Please enter a value

JitSlimeSociety

#YUJ9LPPG
23,551
804
Clan War Season 109
Week Rank Boat Trophy
W1 3 0
-4 804
Clan War Season 108
Week Rank Boat Trophy
W4 4 0
-5 808
W3 4 0
-1 813
W2 4 0
-1 814
W1 4 0
-1 815
Clan War Season 107
Week Rank Boat Trophy
W5 4 0
-23 816
W4 4 0
-4 839
W3 3 0
-1 843
W2 3 0
-1 844
W1 4 0
-6 845
Clan Clan Boat Trophy
Ukraine.dp 10000
+20 819
Kittens 3.0 5988
+10 819
JitSlimeSociety 0
-4 804
Irish Mafia 0
-4 802
ELITE EAS 0
-4 813
#
Participants: 1
1
0
0
0
Clan Clan Boat Trophy
x-bow best card 700
+100 1005
pallavolisti 0
-5 817
pvp de mancos 0
-5 834
JitSlimeSociety 0
-5 808
Gym Hype Mf 0
-5 828
#
Participants: 1
1
0
0
0
Clan Clan Boat Trophy
x-bow best card 159
+20 905
pallavolisti 0
-1 822
pvp de mancos 0
-1 839
JitSlimeSociety 0
-1 813
Gym Hype Mf 0
-1 833
#
Participants: 1
1
0
0
0
Clan Clan Boat Trophy
x-bow best card 224
+20 885
pallavolisti 0
-1 823
pvp de mancos 0
-1 840
JitSlimeSociety 0
-1 814
Gym Hype Mf 0
-1 834
#
Participants: 1
1
0
0
0
Clan Clan Boat Trophy
x-bow best card 3200
+20 865
pallavolisti 0
-1 824
pvp de mancos 0
-1 841
JitSlimeSociety 0
-1 815
Gym Hype Mf 0
-1 835
#
Participants: 1
1
0
0
0
Clan Clan Boat Trophy
Nando356 1900
+100 1030
gooder 300
+50 912
LepritooArmy 0
-23 808
JitSlimeSociety 0
-23 816
BigTatas 0
-23 802
#
Participants: 3
1
0
0
0
2
0
0
0
3
0
0
0
Clan Clan Boat Trophy
Nando356 6459
+20 930
gooder 3000
+10 862
LepritooArmy 0
-4 831
JitSlimeSociety 0
-4 839
BigTatas 0
-4 825
#
Participants: 3
1
0
0
0
2
0
0
0
3
0
0
0
Clan Clan Boat Trophy
Nando356 10000
+20 910
LepritooArmy 0
-1 835
JitSlimeSociety 0
-1 843
BigTatas 0
-1 829
gooder 0
-1 852
#
Participants: 2
1
0
0
0
2
0
0
0
Clan Clan Boat Trophy
Nando356 10000
+20 890
LepritooArmy 0
-1 836
JitSlimeSociety 0
-1 844
BigTatas 0
-1 830
gooder 0
-1 853
#
Participants: 2
1
0
0
0
2
0
0
0
Clan Clan Boat Trophy
Nando356 10000
+20 870
gooder 165
+10 854
LepritooArmy 59
-2 837
JitSlimeSociety 0
-6 845
BigTatas 0
-6 831
#
Participants: 2
1
0
0
0
2
0
0
0
Creator Code Support us with creator code RoyaleAPI
Donate to support us