Please enter a value

Top Clans in Hong Kong

Rank Badge Name Location Members Delta Trophies
1 HongKong Elite
90RVVC82
Hong Kong 50 / 50 0 53,670
2 9DontKnow8
8Y22C298
Hong Kong 48 / 50 1 50,390
3 [email protected] l Nova
8JQQP8UL
Hong Kong 47 / 50 1 50,344
4 WHYsoSERIOUS?
Q9PLQ
Hong Kong 50 / 50 0 50,108
5 HK-DIU
PCCQU
Hong Kong 48 / 50 1 49,874
6 After Effect
8QJCP0
Hong Kong 45 / 50 1 49,847
7 赤鱲角馬會
P02PG2Y
Hong Kong 49 / 50 3 49,665
8 二手飯堂
2R9CPG0C
Hong Kong 49 / 50 1 49,381
9 HKisDy!ng
800C8P02
Hong Kong 47 / 50 2 49,318
10 會友鏢局
LU02Q0V
Hong Kong 50 / 50 2 49,255
11 Fabulous
8QLPR
Hong Kong 50 / 50 2 48,945
12 DnA
2V28Y9L
Hong Kong 48 / 50 0 48,902
13 Clash it EASY
2JJ9JCU2
Hong Kong 50 / 50 2 48,788
14 政政
8CU08UQ
Hong Kong 47 / 50 0 48,686
15 迷失的羔羊@@hk
9PRL28
Hong Kong 44 / 50 2 48,556
16 HKGspots
PQLU9UY
Hong Kong 49 / 50 5 48,530
17 Hong Kong
88PLU
Hong Kong 49 / 50 1 48,477
18 AfterEffect 陷陣營
GV2QQ9R
Hong Kong 50 / 50 1 48,273
19 FiJoYcE FoRcEs
CCYJU
Hong Kong 43 / 50 4 48,172
20 HK Protesters
98UUGL
Hong Kong 49 / 50 2 48,169
21 香港
2PRQYUJJ
Hong Kong 49 / 50 1 48,048
22 會友鏢局分號
2LPR8GGV
Hong Kong 48 / 50 1 47,869
23 PRAYtoWIN
JCL2Y2P
Hong Kong 49 / 50 1 47,804
24 Eiggma's
2QV0QP
Hong Kong 50 / 50 0 47,726
25 #HK兄弟幫
JP9GCUG
Hong Kong 50 / 50 3 47,631
26 HKAFC-Ace
9GP29JP8
Hong Kong 46 / 50 1 47,563
27 CR小隊
PY9PR822
Hong Kong 49 / 50 1 47,557
28 [email protected] lll Nova
8C0QRQ2U
Hong Kong 49 / 50 3 47,543
29 WHYsoSERIOUS五號
220PY0RR
Hong Kong 50 / 50 0 47,483
30 FiJoYcE MiNionS
VG22JGG
Hong Kong 50 / 50 0 47,210
31 WHYsoSERiOUS二號
Q2QGU2
Hong Kong 49 / 50 2 47,191
32 海字
9LRGQR
Hong Kong 50 / 50 0 47,169
33 《 秋名 》
20GG2PYY
Hong Kong 48 / 50 1 47,064
34 Royal Tramp
2LQUU0R9
Hong Kong 50 / 50 1 46,976
35 HK Golden
80RCLR
Hong Kong 50 / 50 2 46,900
36 毒L騎士團
82CGU2P
Hong Kong 48 / 50 0 46,900
37 布力般流汗
L0P2VUJ
Hong Kong 43 / 50 9 46,889
38 《 秋名 · 貳 》
2P2UULUC
Hong Kong 45 / 50 11 46,869
39 3000聯盟
Y0GRY0P
Hong Kong 46 / 50 2 46,857
40 hong Kong
2QUUGJ9U
Hong Kong 50 / 50 0 46,840
41 amazing tai koo
YL822J
Hong Kong 50 / 50 2 46,835
42 捐兵總動員
L2P0C2V
Hong Kong 49 / 50 4 46,793
43 絕情谷
2YPV9R8
Hong Kong 49 / 50 1 46,780
44 謎。城
98GLCCGC
Hong Kong 45 / 50 1 46,772
45 MaxHehala
2LUG0
Hong Kong 49 / 50 3 46,739
46 Sacred Field
9YLJ8JYY
Hong Kong 50 / 50 7 46,711
47 WHYsoSERIOUS三號
U0CCPQ
Hong Kong 49 / 50 1 46,639
48 香港同鄉會 HKG
8R8V8VR
Hong Kong 46 / 50 1 46,629
49 我要打廿個
U2C0U8
Hong Kong 50 / 50 2 46,530
50 香港地
889QCQ
Hong Kong 47 / 50 5 46,436
51 The Great Wall
QU20GU
Hong Kong 50 / 50 3 46,413
52 custaoldboy
8RGYU
Hong Kong 49 / 50 3 46,372
53 香港
YRU8GU2
Hong Kong 49 / 50 2 46,311
54 一起森巴舞
20JLY290
Hong Kong 47 / 50 2 46,293
55 香港 新聯盟 HK UNION
YJ2VPC9
Hong Kong 48 / 50 13 46,282
56 HK - 作戰聯盟
PLGYU
Hong Kong 50 / 50 8 46,232
57 FUN TRANSFER
882C09
Hong Kong 50 / 50 0 46,082
58 Be Hong Konger
222GYPG
Hong Kong 50 / 50 5 46,077
59 HK SURE WIN
GRJRLR
Hong Kong 49 / 50 3 46,064
60 Vin牛魚隊長之豪門衝擊⚔️
88UR0VC0
Hong Kong 48 / 50 2 46,025
61 保龍一族
28YJVC8
Hong Kong 49 / 50 11 46,015
62 HK WarHeads
YLJ8J0
Hong Kong 50 / 50 2 46,012
63 紅磡冰室
GQGLY
Hong Kong 50 / 50 1 46,000
64 Hong Kong AceS
2YRGUJVP
Hong Kong 50 / 50 5 45,976
65 香港 HK Baby
GU8LP
Hong Kong 50 / 50 4 45,955
66 新香港部落123
C9C8PCP
Hong Kong 48 / 50 3 45,934
67 CSK.ms
CC8VYJ
Hong Kong 49 / 50 3 45,922
68 《頂峰~~傳奇》
P9Q00PPL
Hong Kong 48 / 50 6 45,912
69 fabulous-2nd
PPQY9PJ
Hong Kong 50 / 50 3 45,904
70 紅蓮の弓矢
P2QUU
Hong Kong 50 / 50 6 45,891
71 HKisDying #2
YGCCP9Y
Hong Kong 48 / 50 7 45,886
72 HongKongFAMILY
U2J2R0
Hong Kong 50 / 50 5 45,884
73 一劍西來·中出即飛
9CQQG0V
Hong Kong 46 / 50 8 45,880
74 無盡
2CLYV8R8
Hong Kong 50 / 50 3 45,872
75 女王盟
LYY08Q8
Hong Kong 50 / 50 10 45,872
76 *1225
LY2PJV8
Hong Kong 50 / 50 1 45,857
77 香港復仇者聯盟
CGQP0
Hong Kong 50 / 50 13 45,843
78 HK九龍NT
LGPRY2U
Hong Kong 50 / 50 3 45,832
79 hkGG
2PLGYQL
Hong Kong 50 / 50 7 45,805
80 HK GoAheadEagle
90G82V
Hong Kong 47 / 50 7 45,770
81 巨人我要
JPG9RGC
Hong Kong 50 / 50 2 45,770
82 Augustus
YQUUGV
Hong Kong 50 / 50 2 45,753
83 WeAreHOnGKonGER
GL809Q
Hong Kong 50 / 50 5 45,684
84 香港傘兵
202LUPP
Hong Kong 50 / 50 1 45,669
85 WeAreHongKonger
RC89R0C
Hong Kong 49 / 50 0 45,642
86 香港 - 傳奇
P222GYQ
Hong Kong 48 / 50 17 45,631
87 團長要換人了
2QUPG2P
Hong Kong 48 / 50 7 45,599
88 Vio
9RC9CJ
Hong Kong 47 / 50 15 45,598
89 HKCR圍威喂
2PYPJJ90
Hong Kong 49 / 50 7 45,596
90 星語寄情
2ULR9U
Hong Kong 50 / 50 1 45,567
91 hea is must
8RCCG2
Hong Kong 50 / 50 0 45,559
92 hong kong
9QPQ29R
Hong Kong 49 / 50 4 45,545
93 Guardforce 衛安
RUCG8
Hong Kong 47 / 50 7 45,529
94 香港宗親會
QP9C22
Hong Kong 50 / 50 8 45,526
95 賜哥正仆街
8YLYG2L
Hong Kong 50 / 50 10 45,516
96 香港 ! HK 害人鏢 TOP
8JUG9YC9
Hong Kong 48 / 50 2 45,515
97 9upper
9YR0C2
Hong Kong 50 / 50 3 45,490
98 巨人朋友
22UG2UQR
Hong Kong 50 / 50 11 45,479
99 HK雷神
QUCU2VR
Hong Kong 50 / 50 2 45,465
100 Superdry Army
PUPJ2QG
Hong Kong 47 / 50 4 45,452
101 HK PLAYERS
LCJ8LP
Hong Kong 50 / 50 1 45,415
102 #Holy Sheep
2G89JQ8L
Hong Kong 50 / 50 9 45,395
103 HK-LIN
2PLP8CPL
Hong Kong 48 / 50 18 45,384
104 pigpigpigpigpig
98Q0P
Hong Kong 50 / 50 5 45,381
105 HKisDying #3
GC89YYP
Hong Kong 50 / 50 2 45,360
106 方丈份人好小器
9C8UR2R
Hong Kong 50 / 50 5 45,319
107 HK串流
9QQQC
Hong Kong 46 / 50 6 45,289
108 野豬愛皮卡~~超之家⚡ピカピ⚡
L00QC9Y
Hong Kong 48 / 50 16 45,286
109 Hong Kong @3
8L9UJ0
Hong Kong 43 / 50 14 45,262
110 迷途的羔羊@@hk
2LCU22YU
Hong Kong 45 / 50 4 45,247
111 巨人哥布林小屋狂暴公主
2QR8JGRV
Hong Kong 50 / 50 0 45,245
112 堅.香港人
LPYQQLU
Hong Kong 44 / 50 5 45,197
113 HK Seven 香港 7
P2JLU8
Hong Kong 47 / 50 3 45,192
114 失敗專家
9RPQLJU
Hong Kong 50 / 50 4 45,184
115 852 big potato
80QU0J
Hong Kong 50 / 50 13 45,155
116 防止虐待野豬協會
2GJCGPLP
Hong Kong 50 / 50 4 45,148
117 #靈感#
Y92JY98
Hong Kong 50 / 50 2 45,145
118 Revolution
YRRG9Q0
Hong Kong 50 / 50 1 45,102
119 DnA Saint
CJ0220Q
Hong Kong 50 / 50 14 45,098
120 一蕉謝晒皮
RJV8GUJ
Hong Kong 49 / 50 6 45,074
121 逆鱗
R9YGY9
Hong Kong 40 / 50 13 45,069
122 熱血男兒會
8P2VRVG
Hong Kong 50 / 50 3 45,038
123 忘了贏
V2GVLC8
Hong Kong 50 / 50 9 45,032
124 Golden Brosis
9CQ88G
Hong Kong 49 / 50 1 45,022
125 香港一定得
82LGUQU
Hong Kong 50 / 50 19 44,992
126 聖育強中學
2GU8R8
Hong Kong 50 / 50 2 44,971
127 Clash GSHK
P0J90YV
Hong Kong 49 / 50 11 44,952
128 開心樂園
9RYPQJ0C
Hong Kong 45 / 50 8 44,940
129 SKT T87
P99LCY
Hong Kong 50 / 50 12 44,939
130 D7689軍圑 @ 香港 HK
V0QGJU
Hong Kong 49 / 50 5 44,920
131 HK Students
C2P8Y0R
Hong Kong 42 / 50 8 44,916
132 [email protected]
9QV0R02Q
Hong Kong 48 / 50 2 44,913
133 神之國度
J28C
Hong Kong 50 / 50 2 44,896
134 HKG :o)
2PQ9282C
Hong Kong 49 / 50 16 44,876
135 hk
CV09CQJ
Hong Kong 50 / 50 11 44,861
136 毒撚駐香港總領事館
U08CU0
Hong Kong 50 / 50 12 44,856
137 SHF
2PPGPQYV
Hong Kong 50 / 50 5 44,835
138 契★弟★会
GPC2JG2
Hong Kong 50 / 50 6 44,833
139 #OP | HK
8V0PPURQ
Hong Kong 50 / 50 8 44,833
140 邪骨大軍
2Q8CJJJG
Hong Kong 50 / 50 5 44,818
141 迷路的羔羊@@hk
220UR8CV
Hong Kong 50 / 50 12 44,814
142 HKG 進擊的膠手
202PRLRQ
Hong Kong 46 / 50 20 44,810
143 -=轉身射個AirBall=-
CV8YLP
Hong Kong 49 / 50 6 44,797
144 皇室御用互助委員會
8RRPGPR
Hong Kong 50 / 50 14 44,784
145 [email protected] V Nova
8VVY0JJR
Hong Kong 48 / 50 5 44,760
146 Clash on HK
88P88J2
Hong Kong 50 / 50 9 44,751
147 主公英明
C0092L
Hong Kong 50 / 50 9 44,741
148 戰鬥民族Z
8Y900
Hong Kong 48 / 50 12 44,739
149 HK皇室部落
2092JUJV
Hong Kong 49 / 50 10 44,727
150 HK BABIES
R8QQC8
Hong Kong 50 / 50 7 44,714
151 100毛
P8UJ2V
Hong Kong 49 / 50 1 44,711
152 9uppers
C9YGJ0
Hong Kong 49 / 50 12 44,696
153 BuildKing
29RLVQ8
Hong Kong 48 / 50 19 44,687
154 東頭灣道22號
28PU28C8
Hong Kong 44 / 50 17 44,655
155 AfterEffect 石板街
2U9CPUYJ
Hong Kong 50 / 50 67 44,647
156 hongKongFreedom
GVYLP
Hong Kong 50 / 50 8 44,622
157 HKisDying #4
2RC8L8U0
Hong Kong 46 / 50 50 44,621
158 100%香港製造
8RQGVRC
Hong Kong 49 / 50 7 44,616
159 OneNess ` 瓔薰
PPVPPL2J
Hong Kong 48 / 50 32 44,588
160 速 · 冠
8Q0PRL8R
Hong Kong 49 / 50 5 44,584
161 HK ZuriCh
QJUL0C
Hong Kong 50 / 50 1 44,584
162 花生俱樂部
LLGJQYQ
Hong Kong 50 / 50 1 44,566
163 Memories
89PUV8R
Hong Kong 47 / 50 22 44,558
164 石天部落
R0C0JRC
Hong Kong 49 / 50 5 44,542
165 暴風城
JYP09R
Hong Kong 50 / 50 6 44,540
166 SHIELD
99YJCJP8
Hong Kong 50 / 50 4 44,525
167 紮職•Promotion
9CGLLG
Hong Kong 50 / 50 27 44,519
168 鐵血聯盟
2LLCRJ2R
Hong Kong 50 / 50 21 44,504
169 MJ GROUP
8R0CPV2
Hong Kong 50 / 50 12 44,490
170 UnDiScoVeR☆HK★彡
9YJJYYC
Hong Kong 50 / 50 12 44,484
171 斬先生
CQ2LCJ
Hong Kong 50 / 50 4 44,476
172 HK meow
2UCJ2QYR
Hong Kong 49 / 50 9 44,475
173 HKG-Hong Kong
890VP
Hong Kong 48 / 50 13 44,472
174 AppleAge
YYYPV
Hong Kong 38 / 50 20 44,461
175 皇室盜賊團
CQ0YVV8
Hong Kong 50 / 50 18 44,453
176 HK Frontiers
L88C28G
Hong Kong 48 / 50 20 44,448
177 [email protected] II Nova
9L89R88U
Hong Kong 48 / 50 11 44,447
178 WorkLifeBalance
LUQCJ
Hong Kong 50 / 50 6 44,446
179 DreamBig
8RGJYU
Hong Kong 50 / 50 1 44,418
180 ATV
QL92UL
Hong Kong 50 / 50 22 44,402
181 香港架勢堂
20YUY2J
Hong Kong 49 / 50 2 44,401
182 fourteenfuland
V0ULGJY
Hong Kong 50 / 50 6 44,398
183 今晚打巨人
9C8G9RL
Hong Kong 50 / 50 10 44,384
184 FiJoYcE GoBlinS
9VQ0JR98
Hong Kong 50 / 50 1 44,380
185 BoomBoomBoom
9Y0JGL
Hong Kong 50 / 50 2 44,377
186 HKG拜神不如拜仁
GYPPC9J
Hong Kong 49 / 50 12 44,363
187 HKAFC
8PY9J0GY
Hong Kong 43 / 50 24 44,354
188 HK TIGER
PG8GR
Hong Kong 43 / 50 2 44,352
189 新hk帝國
JC08PRL
Hong Kong 50 / 50 9 44,336
190 HK2G
P00L9UQP
Hong Kong 47 / 50 2 44,336
191 HK瘋
V9922JL
Hong Kong 44 / 50 9 44,335
192 [email protected]
8UL999P
Hong Kong 50 / 50 17 44,330
193 我的滑板鞋
22CCJQJ9
Hong Kong 50 / 50 13 44,319
194 北菇蒸雞
QYJYJ
Hong Kong 49 / 50 10 44,307
195 香港 HK Destiny
82JJJU0V
Hong Kong 50 / 50 8 44,293
196 HongKonger 香港人
8Y09CJ
Hong Kong 49 / 50 6 44,281
197 香港169
9Y2VUYU
Hong Kong 49 / 50 9 44,280
198 大洪部落
2YQ09V9
Hong Kong 50 / 50 27 44,270
199 #HK兄弟幫2
99JQCGUV
Hong Kong 48 / 50 8 44,268
200 We Are HK
UQPC290
Hong Kong 41 / 50 3 44,253