Please enter a value

Legends.xyz

#G0JCYJGV
14,897
865
Clan War Season 103
Week Rank Boat Trophy
W4 5 0
+16 865
W3 5 0
+3 849
W2 5 0
-4 846
W1 5 0
-1 850
Clan War Season 102
Week Rank Boat Trophy
W4 4 0
-45 851
W3 4 0
-9 896
W2 4 0
-7 905
W1 4 0
-9 912
Clan War Season 101
Week Rank Boat Trophy
W5 5 0
-13 921
W4 5 0
-7 934
Clan Clan Boat Trophy
iran yk 0
+16 900
4 ISPORTI ∆✓® 0
+16 870
Die Besten 0
+16 866
prosciuttocrudo 0
+16 886
Legends.xyz 0
+16 865
#
Participants: 1
1
0
0
0
Clan Clan Boat Trophy
iran yk 0
+3 884
4 ISPORTI ∆✓® 0
+3 854
Die Besten 0
+3 850
prosciuttocrudo 0
+3 870
Legends.xyz 0
+3 849
#
Participants: 1
1
0
0
0
Clan Clan Boat Trophy
iran yk 3000
+20 881
prosciuttocrudo 59
+10 867
4 ISPORTI ∆✓® 0
-4 851
Die Besten 0
-4 847
Legends.xyz 0
-4 846
#
Participants: 1
1
0
0
0
Clan Clan Boat Trophy
iran yk 53
+20 861
4 ISPORTI ∆✓® 0
-1 855
Die Besten 0
-1 851
prosciuttocrudo 0
-1 857
Legends.xyz 0
-1 850
#
Participants: 1
1
0
0
0
Clan Clan Boat Trophy
D3STRØYER$ 2650
+100 1082
BlackHawk 200
+17 960
FULLHOUSE™️ 200
+17 944
Legends.xyz 0
-45 851
Forze del Sud 0
-45 861
#
Participants: 5
1
0
0
0
2
0
0
0
3
0
0
0
4
0
0
0
5
0
0
0
Clan Clan Boat Trophy
D3STRØYER$ 10000
+20 982
BlackHawk 6436
+10 943
FULLHOUSE™️ 2800
-3 927
Legends.xyz 0
-9 896
Forze del Sud 0
-9 906
#
Participants: 4
1
0
0
0
2
0
0
0
3
0
0
0
4
0
0
0
Clan Clan Boat Trophy
D3STRØYER$ 9000
+20 962
BlackHawk 3636
+10 933
FULLHOUSE™️ 0
-7 930
Legends.xyz 0
-7 905
Forze del Sud 0
-7 915
#
Participants: 3
1
0
0
0
2
0
0
0
3
0
0
0
Clan Clan Boat Trophy
D3STRØYER$ 10000
+20 942
FULLHOUSE™️ 2036
+10 937
BlackHawk 236
-3 923
Legends.xyz 0
-9 912
Forze del Sud 0
-9 922
#
Participants: 3
1
0
0
0
2
0
0
0
3
0
0
0
Clan Clan Boat Trophy
les totos 4800
+100 1062
gkjfsoyo 0
-13 918
Titan Uruguay 0
-13 996
THR boyz 0
-13 1011
Legends.xyz 0
-13 921
#
Participants: 14
1
0
0
0
2
0
0
0
3
0
0
0
4
0
0
0
5
0
0
0
6
0
0
0
7
0
0
0
8
0
0
0
9
0
0
0
10
0
0
0
11
0
0
0
12
0
0
0
13
0
0
0
14
0
0
0
Clan Clan Boat Trophy
les totos 10000
+20 962
Titan Uruguay 2036
+10 1009
gkjfsoyo 0
-7 931
THR boyz 0
-7 1024
Legends.xyz 0
-7 934
#
Participants: 12
1
0
0
0
2
0
0
0
3
0
0
0
4
0
0
0
5
0
0
0
6
0
0
0
7
0
0
0
8
0
0
0
9
0
0
0
10
0
0
0
11
0
0
0
12
0
0
0
Creator Code Support us with creator code RoyaleAPI
Donate to support us