Please enter a value

Sài Gòn New

#LPRVYY9
46,062
3,960
2018. Vạn sự tuỳ duyên 🍀 ae vui vẻ, nhiệt tình giúp nhau cùng lên hạng 🔝✨ Clan est: July 12th, 2016 ☀️ FB: Sài Gòn New (CR) 🕵
Trophies
46,062
Required trophies
4,600
Donations per week
20,604
Members
48 / 50
Region
Vietnam
Type
Invite Only

Roster Export to CSV

Rank Name Role Tag Trophies Level Donated Received
1 billandvn
Leader
202
410
Leader PCJ99G20 5,145 League 4 / Master I 13 202 410
2 Khang Nguyên
Co-Leader
602
570
Co-Leader 9G8CY229C 5,132 League 4 / Master I 13 602 570
3 Hakcongtu
Elder
582
560
Elder Y2UVRC22 4,864 League 3 / Challenger III 13 582 560
4 hồng quang minh
Co-Leader
554
600
Co-Leader L8C8JL0V 4,860 League 3 / Challenger III 13 554 600
5 chit-2nd
Co-Leader
698
560
Co-Leader 2ULVVP92 4,851 League 3 / Challenger III 12 698 560
6 Giao Hân
Co-Leader
604
360
Co-Leader YLRYJGJP 4,811 League 3 / Challenger III 13 604 360
7 boss
Elder
334
440
Elder 8G8V88JV 4,763 League 3 / Challenger III 13 334 440
8 tarokymy
Elder
360
430
Elder 92P02QUJ 4,706 League 3 / Challenger III 13 360 430
9 Gấu Bắc Cực
Elder
678
440
Elder PJVQPLC 4,684 League 3 / Challenger III 13 678 440
10 MOP
Co-Leader
388
440
Co-Leader 200R0UL00 4,623 League 3 / Challenger III 13 388 440
11 Diễm
Co-Leader
356
360
Co-Leader 2UUU9JJJ2 4,620 League 3 / Challenger III 12 356 360
12 Kiếp Lãng Tử
Member
370
560
Member 88Y0YL2J 4,591 League 2 / Challenger II 12 370 560
13 SẦU VÔ LỆ
Elder
888
600
Elder 29CVUGY0U 4,563 League 2 / Challenger II 13 888 600
14 Qủy Kiến Sầu
Co-Leader
846
600
Co-Leader 8QCP9RLY 4,556 League 2 / Challenger II 13 846 600
15 mất em vì game
Co-Leader
748
520
Co-Leader YV0L08QR 4,552 League 2 / Challenger II 12 748 520
16 Saigon an nhau
Elder
1022
520
Elder Y8GRCGR8 4,522 League 2 / Challenger II 12 1,022 520
17 HugoChavez
Elder
660
510
Elder 892L22RL 4,505 League 2 / Challenger II 11 660 510
18 KHOI
Co-Leader
1222
600
Co-Leader 9L2R82QC 4,504 League 2 / Challenger II 12 1,222 600
19
Co-Leader
256
400
Co-Leader U29PG09P 4,491 League 2 / Challenger II 12 256 400
20 SẦUĐÂU ĐẮNGHOÀI
Member
860
600
Member UV29G29C 4,472 League 2 / Challenger II 13 860 600
21 jackdt
Co-Leader
524
550
Co-Leader 8JP0JUUR 4,471 League 2 / Challenger II 13 524 550
22 T. H. N
Co-Leader
86
520
Co-Leader UQGGUCVQ 4,465 League 2 / Challenger II 12 86 520
23 Smile
Member
946
500
Member 2GCRJ2GQ 4,446 League 2 / Challenger II 12 946 500
24 bitzjay
Elder
250
290
Elder J8R8YJYQ 4,430 League 2 / Challenger II 11 250 290
25 tiubam
Co-Leader
415
500
Co-Leader 82809UVU 4,413 League 2 / Challenger II 12 415 500
26 Godiva
Co-Leader
920
600
Co-Leader 809998U0 4,413 League 2 / Challenger II 12 920 600
27 totti_mini
Elder
588
440
Elder 98GLLU99 4,409 League 2 / Challenger II 12 588 440
28 Gun 19cm 30min
Member
238
560
Member Y2CPYJ98 4,381 League 2 / Challenger II 11 238 560
29 duonggiang
Co-Leader
180
280
Co-Leader G0YJ0R8 4,379 League 2 / Challenger II 12 180 280
30 NaSa
Member
94
320
Member 2LPLUUQ0G 4,346 League 2 / Challenger II 11 94 320
31 ★deCO☆
Co-Leader
404
430
Co-Leader 2JGVC02Y9 4,340 League 2 / Challenger II 12 404 430
32 $BỦM$
Member
136
280
Member 2QQ2JJG0Y 4,337 League 2 / Challenger II 12 136 280
33 JuNo
Elder
140
280
Elder 8R2YQL8VR 4,330 League 2 / Challenger II 11 140 280
34 Trần Hoàng
Co-Leader
254
400
Co-Leader Q8VVVGJ 4,316 League 2 / Challenger II 13 254 400
35 MaVuongBatBai
Co-Leader
64
360
Co-Leader 9R0VU20 4,286 League 1 / Challenger I 11 64 360
36 YOU
Co-Leader
1188
570
Co-Leader 8CGYVRVL 4,236 League 1 / Challenger I 13 1,188 570
37 Ba Đù
Elder
0
40
Elder 8LV2RRVQ 4,218 League 1 / Challenger I 12 0 40
38 Legendary
Elder
234
280
Elder 8QLPP9JJP 4,151 League 1 / Challenger I 12 234 280
39 I LOVE YOU
Member
170
600
Member 8GVQGUVJ0 4,148 League 1 / Challenger I 10 170 600
40 tún tún
Co-Leader
218
390
Co-Leader JCRPL8QP 4,139 League 1 / Challenger I 12 218 390
41 KHÁNH
Member
138
280
Member Y2UQVJLG 4,125 League 1 / Challenger I 12 138 280
42 Bem
Elder
10
400
Elder 2ULU89QQP 4,068 League 1 / Challenger I 11 10 400
43 Nghĩa Nhẹ Nhàng
Member
245
360
Member VVPP2R8 4,037 League 1 / Challenger I 11 245 360
44 Dark Knight1011
Member
732
550
Member 2JU290JYR 4,024 League 1 / Challenger I 12 732 550
45 Thomas Fenton
Co-Leader
140
360
Co-Leader 8VYJ9U9JP 4,023 League 1 / Challenger I 11 140 360
46 Hoàng Phi
Member
0
0
Member YCUPUGPV 4,001 League 1 / Challenger I 12 0 0
47 hai mặt
Member
0
0
Member 8RL00VJR 4,001 League 1 / Challenger I 12 0 0
48 Sheep
Co-Leader
0
40
Co-Leader 22JLCRPRJ 4,000 League 1 / Challenger I 12 0 40