Please enter a value

SAIGON 18+

#90LGRLJ
54,172
3,103

Season 29

77,477
3,103
3
76,655
3,107
4
75,910
3,133
1

Season 28

75,499
3,012
3
75,149
3,014
5
76,583
3,101
3
48,576
3,103
1
81,872
2,982
5
71,700
3,052
4
71,512
3,086
3

Season 29 1d 7h 38m ago

77,477 Cards Collected
Clan Clan Participants Crowns Wins Start Change Trophies
天一时代 43 62 37 19094 +137 19231
Краснодар 42 61 29 5948 +79 6027
SAIGON 18+ 42 31 21 3107 -4 3103
一毛钱都不给你 41 33 17 3071 -33 3038
Tugas 40 27 11 3084 -89 2995
# Name Collected Cards Battles
1 beso( . Y . ) 3 2805
1 ✨mr.NhậtGod✨ 3 2805
3 K€NN 3 2337
3 ANNAM 3 2337
3 Thông 3 2337
3 mr. Dungz 3 2337
7 Minh Hiếu 1607 3 2200
8 cambuchua 3 1869
8 CƯỜNG CĂNG CỰC 3 1869
8 ✨MR⭐️PHILONG✨ 3 1869
8 Bánh Tiêu 3 1869
8 ✨Long Lấp Lánh✨ 3 1869
8 ha ha ha 3 1869
14 Hoang 3 1760
14 ✨ Mr.Huân ✨ 3 1760
14 Carmell 3 1760
17 ✨Vô✨Diện✨ 2 1402
18 Tai 3 1347
19 ✨Pú✨Nhị✨ 3 1320
20 chien293 1 440
20 • LevisS ^^ 1 440
22 BẢO 7/2 3 2640
22 ninhtam 3 2640
24 abi 3 2337
25 nhungcaicay 3 2337
25 Giàu lý 3 2337
25 Mr.Lovely 3 2337
25 ✨Kiên✨Triết✨Lý✨ 3 2337
25 ✨✨Mr.Tâm✨✨ 3 2337
25 Gà Siêu Nhân 3 2337
31 Otimus 2 1870
32 Giang Anh 3 1869
32 Nguyenvanvulong 3 1869
34 S H I N ⚡️ 3 1869
35 tiểu mi 3 1760
35 Barbarian 3 1760
35 Peih 3 1760
38 TrânGunners 2 1402
39 DungK 3 1236
40 shin 1 935
41 ✨Thành✨Leah✨ 1 467
42 Hiếu Phạm 1 440
Detail

Season 29 3d 7h 42m ago

76,655 Cards Collected
Clan Clan Participants Crowns Wins Start Change Trophies
天一时代 47 72 41 18953 +141 19094
clash broyale 42 54 31 9174 +81 9255
Authentic 48 51 31 6733 +6 6739
SAIGON 18+ 41 40 24 3133 -26 3107
Knight Rider 40 34 15 3110 -85 3025
# Name Collected Cards Battles
1 Mr.Lovely 3 1869
2 Nguyenvanvulong 1 467
3 ✨mr.NhậtGod✨ 3 2805
4 S H I N ⚡️ 3 2805
5 tiểu mi 3 2640
6 CƯỜNG CĂNG CỰC 3 2337
7 Hi I'm David 3 2337
7 ✨MR⭐️PHILONG✨ 3 2337
9 Barbarian 3 2200
10 Nizzle 3 1869
10 cambuchua 3 1869
12 Hoang 3 1760
13 Minh Hiếu 1607 3 1760
13 ✨ Mr.Huân ✨ 3 1760
13 Naruto 3 1760
16 ✨Pú✨Nhị✨ 3 1401
17 ha ha ha 3 1347
18 Tai 3 1320
19 TrânGunners 1 935
19 ✨Vô✨Diện✨ 1 935
21 • LevisS ^^ 1 880
22 beso( . Y . ) 1 467
23 mr. Dungz 3 2805
24 Carmell 3 2640
25 K€NN 3 2337
25 ✨Thành✨Leah✨ 3 2337
25 nhungcaicay 3 2337
25 ✨Kiên✨Triết✨Lý✨ 3 2337
25 ANNAM 3 2337
25 ✨✨Mr.Tâm✨✨ 3 2337
25 Otimus 3 2337
25 Gà Siêu Nhân 3 2337
33 Peih 3 2200
33 Thông 3 2200
35 DungK 3 2062
36 ✨Long Lấp Lánh✨ 3 1869
37 BẢO 7/2 3 1760
38 abi 2 1402
39 shin 3 1401
40 AiR⛹JORDAN 3 1320
41 chien293 1 440
Detail

Season 29 5d 8h 32m ago

75,910 Cards Collected
Clan Clan Participants Crowns Wins Start Change Trophies
SAIGON 18+ 40 38 21 3012 +121 3133
Damage 37 32 19 3132 +69 3201
鬆一下 42 35 17 3013 -8 3005
黑部落 39 27 17 4553 -33 4520
(RoM) 37 26 16 3120 -84 3036
# Name Collected Cards Battles
1 S H I N ⚡️ 3 2640
2 Gà Siêu Nhân 3 2337
3 Nizzle 3 2337
3 nhungcaicay 3 2337
3 ✨Vô✨Diện✨ 3 2337
3 mr. Dungz 3 2337
7 Tai 3 2200
7 hide and seek 3 2200
9 TRUNG 3 1869
9 beso( . Y . ) 3 1869
9 Hùng Cháy ^_^ 3 1869
9 ✨Thành✨Leah✨ 3 1869
9 shin 3 1869
14 ✨✨Mr.Tâm✨✨ 3 1787
15 ✨Kiên✨Triết✨Lý✨ 3 1760
15 ✨Pú✨Nhị✨ 3 1760
17 ✨mr.NhậtGod✨ 3 1401
18 ✨ Mr.Huân ✨ 3 1320
19 TrânGunners 1 935
20 abi 2 934
20 Otimus 2 934
22 ha ha ha 3 2805
23 BẢO 7/2 3 2640
24 DungK 3 2475
25 ✨MR⭐️PHILONG✨ 3 2337
25 ✨Long Lấp Lánh✨ 3 2337
25 ANNAM 3 2337
28 Minh Hiếu 1607 3 2200
28 Carmell 3 2200
30 cambuchua 3 1869
30 CƯỜNG CĂNG CỰC 3 1869
30 K€NN 3 1869
30 Hi I'm David 3 1869
34 tiểu mi 3 1760
34 Hoang 3 1760
34 Peih 3 1760
37 Nguyenvanvulong 2 1402
38 chien293 3 1320
39 Hiếu Phạm 3 1320
40 Mr.Lovely 2 880
Detail

Season 28 1w 8h 58m ago

75,499 Cards Collected
Clan Clan Participants Crowns Wins Start Change Trophies
龍溪CR 49 99 45 26316 +145 26461
捐兵總動員 38 66 32 6488 +82 6570
SAIGON 18+ 41 45 23 3014 -2 3012
the dinasty 40 33 22 6840 -28 6812
CCB长胜炮团 48 34 21 3165 -79 3086
# Name Collected Cards Battles
1 ✨mr.NhậtGod✨ 3 2337
1 abi 3 2337
3 Giang Anh 3 1869
4 BẢO 7/2 3 2640
5 Hùng Cháy ^_^ 3 2337
5 ✨Thành✨Leah✨ 3 2337
5 ✨MR⭐️PHILONG✨ 3 2337
5 cambuchua 3 2337
9 ✨Pú✨Nhị✨ 3 2200
9 Peih 3 2200
11 shin 3 1869
12 NongDan 3 1760
12 ✨ Mr.Huân ✨ 3 1760
12 Carmell 3 1760
15 ha ha ha 2 1402
16 Gà Siêu Nhân 3 1401
16 Nguyenvanvulong 3 1401
18 ✨Long Lấp Lánh✨ 3 1347
19 Hi I'm David 3 1320
19 Hiếu Phạm 3 1320
21 K€NN 3 2805
22 ✨Vô✨Diện✨ 3 2640
23 mr. Dungz 3 2337
24 tiểu mi 3 2200
24 chien293 3 2200
24 • LevisS ^^ 3 2200
27 Nizzle 3 1869
27 ANNAM 3 1869
27 Otimus 3 1869
30 Minh Hiếu 1607 3 1760
30 S H I N ⚡️ 3 1760
30 nhungcaicay 3 1760
33 ✨✨Mr.Tâm✨✨ 3 1760
34 DungK 3 1649
35 CƯỜNG CĂNG CỰC 3 1401
36 Hoang 3 1320
36 Barbarian 3 1320
38 Tai 3 1320
39 AiR⛹JORDAN 3 1320
40 TrânGunners 1 935
41 beso( . Y . ) 2 934
Detail

Season 28 1w 2d 9h ago

75,149 Cards Collected
Clan Clan Participants Crowns Wins Start Change Trophies
.大唐天子-北京 41 38 22 8746 +122 8868
Aged Family 41 38 21 3581 +71 3652
#NoSkills 40 40 19 3061 -6 3055
套路深 39 28 17 6301 -33 6268
SAIGON 18+ 38 25 13 3101 -87 3014
# Name Collected Cards Battles
1 CƯỜNG CĂNG CỰC 3 1869
2 Hùng Cháy ^_^ 3 1320
3 Nguyenvanvulong 3 2640
4 beso( . Y . ) 3 2337
5 ✨MR⭐️PHILONG✨ 3 2200
5 ✨Kiên✨Triết✨Lý✨ 3 2200
7 ✨mr.NhậtGod✨ 3 1869
7 ANNAM 3 1869
9 Otimus 3 1760
10 Giang Anh 3 1374
11 shin 2 907
12 Nizzle 3 2805
12 K€NN 3 2805
14 tiểu mi 3 2640
14 Minh Hiếu 1607 3 2640
14 Mr.Lovely 3 2640
17 nhungcaicay 3 2337
18 • LevisS ^^ 3 2200
18 BẢO 7/2 3 2200
18 Hoang 3 2200
18 ✨✨Mr.Tâm✨✨ 3 2200
18 Peih 3 2200
18 Carmell 3 2200
18 ha ha ha 3 2200
25 cambuchua 3 1869
26 Gà Siêu Nhân 3 1787
27 Barbarian 3 1760
28 chien293 3 1760
28 S H I N ⚡️ 3 1760
28 abi 3 1760
28 ✨ Mr.Huân ✨ 3 1760
28 Tai 3 1760
28 ✨Vô✨Diện✨ 3 1760
28 ✨Pú✨Nhị✨ 3 1760
28 Hi I'm David 3 1760
36 ✨Thành✨Leah✨ 3 1401
37 mr. Dungz 3 1320
37 TrânGunners 2 1320
Detail

Season 28 1w 4d 9h ago

76,583 Cards Collected
Clan Clan Participants Crowns Wins Start Change Trophies
Nova l Aus 3 42 43 30 11137 +130 11267
Grape-Mint 37 44 25 11818 +75 11893
SAIGON 18+ 41 34 23 3103 -2 3101
WAKANDA WAR!!! 39 25 13 3053 -37 3016
MSS 38 24 7 3118 -93 3025
# Name Collected Cards Battles
1 Otimus 3 2200
2 ANNAM 3 2805
3 S H I N ⚡️ 3 2640
4 ✨mr.NhậtGod✨ 3 2337
5 nhungcaicay 3 2200
5 Mr.Lovely 3 2200
5 ✨Vô✨Diện✨ 3 2200
8 ✨Thành✨Leah✨ 3 1869
8 CƯỜNG CĂNG CỰC 3 1869
10 BẢO 7/2 3 1760
10 Hoang 3 1760
10 ✨Kiên✨Triết✨Lý✨ 3 1760
10 ✨Pú✨Nhị✨ 3 1760
10 ✨ Mr.Huân ✨ 3 1760
10 mr. Dungz 3 1760
10 Nguyenvanvulong 3 1760
17 • LevisS ^^ 3 1320
17 Barbarian 3 1320
17 ha ha ha 3 1320
20 DungK 3 1236
21 TrânGunners 1 880
22 ✨MR⭐️PHILONG✨ 1 440
23 beso( . Y . ) 3 2640
23 Minh Hiếu 1607 3 2640
23 cambuchua 3 2640
26 shin 3 2227
27 Hi I'm David 3 2200
27 tiểu mi 3 2200
27 AiR⛹JORDAN 3 2200
27 ✨✨Mr.Tâm✨✨ 3 2200
27 Carmell 3 2200
27 hide and seek 3 2200
27 Gà Siêu Nhân 3 2200
27 Peih 3 2200
35 chien293 3 1760
35 abi 3 1760
35 ✨Long Lấp Lánh✨ 3 1760
38 K€NN 3 1320
38 Nizzle 3 1320
38 Giang Anh 3 1320
41 Tai 1 440
Detail

Season 28 1w 6d 9h ago

48,576 Cards Collected
Clan Clan Participants Crowns Wins Start Change Trophies
SAIGON 18+ 38 39 21 2982 +121 3103
SEDULURAN_TEAM 38 43 19 2318 +69 2387
Vietnam 36 34 18 2518 -7 2511
iran nopo✌️ 36 30 17 2955 -33 2922
ADR'sFB 37 33 16 2611 -84 2527
# Name Collected Cards Battles
1 K€NN 3 1680
1 Peih 3 1680
1 Hi I'm David 3 1680
4 ✨mr.NhậtGod✨ 3 1575
5 Minh Hiếu 1607 3 1487
5 nhungcaicay 3 1487
5 ✨Thành✨Leah✨ 3 1487
8 ✨ Mr.Huân ✨ 3 1435
9 Hoang 3 1400
9 chien293 3 1400
9 TRUNG 3 1400
9 S H I N ⚡️ 3 1400
9 Mr.Lovely 3 1400
9 Hiếu Phạm 3 1400
9 ✨Vô✨Diện✨ 3 1400
16 CƯỜNG CĂNG CỰC 3 1260
17 ✨✨Mr.Tâm✨✨ 3 1120
17 Otimus 3 1120
19 Tai 2 840
20 ✨MR⭐️PHILONG✨ 2 560
20 shin 1 560
22 tiểu mi 3 1785
23 Nguyenvanvulong 3 1680
23 • LevisS ^^ 3 1680
23 BẢO 7/2 3 1680
26 XuânMai 3 1680
27 ANNAM 3 1487
28 AiR⛹JORDAN 3 1400
28 mr. Dungz 3 1400
30 cambuchua 3 1189
31 Carmell 3 1154
32 ✨Pú✨Nhị✨ 3 1120
32 Barbarian 3 1120
34 Kaiyu 3 1120
35 ha ha ha 2 875
36 Gà Siêu Nhân 1 595
37 ✨Long Lấp Lánh✨ 2 560
38 Giang Anh 1 280
Detail

Season 28 2w 1d 10h ago

81,872 Cards Collected
Clan Clan Participants Crowns Wins Start Change Trophies
80.90【白羊营】 48 66 37 15970 +137 16107
富翁岛、⑤难忘记忆 44 68 35 8485 +85 8570
360第一部落 42 58 31 3148 +6 3154
서울 훈남훈녀 47 51 30 4635 -20 4615
SAIGON 18+ 43 43 30 3052 -70 2982
# Name Collected Cards Battles
1 Mr.Lovely 3 2337
1 Hi I'm David 3 2337
3 hide and seek 2 1760
4 abi 3 1401
5 nhungcaicay 3 2805
5 ✨MR⭐️PHILONG✨ 3 2805
7 ✨Thành✨Leah✨ 3 2475
8 Otimus 3 2337
8 Nizzle 3 2337
8 Hiếu Phạm 3 2337
11 • LevisS ^^ 3 2200
12 ✨mr.NhậtGod✨ 3 1980
12 CƯỜNG CĂNG CỰC 3 1980
14 ha ha ha 3 1869
14 Kaiyu 3 1869
14 ✨Kiên✨Triết✨Lý✨ 3 1869
14 S H I N ⚡️ 3 1869
18 ✨✨Mr.Tâm✨✨ 3 1760
19 Tai 2 1402
20 ✨ Mr.Huân ✨ 3 1401
20 ✨Long Lấp Lánh✨ 3 1401
20 mr. Dungz 3 1401
23 Minh Hiếu 1607 3 1320
24 Carmell 3 1320
24 ✨Pú✨Nhị✨ 3 1320
26 DungK 2 824
27 cambuchua 3 2805
28 Barbarian 3 2640
28 XuânMai 3 2640
30 ANNAM 3 2475
31 Nguyenvanvulong 3 2337
31 beso( . Y . ) 3 2337
33 Peih 3 2200
33 BẢO 7/2 3 2200
35 Giang Anh 3 1869
35 shin 3 1869
35 ✨Vô✨Diện✨ 3 1869
35 Gà Siêu Nhân 3 1869
35 Akai 3 1869
35 NongDan 3 1869
41 K€NN 3 1401
42 tiểu mi 1 467
43 AiR⛹JORDAN 1 440
Detail

Season 28 2w 3d 10h ago

71,700 Cards Collected
Clan Clan Participants Crowns Wins Start Change Trophies
100万回生きたねこ 38 40 27 15708 +127 15835
パリピジョンBETA 38 39 24 10150 +74 10224
Lv貴族 37 37 17 3102 -8 3094
SAIGON 18+ 37 26 16 3086 -34 3052
HKGbRO 37 23 15 3085 -85 3000
# Name Collected Cards Battles
1 ✨Thành✨Leah✨ 3 1980
2 ANNAM 3 2915
3 ✨mr.NhậtGod✨ 3 2475
4 ✨MR⭐️PHILONG✨ 3 2337
4 Hiếu Phạm 3 2337
6 • LevisS ^^ 3 2200
6 BẢO 7/2 3 2200
8 Mr.Lovely 3 1869
8 Giang Anh 3 1869
8 ✨ Mr.Huân ✨ 3 1869
8 ✨Long Lấp Lánh✨ 3 1869
12 ✨Pú✨Nhị✨ 3 1760
13 K€NN 3 1401
13 cambuchua 3 1401
15 shin 2 934
16 ✨Kiên✨Triết✨Lý✨ 3 2805
16 mr. Dungz 3 2805
18 DungK 3 2475
19 beso( . Y . ) 3 2337
19 TRUNG 3 2337
19 nhungcaicay 3 2337
19 abi 3 2337
19 AiR⛹JORDAN 3 2337
19 Gà Siêu Nhân 3 2337
25 XuânMai 3 2200
26 Nguyenvanvulong 3 1869
26 CƯỜNG CĂNG CỰC 3 1869
26 Nizzle 3 1869
26 Tai 3 1869
26 ✨Vô✨Diện✨ 3 1869
26 ha ha ha 3 1869
32 Carmell 3 1760
33 Otimus 3 1401
34 Barbarian 3 1320
35 TrânGunners 1 935
36 ✨✨Mr.Tâm✨✨ 2 880
37 NongDan 1 467
Detail

Season 28 2w 5d 10h ago

71,512 Cards Collected
Clan Clan Participants Crowns Wins Start Change Trophies
GuatemalaPowe 38 43 26 6306 +126 6432
C.R TICOS 39 34 26 11885 +76 11961
SAIGON 18+ 38 38 21 3090 -4 3086
Battle AUS 39 35 18 4141 -32 4109
"Вежливые люди" 38 25 15 3098 -85 3013
# Name Collected Cards Battles
1 Mr.Lovely 3 2805
2 XuânMai 3 2640
2 Naruto 3 2640
4 Kaiyu 3 2337
5 CƯỜNG CĂNG CỰC 3 2337
5 ✨ Mr.Huân ✨ 3 2337
5 ✨Vô✨Diện✨ 3 2337
8 TRUNG 3 2200
8 Barbarian 3 2200
8 ✨✨Mr.Tâm✨✨ 3 2200
11 ✨mr.NhậtGod✨ 3 1980
12 ✨MR⭐️PHILONG✨ 3 1869
12 abi 3 1869
12 ✨Thành✨Leah✨ 3 1869
12 Giang Anh 3 1869
12 ha ha ha 3 1869
17 Minh Hiếu 1607 3 1760
18 DungK 3 1649
19 ✨Pú✨Nhị✨ 3 1320
20 Otimus 2 934
21 shin 1 467
22 cambuchua 3 2805
22 Gà Siêu Nhân 3 2805
22 Hi I'm David 3 2805
25 ANNAM 3 2337
26 Nguyenvanvulong 3 2337
27 BẢO 7/2 3 2200
28 ✨Kiên✨Triết✨Lý✨ 3 1869
28 K€NN 3 1869
28 nhungcaicay 3 1869
28 ✨Long Lấp Lánh✨ 3 1869
32 AiR⛹JORDAN 2 1402
33 Tai 3 1320
33 Carmell 3 1320
35 conde 1 935
35 mr. Dungz 1 935
37 • LevisS ^^ 1 880
38 TrânGunners 1 467
Detail