2 840
21 NongDan 2 560
22 ✨Vô✨Diện✨ 3 1680
23 ✨Kiên✨Triết✨Lý✨ 3 1400
23 Hi I'm David 3 1400
23 abi 3 1400
23 nhungcaicay 3 1400
23 Mr.Lovely 3 1400
23 benito 3 1400
23 AiR⛹JORDAN 3 1400
30 lkmonkey 3 1120
30 cambuchua 3 1120
30 Táo 3 1120
30 Giang Anh 3 1120
30 AQ 3 1120
30 shin 3 1120
36 ✨✨Mr.Tâm✨✨ 3 1120
37 ngb_ Tuấn 3 840
37 ✨Long Lấp Lánh✨ 3 840
39 TrânGunners 1 560
39 ✨ Mr.Huân ✨ 1 560
Detail

Season 24 2w 1d 7h ago

44,271 Cards Collected
Clan Clan Participants Crowns Wins Start Change Trophies
津门陌小笨 37 39 23 2787 +123 2910
Lendários 40 31 20 1963 +70 2033
SRBIJA 41 36 19 2620 -6 2614
Tiramisu Team 40 31 18 2599 -32 2567
SAIGON 18+ 38 24 15 2980 -85 2895
# Name Collected Cards Battles
1 Giang Anh 2 560
2 lkmonkey 3 1680
3 K€NN 3 1400
3 Nizzle 3 1400
3 ☆Quéo☆ 3 1400
3 AiR⛹JORDAN 3 1400
7 NongDan 3 1120
7 ✨mr.NhậtGod✨ 3 1120
7 ✨MR⭐️PHILONG✨ 3 1120
7 Táo 3 1120
7 ngb_ Tuấn 3 1120
7 ✨ Mr.Huân ✨ 2 1120
7 ✨Long Lấp Lánh✨ 3 1120
14 Tai 2 524
15 Mr.Lovely 3 1680
16 • LevisS ^^ 3 1680
16 benito 3 1680
16 VietNam 3 1680
19 cambuchua 3 1400
19 ✨Thành✨Leah✨ 3 1400
19 Hi I'm David 3 1400
19 mr. Dungz 3 1400
23 Châu Dung ❤❤❤ 3 1400
24 DungK 3 1312
25 Nguyenvanvulong 3 1120
25 CƯỜNG CĂNG CỰC 3 1120
25 abi 3 1120
25 ✨Pú✨Nhị✨ 3 1120
29 ✨Vô✨Diện✨ 3 1120
30 hiếu đz 3 1049
31 ✨Kiên✨Triết✨Lý✨ 3 840
31 nhungcaicay 3 840
31 AQ 3 840
31 nYsm Leo 2 840
31 Otimus 3 840
36 shin 3 840
37 ✨✨Mr.Tâm✨✨ 3 786
38 alexandre 1 560
Detail

Season 24 2w 3d 7h ago

44,658 Cards Collected
Clan Clan Participants Crowns Wins Start Change Trophies
round table 39 45 24 2361 +124 2485
Ingress TR 40 41 24 2988 +74 3062
SAIGON 18+ 38 41 20 2985 -5 2980
FReeLance!! 36 33 16 2460 -34 2426
$TORM RYDER$ 37 24 11 2637 -89 2548
# Name Collected Cards Battles
1 hiếu đz 3 1312
2 shin 1 560
3 ☆Quéo☆ 3 1680
3 AQ 3 1680
3 ngb_ Tuấn 3 1680
6 Nguyenvanvulong 3 1400
6 ✨MR⭐️PHILONG✨ 3 1400
6 Mr.Lovely 3 1400
6 ✨Thành✨Leah✨ 3 1400
10 NongDan 3 1120
10 K€NN 3 1120
10 cambuchua 3 1120
10 nhungcaicay 3 1120
10 Hi I'm David 3 1120
10 Otimus 3 1120
16 DungK 3 786
17 abi 1 560
18 hide and seek 1 280
19 • LevisS ^^ 3 1680
19 ✨mr.NhậtGod✨ 3 1680
19 benito 3 1680
19 Châu Dung ❤❤❤ 3 1680
23 valorwind 3 1400
24 ✨Pú✨Nhị✨ 3 1120
24 ✨Kiên✨Triết✨Lý✨ 3 1120
24 CƯỜNG CĂNG CỰC 3 1120
24 Nizzle 3 1120
24 Dr.Tài 3 1120
24 ✨✨Mr.Tâm✨✨ 3 1120
24 AiR⛹JORDAN 3 1120
24 ✨ Mr.Huân ✨ 3 1120
24 ✨Long Lấp Lánh✨ 3 1120
24 Tai 3 1120
24 ✨Vô✨Diện✨ 3 1120
24 mr. Dungz 3 1120
36 nYsm Leo 3 1120
37 Táo 2 840
38 VietNam 1 280
Detail

Season 23 2w 5d 10h ago

50,431 Cards Collected
Clan Clan Participants Crowns Wins Start Change Trophies
#TeamPeru 41 42 25 2729 +125 2854
SAIGON 18+ 39 40 24 2911 +74 2985
clash of Brasil 42 49 20 1931 -5 1926
¥samurais¥ 39 34 20 2231 -30 2201
-=Дикая Шайка=- 41 31 16 2565 -84 2481
# Name Collected Cards Battles
1 ✨Thành✨Leah✨ 3 1189
2 Otimus 3 1120
3 ✨Vô✨Diện✨ 3 1680
3 ngb_ Tuấn 3 1680
3 ✨Pú✨Nhị✨ 3 1680
3 NongDan 3 1680
3 lkmonkey 3 1680
8 ✨mr.NhậtGod✨ 3 1487
8 CƯỜNG CĂNG CỰC 3 1487
10 cambuchua 3 1400
11 Châu Dung ❤❤❤ 3 1400
11 Nguyenvanvulong 3 1400
11 Táo 3 1400
11 Tai 3 1400
11 VietNam 3 1400
11 K€NN 3 1400
17 ✨✨Mr.Tâm✨✨ 3 1120
17 ✨ Mr.Huân ✨ 2 1120
17 ☆Quéo☆ 3 1120
17 valorwind 3 1120
17 Mr.Lovely 3 1120
22 nhungcaicay 2 560
23 Dr.Tài 3 1785
24 hiếu đz 3 1575
25 ✨Long Lấp Lánh✨ 3 1487
26 nYsm Leo 3 1400
26 benito 3 1400
26 Hi I'm David 3 1400
26 ✨Kiên✨Triết✨Lý✨ 3 1400
26 • LevisS ^^ 3 1400
31 AiR⛹JORDAN 3 1120
31 abi 2 1120
31 shin 3 1120
31 mr. Dungz 2 1120
31 Nizzle 3 1120
36 Jin 3 1120
37 DungK 3 1049
38 ✨MR⭐️PHILONG✨ 2 892
39 Giang Anh 1 280
Detail