Please enter a value

Royal Fighters

#UCJQ9J9
44,261
870
TOP AUSTRIA CLAN ๐Ÿ‘Œ AKTIV ๐Ÿ’ช LOYAL โœŒ๏ธ SIEGREICH ๐Ÿ† KOLLEGIAL ๐Ÿ™‹๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ ROYAL ๐Ÿ‘‘๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น seit 5.Aug.2016 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น
Trophies
44,261
Required trophies
2,000
Donations per week
78
Members
31 / 50
Region
Austria
Type
Open

Roster Export to CSV

# Name Role Last Seen Trophies Level Donated Received
1 marco0024
#2LYVJ90UL
9h 54m ago
Leader
0
0
Battles Leader
9h 54m ago
7,500 Arena_L6 / Legendary Arena 49 0 0
2 eljimmba
#2QYYJ9G88
4h 26m ago
Member
38
30
Battles Member
4h 26m ago
6,788 Arena_L4 / Silent Sanctuary 47 38 30
3 LIDLDON
#RGGLUG2JV
3h 30m ago
Member
10
8
Battles Member
3h 30m ago
6,275 Arena_L3 / Royal Crypt 38 10 8
4 laurathequeen
#2L02G0QYQ
2d 1h 18m ago
Member
10
40
Battles Member
2d 1h 18m ago
6,092 Arena_L3 / Royal Crypt 37 10 40
5 Pero
#L99G92PV
1w 6d 5h ago
Elder
0
0
Battles Elder
1w 6d 5h ago
5,777 Arena_L2 / Executioner's Kitchen 42 0 0
6 Thor
#GLC9VVULC
3w 1d 11h ago
Member
0
0
Battles Member
3w 1d 11h ago
5,739 Arena_L2 / Executioner's Kitchen 37 0 0
7 Melk
#GCPRV8YV
23w 1d 1h ago
Member
0
0
Battles Member
23w 1d 1h ago
5,501 Arena_L2 / Executioner's Kitchen 46 0 0
8 Ozaisa
#8YU8QG0R
28w 3d 12h ago
Member
0
0
Battles Member
28w 3d 12h ago
5,288 Arena_L1 / Miner's Mine 35 0 0
9 FerdiRauch
#2PL2YQG
26w 2d 12h ago
Member
0
0
Battles Member
26w 2d 12h ago
5,151 Arena_L1 / Miner's Mine 35 0 0
10 ใ€Šโ˜†Dakiโ˜†ใ€‹
#20UVVJ9G
11w 2h 55m ago
Member
0
0
Battles Member
11w 2h 55m ago
5,030 Arena_L1 / Miner's Mine 31 0 0
11 >>nmf1<<
#9P928YCU
41w 4d 23h ago
Member
0
0
Battles Member
41w 4d 23h ago
5,027 Arena_L1 / Miner's Mine 11 0 0
12 ChiroChimken
#RYUPV8VP
15h 53m ago
Member
0
0
Battles Member
15h 53m ago
4,920 Arena14 / Serenity Peak 31 0 0
13 tansol
#9JQPVPVPR
7w 5d 20h ago
Member
0
0
Battles Member
7w 5d 20h ago
4,828 Arena14 / Serenity Peak 34 0 0
14 rafko
#Q89P8VUPU
3w 1d 16h ago
Member
0
0
Battles Member
3w 1d 16h ago
4,675 Arena14 / Serenity Peak 29 0 0
15 Jack
#CPV9822JC
2d 1h 1m ago
Member
20
0
Battles Member
2d 1h 1m ago
4,559 Arena13 / Rascal's Hideout 29 20 0
16 Sajdin
#J8R92RL9Y
3w 7h 54m ago
Member
0
0
Battles Member
3w 7h 54m ago
3,982 Arena_T / Spooky Town 26 0 0
17 Gabriel246
#GU0JCJJV8
5w 6d 12h ago
Member
0
0
Battles Member
5w 6d 12h ago
3,551 Arena_Electric / Electro Valley 25 0 0
18 Saibot
#GR9JYJPRU
8w 5d 8h ago
Member
0
0
Battles Member
8w 5d 8h ago
3,066 Arena_L / Hog Mountain 22 0 0
19 klaus
#GVGRG9CJC
4w 5d 15h ago
Member
0
0
Battles Member
4w 5d 15h ago
2,804 Arena9 / Jungle Arena 25 0 0
20 semko94
#JGU8C0GJ9
12w 5d 9h ago
Member
0
0
Battles Member
12w 5d 9h ago
2,777 Arena9 / Jungle Arena 24 0 0
21 wg
#RV9C0UCPV
1d 8h 30m ago
Member
0
0
Battles Member
1d 8h 30m ago
2,653 Arena9 / Jungle Arena 21 0 0
22 Wolle
#CRJJJ9YVL
11w 5d 15h ago
Member
0
0
Battles Member
11w 5d 15h ago
2,385 Arena8 / Frozen Peak 21 0 0
23 lau .fel
#P2C90YJ29
1w 4d 16h ago
Member
0
0
Battles Member
1w 4d 16h ago
2,330 Arena8 / Frozen Peak 23 0 0
24 Rudi der Coole
#RUUUPU9GG
26w 3d 12h ago
Member
0
0
Battles Member
26w 3d 12h ago
2,759 Arena9 / Jungle Arena 23 0 0
25 jonny
#P9082PG2
32w 6d 15h ago
Member
0
0
Battles Member
32w 6d 15h ago
4,618 Arena14 / Serenity Peak 13 0 0
26 nicht max
#RYQPPG0LR
35w 4d 12h ago
Member
0
0
Battles Member
35w 4d 12h ago
4,286 Arena13 / Rascal's Hideout 10 0 0
27 Goliat
#2PLYUJ8VU
1y 16w 2d ago
Member
0
0
Battles Member
1y 16w 2d ago
4,848 Arena14 / Serenity Peak 11 0 0
28 Bengi
#YPYCQC8QC
1y 22w 3h ago
Elder
0
0
Battles Elder
1y 22w 3h ago
4,175 Arena_T / Spooky Town 10 0 0
29 ValerieGamer3.0
#JUQ02J8CG
1y 23w 16h ago
Member
0
0
Battles Member
1y 23w 16h ago
2,766 Arena9 / Jungle Arena 8 0 0
30 king
#GGJJUVJ20
1y 33w 2d ago
Member
0
0
Battles Member
1y 33w 2d ago
4,631 Arena14 / Serenity Peak 9 0 0
31 Lawless
#9QGPYJPC
2y 47w 4d ago
Co-leader
0
0
Battles Co-leader
2y 47w 4d ago
4,001 Arena_T / Spooky Town 11 0 0
Creator Code Support us with creator code RoyaleAPI
Donate to support us