Please enter a value

VNEsports

#9JC2CUL
58,697
21,074

Season 31

87,342
21,074
1
89,764
20,940
2
86,074
20,859
1
84,041
20,725
1
77,767
20,594
2
80,933
20,511
1
81,484
20,380
1

Season 30

86,877
20,238
1
89,787
20,106
2
79,897
20,025
1

Season 31 1d 8m 1s ago

87,342 Cards Collected
Clan Clan Participants Crowns Wins Start Change Trophies
VNEsports 42 59 34 20940 +134 21074
CN SOVRAN 摆渡人 41 61 32 13447 +82 13529
蜜汁自信 39 49 28 9672 +3 9675
星辰部 41 39 25 4447 -25 4422
삼성전자 43 30 18 3025 -82 2943
# Name Collected Cards Battles
1 ❤️C❤️H❤️I❤️Ế❤️N 3 2805
1 mic 3 2805
1 Ju4n Jack 3 2805
4 Bright Mind 3 2475
4 Allison 3 2475
4 m0neym0ney 3 2475
7 TCE 3 2337
7 Bon 3 2337
7 Chimsto 3 2337
7 VNE. Galaticos♌ 3 2337
7 BOSS HANG 3 2337
7 Tuanpa 3 2337
7 kemdua 3 2337
7 phiêu_diêu 3 2337
15 papa 3 2310
16 duyanh 3 1980
16 VNE.Duke ^∆^ 3 1980
16 Hero_Running 3 1980
16 KIẾNCHUNG 3 1980
20 Ram 3 1869
20 megoibove 3 1869
20 VNE. Destiny ✨ 3 1869
20 °°°salangane°°° 3 1869
20 mr Long 3 1869
20 Anh Khôi 3 1869
20 TuTI 3 1869
20 chết vì yêu em 3 1869
20 .::v::. 3 1869
20 Zow 3 1869
20 VNE. Phoenix ♉️ 3 1869
31 Lâm Béo 3 1401
31 VNE.Scorpion♏️ 3 1401
31 bảo trân 99 3 1401
34 VNE. ⚡️NB⚡️ 2 990
35 god 3 2805
36 dat gia 3 2337
37 VNE.KUTUN 3 2337
37 kien 3 2337
39 Ngân Hà 3 1869
39 ✨❤️Chuối❤️✨ 3 1869
41 Why So Serious? 3 1869
42 mario 3 1401
Detail

Season 31 3d 21m 39s ago

89,764 Cards Collected
Clan Clan Participants Crowns Wins Start Change Trophies
おと姫。 42 63 32 8728 +132 8860
VNEsports 42 53 31 20859 +81 20940
小鸣同学—叁班 42 53 30 17710 +5 17715
CLUJ 40 37 18 3438 -32 3406
Southern Phark2 43 26 14 3016 -86 2930
# Name Collected Cards Battles
1 VNE. Destiny ✨ 3 2805
2 VNE.KUTUN 3 2805
2 ✨❤️Chuối❤️✨ 3 2805
2 Ju4n Jack 3 2805
2 Zow 3 2805
2 Why So Serious? 3 2805
7 Bright Mind 3 2475
7 KIẾNCHUNG 3 2475
7 megoibove 3 2475
10 VNE. Phoenix ♉️ 3 2337
10 Ngân Hà 3 2337
10 m0neym0ney 3 2337
10 phiêu_diêu 3 2337
10 bảo trân 99 3 2337
10 ❤️C❤️H❤️I❤️Ế❤️N 3 2337
10 duyanh 3 2337
10 god 3 2337
10 chết vì yêu em 3 2337
10 dat gia 3 2337
20 Allison 3 1980
20 VNE.Duke ^∆^ 3 1980
22 kemdua 3 1869
22 Tuanpa 3 1869
22 Hero_Running 3 1869
22 TuTI 3 1869
22 Bon 3 1869
22 Anh Khôi 3 1869
28 papa 3 1540
29 VNE. ⚡️NB⚡️ 3 1485
30 mr Long 3 1401
31 .::v::. 3 2337
31 kaya999 3 2337
33 TCE 3 1980
34 kien 3 1869
34 Chimsto 3 1869
34 °°°salangane°°° 3 1869
34 VNE. Galaticos♌ 3 1869
34 mic 3 1869
34 Lâm Béo 3 1869
34 BOSS HANG 3 1869
41 VNE.Scorpion♏️ 3 1401
41 Ram 3 1401
Detail

Season 31 5d 27m 55s ago

86,074 Cards Collected
Clan Clan Participants Crowns Wins Start Change Trophies
VNEsports 42 50 34 20725 +134 20859
CN SOVRAN 摆渡人 43 50 32 13232 +82 13314
Taiwan No.1 42 60 29 7412 +4 7416
#vivalaciocia 42 52 28 4801 -22 4779
ABSOLUTE ZERO 42 28 16 3155 -84 3071
# Name Collected Cards Battles
1 VNE.Scorpion♏️ 3 2337
2 Tuanpa 3 2805
2 mario 3 2805
4 VNE.Duke ^∆^ 3 2475
5 VNE.KUTUN 3 2337
5 m0neym0ney 3 2337
5 ❤️C❤️H❤️I❤️Ế❤️N 3 2337
5 °°°salangane°°° 3 2337
5 Why So Serious? 3 2337
5 duyanh 3 2337
5 mic 3 2337
5 chết vì yêu em 3 2337
5 TCE 3 2337
14 Hero_Running 3 1980
15 papa 3 1925
16 VNE. Phoenix ♉️ 3 1869
16 .::v::. 3 1869
16 Bright Mind 3 1869
16 ✨❤️Chuối❤️✨ 3 1869
16 phiêu_diêu 3 1869
16 bảo trân 99 3 1869
16 Lâm Béo 3 1869
16 mr Long 3 1869
16 god 3 1869
16 Bon 3 1869
16 Ram 3 1869
27 megoibove 3 1485
28 KIẾNCHUNG 2 1457
29 kaya999 3 1401
29 Chimsto 3 1401
29 VNE. Galaticos♌ 3 1401
29 VNE. Destiny ✨ 3 1401
29 dat gia 3 1401
34 Ngân Hà 3 2805
34 TuTI 3 2805
36 Ju4n Jack 3 2337
36 Zow 3 2337
36 Allison 3 2337
39 VNE. ⚡️NB⚡️ 3 1980
40 kien 3 1869
40 BOSS HANG 3 1869
40 Anh Khôi 3 1869
Detail

Season 31 1w 1h 31m ago

84,041 Cards Collected
Clan Clan Participants Crowns Wins Start Change Trophies
VNEsports 41 58 31 20594 +131 20725
無言 36 31 19 4764 +69 4833
GreSpacito 33 22 15 3588 -10 3578
哥布林 36 26 14 3040 -36 3004
스페셜 한국 연합군 39 18 11 3118 -89 3029
# Name Collected Cards Battles
1 Hero_Running 3 2970
2 m0neym0ney 3 2805
2 VNE.Duke ^∆^ 3 2805
2 mario 3 2805
2 dat gia 3 2805
6 tieumatmat 3 2475
7 ✨❤️Chuối❤️✨ 3 2337
7 Ju4n Jack 3 2337
7 Why So Serious? 3 2337
7 chết vì yêu em 3 2337
7 TCE 3 2337
12 °°°salangane°°° 3 2200
13 papa 3 1925
14 VNE. Phoenix ♉️ 3 1869
14 kien 3 1869
14 phiêu_diêu 3 1869
14 bảo trân 99 3 1869
14 Bright Mind 3 1869
14 BOSS HANG 3 1869
14 mr Long 3 1869
14 ❤️C❤️H❤️I❤️Ế❤️N 3 1869
14 VNE. Galaticos♌ 3 1869
14 duyanh 3 1869
14 Bon 3 1869
14 Anh Khôi 3 1869
14 mic 3 1869
27 megoibove 3 1485
28 VNE.KUTUN 3 1401
28 Ngân Hà 3 1401
28 Allison 3 1401
31 KIẾNCHUNG 1 467
32 Tuanpa 3 2337
32 .::v::. 3 2337
32 Chimsto 3 2337
32 Zow 3 2337
32 Lâm Béo 3 2337
32 TuTI 3 2337
38 VNE.Scorpion♏️ 3 1869
38 VNE. Destiny ✨ 3 1869
38 Ram 3 1869
41 VNE. ⚡️NB⚡️ 3 1485
Detail

Season 31 1w 2d 1h ago

77,767 Cards Collected
Clan Clan Participants Crowns Wins Start Change Trophies
✨SUOMI SOTURIT✨ 39 69 37 17557 +137 17694
VNEsports 39 60 33 20511 +83 20594
Royale皇室部落 38 49 30 18372 +5 18377
DuendesDelNorte 39 46 23 7825 -27 7798
바다 40 40 22 3241 -78 3163
# Name Collected Cards Battles
1 Bon 3 2337
2 VNE.Scorpion♏️ 3 2805
2 phiêu_diêu 3 2805
2 dat gia 3 2805
2 mario 3 2805
6 VNE. ⚡️NB⚡️ 3 2337
6 VNE.KUTUN 3 2337
6 Zow 3 2337
6 bảo trân 99 3 2337
6 Allison 3 2337
6 duyanh 3 2337
12 °°°salangane°°° 3 2200
13 tieumatmat 3 1980
14 Ram 3 1869
14 Tuanpa 3 1869
14 kien 3 1869
14 KIẾNCHUNG 3 1869
14 megoibove 3 1869
14 VNE. Destiny ✨ 3 1869
14 VNE. Galaticos♌ 3 1869
14 ❤️C❤️H❤️I❤️Ế❤️N 3 1869
14 mr Long 3 1869
14 mic 3 1869
14 VNE. Phoenix ♉️ 3 1869
25 Chimsto 3 1401
25 Ju4n Jack 3 1401
25 Dtnz 3 1401
25 Lâm Béo 3 1401
25 VNE.Duke ^∆^ 3 1401
25 TuTI 3 1401
25 chết vì yêu em 3 1401
32 papa 3 1155
33 .::v::. 3 2337
33 Bright Mind 3 2337
33 TCE 3 2337
36 Hero_Running 3 1869
36 m0neym0ney 3 1869
36 Ngân Hà 3 1869
36 ᏃᎬᏒᎾᏚᏌᏀᎪᏒ 3 1869
Detail

Season 31 1w 4d 1h ago

80,933 Cards Collected
Clan Clan Participants Crowns Wins Start Change Trophies
VNEsports 39 45 31 20380 +131 20511
不想卖女孩的滾木不是好火柴 38 51 30 10737 +80 10817
無言クラン参番 39 46 30 8512 +5 8517
重庆 38 43 23 7442 -27 7415
#slovakia 39 16 11 3006 -89 2917
# Name Collected Cards Battles
1 Chimsto 3 2805
1 VNE.Duke ^∆^ 3 2805
1 BOSS HANG 3 2805
4 VNE.Scorpion♏️ 3 2337
4 .::v::. 3 2337
4 Zow 3 2337
4 KIẾNCHUNG 3 2337
4 Hero_Running 3 2337
4 VNE. Galaticos♌ 3 2337
4 dat gia 3 2337
4 TuTI 3 2337
4 VNE. Phoenix ♉️ 3 2337
13 VNE. ⚡️NB⚡️ 3 1980
14 papa 3 1925
15 Ram 3 1869
15 m0neym0ney 3 1869
15 VNE.KUTUN 3 1869
15 kien 3 1869
15 Bright Mind 3 1869
15 phiêu_diêu 3 1869
15 Dtnz 3 1869
15 Allison 3 1869
15 Why So Serious? 3 1869
15 mr Long 3 1869
15 mic 3 1869
15 Anh Khôi 3 1869
15 mario 3 1869
28 megoibove 3 1401
28 duyanh 3 1401
28 Bon 3 1401
31 °°°salangane°°° 3 1320
32 VNE. Destiny ✨ 3 2805
33 Tuanpa 3 2337
33 Ju4n Jack 3 2337
33 ✨❤️Chuối❤️✨ 3 2337
33 ❤️C❤️H❤️I❤️Ế❤️N 3 2337
37 Ngân Hà 3 1869
37 bảo trân 99 3 1869
37 chết vì yêu em 3 1869
Detail

Season 31 1w 6d 2h ago

81,484 Cards Collected
Clan Clan Participants Crowns Wins Start Change Trophies
VNEsports 38 70 42 20238 +142 20380
杭州不夜城 47 68 34 8105 +84 8189
50maniacos 43 56 34 15066 +9 15075
Gangdom 48 52 29 10799 -21 10778
바다 42 38 28 3346 -72 3274
# Name Collected Cards Battles
1 VNE. Phoenix ♉️ 3 2805
2 Hero_Running 3 2337
2 VNE. Destiny ✨ 3 2337
4 bảo trân 99 3 1869
4 VNE. Galaticos♌ 3 1869
4 Why So Serious? 3 1869
4 mario 3 1869
8 VNE. ⚡️NB⚡️ 3 1401
9 Allison 3 2805
9 m0neym0ney 3 2805
9 .::v::. 3 2805
9 kien 3 2805
9 Ju4n Jack 3 2805
14 VNE.KUTUN 3 2640
15 Ram 3 2337
15 Bright Mind 3 2337
17 VNE.Scorpion♏️ 3 2337
17 Zow 3 2337
17 KIẾNCHUNG 3 2337
17 ❤️C❤️H❤️I❤️Ế❤️N 3 2337
17 VNE.Duke ^∆^ 3 2337
17 TCE 3 2337
23 °°°salangane°°° 3 2200
24 Tuanpa 3 1869
24 Ngân Hà 3 1869
24 phiêu_diêu 3 1869
24 chết vì yêu em 3 1869
24 megoibove 3 1869
24 duyanh 3 1869
24 ᏃᎬᏒᎾᏚᏌᏀᎪᏒ 3 1869
24 Anh Khôi 3 1869
32 BOSS HANG 3 1401
32 mic 3 1401
32 Bon 3 1401
35 dat gia 3 2337
35 TuTI 3 2337
37 Chimsto 3 1869
37 mr Long 3 1869
Detail

Season 30 2w 1d 2h ago

86,877 Cards Collected
Clan Clan Participants Crowns Wins Start Change Trophies
VNEsports 41 57 32 20106 +132 20238
G丶 43 41 25 7147 +75 7222
烟台 DB COFFEE 40 30 16 3011 -21 2990
tamil clashers 37 30 16 3284 -21 3263
Necrutatori 38 30 15 3618 -85 3533
# Name Collected Cards Battles
1 VNE. Phoenix ♉️ 3 1869
1 Lâm Béo 3 1869
3 m0neym0ney 3 2805
3 BOSS HANG 3 2805
3 VNE.Duke ^∆^ 3 2805
6 Ngân Hà 3 2337
6 Việt Hoàng•7121 3 2337
6 .::v::. 3 2337
6 Chimsto 3 2337
6 KIẾNCHUNG 3 2337
6 Zow 3 2337
6 Allison 3 2337
6 mr Long 3 2337
6 Why So Serious? 3 2337
6 VNE. Galaticos♌ 3 2337
6 TCE 3 2337
6 Anh Khôi 3 2337
18 VNE. ⚡️NB⚡️ 2 1870
19 Hero_Running 3 1869
19 Bright Mind 3 1869
19 ᏃᎬᏒᎾᏚᏌᏀᎪᏒ 3 1869
19 chết vì yêu em 3 1869
19 mario 3 1869
19 Bon 3 1869
19 megoibove 3 1869
26 VNE.Scorpion♏️ 3 1814
27 °°°salangane°°° 3 1760
27 TuTI 3 1760
29 Dtnz 3 1401
30 kien 1 935
31 phiêu_diêu 3 2805
31 ❤️C❤️H❤️I❤️Ế❤️N 3 2805
33 VNE.KUTUN 3 2640
34 bảo trân 99 3 2337
34 VNE. Destiny ✨ 3 2337
34 duyanh 3 2337
34 mic 3 2337
38 Ju4n Jack 3 1869
39 Tuanpa 3 1869
40 dat gia 3 1401
41 TĐA-Bar 2 1320
Detail

Season 30 2w 3d 2h ago

89,787 Cards Collected
Clan Clan Participants Crowns Wins Start Change Trophies
Aura.Galaxy 43 64 39 17294 +139 17433
VNEsports 44 59 31 20025 +81 20106
Indo Warriors 40 40 27 12476 +2 12478
.:》WANTED《:. 44 40 26 10996 -24 10972
(革命军) 41 20 12 3088 -88 3000
# Name Collected Cards Battles
1 Dtnz 3 2805
1 Allison 3 2805
3 Tuanpa 3 2337
3 m0neym0ney 3 2337
3 Ju4n Jack 3 2337
3 Bình Bất Bại 3 2337
3 KIẾNCHUNG 3 2337
3 Lâm Béo 3 2337
3 ❤️C❤️H❤️I❤️Ế❤️N 3 2337
3 VNE. Destiny ✨ 3 2337
3 megoibove 3 2337
3 Ram 3 2337
3 chết vì yêu em 3 2337
3 dat gia 3 2337
15 mic 3 2200
16 VNE. Phoenix ♉️ 3 1869
16 Ngân Hà 3 1869
16 Hero_Running 3 1869
16 kien 3 1869
16 phiêu_diêu 3 1869
16 Zow 3 1869
16 Bright Mind 3 1869
16 mr Long 3 1869
16 VNE.Duke ^∆^ 3 1869
16 VNE. Galaticos♌ 3 1869
16 ᏃᎬᏒᎾᏚᏌᏀᎪᏒ 3 1869
27 bảo trân 99 3 1760
28 Việt Hoàng•7121 3 1401
28 ༄ཟTQDཇ༄ 3 1401
28 duyanh 3 1401
31 VNE.KUTUN 3 1320
32 Chimsto 3 2640
33 .::v::. 3 2337
33 BOSS HANG 3 2337
33 Why So Serious? 3 2337
33 Bon 3 2337
33 Anh Khôi 3 2337
38 °°°salangane°°° 3 2200
38 TuTI 3 2200
40 VNE. ⚡️NB⚡️ 3 1869
40 mario 3 1869
42 baba 3 1760
43 TCE 3 1401
44 Hưng BWF 1 467
Detail

Season 30 2w 5d 2h ago

79,897 Cards Collected
Clan Clan Participants Crowns Wins Start Change Trophies
VNEsports 39 69 43 19882 +143 20025
BULGARIA UNITED 50 79 39 17699 +89 17788
温州 44 58 32 10454 +7 10461
"Белая тень" 46 33 22 3182 -28 3154
lacasita 45 40 19 3049 -81 2968
# Name Collected Cards Battles
1 Bright Mind 3 2337
1 phiêu_diêu 3 2337
1 VNE. Phoenix ♉️ 3 2337
4 mic 3 2200
5 Allison 3 1869
5 ❤️C❤️H❤️I❤️Ế❤️N 3 1869
7 VNE. Destiny ✨ 3 1760
8 Việt Hoàng•7121 3 1401
9 bảo trân 99 1 440
10 Ram 3 2805
10 Bình Bất Bại 3 2805
10 VNE.Duke ^∆^ 3 2805
10 TCE 3 2805
14 dat gia 3 2695
15 Zow 3 2337
15 Bon 3 2337
17 KIẾNCHUNG 3 2337
17 BOSS HANG 3 2337
17 mr Long 3 2337
17 mario 3 2337
17 chết vì yêu em 3 2337
22 Hero_Running 3 1869
22 m0neym0ney 3 1869
22 Tuanpa 3 1869
22 megoibove 3 1869
22 duyanh 3 1869
22 ᏃᎬᏒᎾᏚᏌᏀᎪᏒ 3 1869
28 VNE.Scorpion♏️ 3 1760
28 Chimsto 3 1760
28 Ju4n Jack 3 1760
28 Lâm Béo 3 1760
28 °°°salangane°°° 3 1760
33 Anh Khôi 3 1401
34 kien 3 1320
35 VNE. Galaticos♌ 3 2337
36 VNE.KUTUN 3 2200
36 .::v::. 3 2200
36 TuTI 3 2200
39 Ngân Hà 3 1401
Detail