Please enter a value

Top Clans in China

Rank Badge Name Location Members Delta Trophies
1 上海 OP Elite
8G9VY92
China 50 / 50 0 57,855
2 风暴
8VRJC2V2
China 49 / 50 0 57,777
3 龍溪CR
8LQ2P0RL
China 50 / 50 1 55,508
4 Illuminati
9YGURQUL
China 45 / 50 3 55,128
5 天一帝国
P2898C8R
China 46 / 50 2 54,783
6 Nova l 大唐天子
RVL2PQQ
China 50 / 50 1 54,732
7 薛家军
20QRPR98
China 47 / 50 1 54,025
8 娱乐至上
29YY8L89
China 50 / 50 0 53,992
9 白银帝国
G2JR2QR
China 49 / 50 0 53,802
10 赤尾赤色之尾
R2GUP0
China 50 / 50 2 53,179
11 天一王朝
9JUPGCP2
China 50 / 50 1 52,996
12 硬中华
Y8GLLUQ
China 50 / 50 1 52,849
13 80.90【集中赢】
GJJRJUR
China 50 / 50 1 52,651
14 天一时代
9RYRU208
China 49 / 50 2 52,503
15 X-Fun
8C089098
China 48 / 50 2 52,439
16 天一圣地
9LYYQRQP
China 48 / 50 1 52,360
17 上海 OP 千阳号
2GP0L09
China 46 / 50 0 52,109
18 小鸣同学-王者圣域
90RVYU9
China 49 / 50 3 52,001
19 疯人院
9QGQQGPU
China 49 / 50 0 51,877
20 JSG I 廣州
8QCVG8VG
China 46 / 50 3 51,734
21 友间客栈
90VJ9YC8
China 49 / 50 1 51,715
22 龍的傳人
9PR2U02P
China 50 / 50 2 51,714
23 上海 OP UsoppII
2UY8RVC
China 50 / 50 2 51,663
24 龍溪 CR
8Y92P0L9
China 49 / 50 6 51,567
25 万里学院
82J08RR
China 50 / 50 9 51,307
26 CN.one
LUJQGJ
China 50 / 50 6 51,040
27 !E8区•时光當铺.﹏゜⛵﹎⌒
9PVVYY2P
China 47 / 50 3 51,003
28 别打了❤我爱你
9C2UUGJG
China 49 / 50 0 50,954
29 ⚡️ C.N.A ⚡️
8QGV9Y9
China 46 / 50 3 50,906
30 温州
2LY8JVRC
China 49 / 50 5 50,867
31 薛家萌新小分队
8RPR2YR
China 49 / 50 4 50,846
32 Star✨皇族
CGULU
China 49 / 50 5 50,758
33 China 广东总部
2PQQYRRL
China 48 / 50 2 50,752
34 诺诺的城堡
C9JUVC8
China 50 / 50 6 50,704
35 3000 Worlds
22Y2RU9R
China 50 / 50 1 50,686
36 黑桃海贼团♠
8QJVYJC9
China 49 / 50 3 50,679
37 Nova大唐 l 禁卫军
2LR02ULG
China 50 / 50 7 50,648
38 赤尾赤色之尾熊本分部
V28YYGL
China 49 / 50 1 50,616
39 亚洲之鹰战斗吧-吴老上分
2CCGG8GY
China 50 / 50 2 50,566
40 Illuminati 2
9Q88PLR2
China 47 / 50 11 50,524
41 小鸣同学
9PQ9YG0
China 50 / 50 1 50,423
42 小鸣同学-拾贰班
P2VJJJ0
China 50 / 50 9 50,310
43 暗香家族
PVVGP2L
China 50 / 50 2 50,297
44 风林火山
QG8CG8Q
China 48 / 50 6 50,275
45 白银帝国〖Kings〗
90GGVGCR
China 50 / 50 2 50,244
46 疯人堂
9L2LP29R
China 50 / 50 3 50,235
47 南山旧野
8UV80PRR
China 50 / 50 1 50,174
48 梦落红尘
2V209LU8
China 45 / 50 2 50,137
49 清晨阳光和你
2RQYQR00
China 49 / 50 2 50,132
50 划船不用桨
PRY9GCG
China 50 / 50 3 50,131
51 善见城
9RP28PYG
China 50 / 50 10 50,092
52 Nova大唐 l 玄武军
20CVGYJ9
China 49 / 50 0 50,089
53 朋友•皇族
JJCGC09
China 49 / 50 1 50,048
54 天一|新世代
9Q98LJ82
China 48 / 50 4 49,989
55 真*捂吥能笑
99RJQGYL
China 50 / 50 2 49,988
56 厦门1024小分队
2R2PQJU
China 50 / 50 1 49,983
57 一路繁花
9U99Q9RC
China 46 / 50 27 49,974
58 电竞小女霞
929V2U0L
China 47 / 50 5 49,942
59 80后
QPVG9Q
China 47 / 50 1 49,904
60 金甲楼兰
2C9CJGYQ
China 48 / 50 10 49,820
61 #华政园传奇#
29JQ82GV
China 50 / 50 5 49,784
62 天一|创世纪
9Y8PR9RU
China 47 / 50 9 49,702
63 石岐CR丨部落时代
888J02RC
China 47 / 50 1 49,643
64 西饼屋
PJQUU0
China 50 / 50 1 49,635
65 太原Super—man
R228VJQ
China 47 / 50 3 49,632
66 广州 -战无不胜
PRLQGCR
China 49 / 50 7 49,573
67 小南瓜
2UPGYG8
China 48 / 50 14 49,472
68 上海 OP Rayleigh
9P8QQPJ
China 47 / 50 1 49,462
69 上海 CR之哗啦啦
CVV8VQ
China 50 / 50 3 49,456
70 B.T.G
9LGU9JC8
China 45 / 50 12 49,439
71 杭州不夜城
90PY98Y
China 49 / 50 3 49,439
72 佩奇和ta的凤凰城
P22LG8QJ
China 48 / 50 13 49,433
73 墨雨轩
99UQUUR
China 50 / 50 5 49,407
74 风清云淡
QVCPC0C
China 49 / 50 5 49,396
75 80.90【白羊营】
8GQ2LQP0
China 49 / 50 7 49,395
76 上海 OP Elite2
29RJL8QC
China 48 / 50 10 49,387
77 3年级2班
200V0GL
China 50 / 50 6 49,382
78 龍溪CR
P89Q9990
China 49 / 50 3 49,368
79 迷宫穿越
UGQP22R
China 50 / 50 6 49,358
80 魔都上海
889UP0Q
China 44 / 50 4 49,337
81 暴躁世界
2GPC0VQ
China 38 / 50 5 49,320
82 原谅我放荡不羁爱公举
CYQ90GV
China 48 / 50 5 49,299
83 一球成名
2YQU90U
China 49 / 50 6 49,275
84 朋友•金石
GVP88J8
China 49 / 50 0 49,204
85 PEAK丨神罚降临
9QQURYCU
China 50 / 50 5 49,204
86 低调推一塔
22PGQG9U
China 49 / 50 7 49,125
87 Nova I 大唐天子 湖南
20V0RGUU
China 49 / 50 14 49,107
88 浮生若梦 青岛
8G0VG82
China 48 / 50 0 49,106
89 上海 OP GOL.D
PYP9RQ0
China 50 / 50 2 49,092
90 小鸣同学-巅峰圣殿
2QQ8VP8C
China 49 / 50 0 49,080
91 小鸣同学-拾叁班
YPYGG9L
China 49 / 50 5 49,071
92 2015.4.18
2JLPUJJ
China 50 / 50 10 49,065
93 凌烟阁
9UQR8UQ9
China 50 / 50 13 49,049
94 朋友•盖世
RYQJ28Y
China 46 / 50 3 48,963
95 小鸣同学-©®无上神殿
G2J9U9V
China 48 / 50 1 48,925
96 HuMen烧烟
P8CJU9RQ
China 50 / 50 1 48,924
97 一路向东
8J8280Q9
China 48 / 50 2 48,885
98 Dark River
2UJRVP0
China 43 / 50 19 48,869
99 红包营
GRJJRGV
China 47 / 50 6 48,836
100 Amoy
YQQCVG
China 50 / 50 10 48,834
101 天一/国士无双
9QPYCQVG
China 50 / 50 3 48,808
102 (°o°)...是在下输了
2GQC8RJ0
China 48 / 50 0 48,783
103 300
9GP88
China 48 / 50 0 48,750
104 Leisure 萌郡
20Y2900V
China 45 / 50 8 48,702
105 360 至尊皇朝——吏部
Y8P200R
China 46 / 50 7 48,699
106 娱乐圈
L0CVPQV
China 50 / 50 2 48,698
107 上海 OP
V98R8
China 50 / 50 7 48,668
108 少年爱看球
9PGJJ8PQ
China 46 / 50 90 48,631
109 若水千秋
8UP0L9R
China 42 / 50 9 48,629
110 上海
92PQU0L
China 50 / 50 24 48,593
111 南心派
PQURV
China 49 / 50 4 48,587
112 亚洲之鹰燃烧吧-战神营
YGRL9VQ
China 49 / 50 20 48,582
113 上海吃货
8YQ9UL
China 50 / 50 9 48,568
114 传奇战阶
Y2V8QLR
China 50 / 50 1 48,557
115 曼刺铁头军
88VCU9RG
China 44 / 50 0 48,546
116 1生一世
9LYQY9GY
China 50 / 50 38 48,528
117 常州 当相当
YG9QCJ
China 50 / 50 13 48,513
118 圣鲁迅公园
YG9R2G0
China 42 / 50 14 48,497
119 看,一朵霸王花!
PR90CUU
China 46 / 50 4 48,493
120 龍溪cr
9GQP2RC0
China 50 / 50 20 48,473
121 三枪神教
8GCJUU2U
China 50 / 50 12 48,472
122 朋友•竹马
GVLCYU0
China 43 / 50 9 48,449
123 华夏|饕餮
8QQ9VUR8
China 48 / 50 2 48,446
124 Lok'Tar Ogar
Y8GRJQJ
China 50 / 50 1 48,445
125 小鸣同学-宁波小聚财
R9UY8YG
China 49 / 50 8 48,441
126 Royale皇室部落
RQJYYV0
China 50 / 50 2 48,416
127 Storm War
9U8RU29
China 48 / 50 16 48,400
128 小鸣同学-柒班
288CQRVR
China 50 / 50 8 48,396
129 小鸣同学-叁年贰班
QRRJPV0
China 49 / 50 7 48,390
130 广州 Family
2LY9Y28C
China 50 / 50 7 48,382
131 *DEAD*崛起
9CVYJC
China 50 / 50 13 48,368
132 80.90【梦想营】
8C98LQ0R
China 42 / 50 29 48,349
133 China
JQ08YV
China 49 / 50 6 48,348
134 桂林夜屎佬
88998JU0
China 50 / 50 23 48,328
135 一切为了部落
P8PY802
China 49 / 50 19 48,319
136 广州一齐撑
RJRLJ
China 50 / 50 3 48,309
137 北京
2G8LPYV
China 46 / 50 40 48,303
138 亚洲之鹰燃烧吧-传奇营
28J2U0U2
China 50 / 50 7 48,291
139 南昌萌萌哒
8LGP8L
China 50 / 50 12 48,281
140 静静de绒线裤
QGPC8Q
China 49 / 50 11 48,268
141 严肃部落
8RLY0U8V
China 48 / 50 35 48,262
142 Company
9RUY9
China 50 / 50 5 48,252
143 真*北城以北
28U00LY
China 49 / 50 9 48,240
144 上海
8U9RQ2R
China 48 / 50 11 48,228
145 烟雨霓裳
20YGLYJU
China 49 / 50 15 48,227
146 冰与火之歌
G0RQPR
China 49 / 50 3 48,199
147 SVW
2RJU9LJ
China 47 / 50 5 48,199
148 3%
2QCJ9RY
China 50 / 50 5 48,196
149 狂暴大队
8V8QR9J
China 49 / 50 5 48,191
150 许多年后学弟也都长大
2P2PGGJ8
China 47 / 50 21 48,191
151 Angle后花园S
JQPURVQ
China 49 / 50 16 48,176
152 长沙.avi
28PCPYYQ
China 50 / 50 21 48,172
153 小鸣同学—壹班
9PGQVQP
China 44 / 50 25 48,148
154 通天帝国
G9URVPP
China 48 / 50 2 48,133
155 洪曦 Team
2L0C2VU2
China 45 / 50 7 48,129
156 青岛 Tsingtao
PVLCGYQ
China 50 / 50 2 48,122
157 不论这盘输赢【打完来我部落吧】
8C0V2L8Y
China 50 / 50 0 48,119
158 +入魂ing
Y0JPU92
China 50 / 50 17 48,111
159 CN·卡牌屋·♥️
28PUP82
China 47 / 50 33 48,099
160 107
8CYUV0P
China 50 / 50 4 48,081
161 潮汕
VVR2JJC
China 48 / 50 6 48,062
162 春天花花幼稚园
9LU2P9LQ
China 50 / 50 3 48,061
163 Nova大唐 l 神裔军
J8YRRPJ
China 50 / 50 15 48,056
164 上海
2VQC2YP
China 50 / 50 18 48,043
165 电竞女神❤️三营
G22QYY0
China 49 / 50 4 48,042
166 污号火车
GJ0YQLY
China 50 / 50 0 48,041
167 温州
9U9LLUJ
China 50 / 50 3 48,028
168 陪你度过CR
GL02RPP
China 48 / 50 35 48,021
169 娱乐圈✨ 星盟
GCQP2LY
China 49 / 50 53 48,012
170 广州
8LVV9VPC
China 45 / 50 51 48,003
171 80.90【集中赢】A
22LQCJ22
China 46 / 50 46 47,972
172 曲花幽径
2YP2JJ0L
China 50 / 50 28 47,971
173 北京龙皇会
YRURJ9
China 50 / 50 1 47,968
174 娱乐至巅
8C0Q89PJ
China 45 / 50 19 47,966
175 亚洲之鹰战斗吧
RQGLCRP
China 48 / 50 21 47,964
176 0es3
9Q00GCVR
China 47 / 50 38 47,947
177 大饼卷黑金
9LG0R80J
China 49 / 50 9 47,937
178 DK eSports 天下
2VJ8RLGU
China 49 / 50 9 47,921
179 fighting家族
28RGQG
China 50 / 50 4 47,909
180 江苏 OP Elite
9GVJ8LRG
China 49 / 50 73 47,902
181 East of Eden
98CLJCGY
China 39 / 50 -- 47,902
182 杭州天地会
2PYL9GY
China 50 / 50 7 47,894
183 (J+Z)*oe
2C0LLYJ
China 49 / 50 33 47,884
184 哈尔滨
99G802
China 47 / 50 7 47,879
185 梦落星辰
890Q9L2J
China 50 / 50 10 47,849
186 BYZANTIUM
29RUQJC
China 50 / 50 4 47,847
187 上海 OP Luffy
QG2VVG
China 50 / 50 2 47,838
188 小鸣同学—贰班
8JJUVJR
China 49 / 50 4 47,830
189 航空部落 | 萌主の航班
YV28QCV
China 45 / 50 0 47,827
190 石岐cr中山俱乐部
YQJ0LGQ
China 50 / 50 9 47,821
191 壹樓壹鳳
8CCUUYJ8
China 49 / 50 7 47,821
192 #烏托會館
99CJCVVY
China 50 / 50 4 47,797
193 幻想领域i
QQP000G
China 50 / 50 14 47,793
194 有点污
V0QQYRU
China 43 / 50 46 47,791
195 巅峰领域
V8GPPUQ
China 47 / 50 1 47,788
196 同花顺
LCQQV2
China 50 / 50 12 47,761
197 宁波No.1
C092RJR
China 47 / 50 5 47,757
198 薛家搞事小分队
R0Y9QY
China 46 / 50 35 47,752
199 Nova大唐 l 神策军
20908GYU
China 50 / 50 6 47,747
200 白银帝国II
22RCUJRG
China 49 / 50 33 47,745