Please enter a value

Top Clans in China

Rank Badge Name Location Members Delta Trophies
1 风暴
8VRJC2V2
China 49 / 50 0 61,446
2 上海 OP Elite
8G9VY92
China 49 / 50 1 59,440
3 Illuminati
9YGURQUL
China 49 / 50 1 58,987
4 龍溪CR
8LQ2P0RL
China 50 / 50 0 58,474
5 薛家军
20QRPR98
China 50 / 50 0 58,471
6 Nova l 大唐天子
RVL2PQQ
China 50 / 50 0 57,975
7 天一帝国
P2898C8R
China 43 / 50 0 57,247
8 硬中华
Y8GLLUQ
China 50 / 50 1 56,184
9 上海 OP 千阳号
2GP0L09
China 45 / 50 3 55,020
10 娱乐至上
29YY8L89
China 43 / 50 2 54,956
11 暴躁世界
2GPC0VQ
China 49 / 50 2 54,765
12 友间客栈
90VJ9YC8
China 48 / 50 1 54,616
13 80.90【集中赢】
GJJRJUR
China 47 / 50 1 54,425
14 小鸣同学-王者圣域
90RVYU9
China 50 / 50 5 54,397
15 龍的傳人
9PR2U02P
China 50 / 50 5 54,394
16 龍溪 CR
8Y92P0L9
China 49 / 50 60 54,265
17 黑桃海贼团♠
8QJVYJC9
China 49 / 50 0 54,112
18 X-Fun
8C089098
China 44 / 50 8 53,995
19 梦落红尘
2V209LU8
China 46 / 50 2 53,945
20 ⚡️ C.N.A ⚡️
8QGV9Y9
China 50 / 50 3 53,899
21 天一王朝
9JUPGCP2
China 40 / 50 7 53,537
22 CN.one
LUJQGJ
China 50 / 50 2 53,462
23 天一圣地
9LYYQRQP
China 39 / 50 1 53,450
24 China 广东总部
2PQQYRRL
China 45 / 50 10 53,365
25 JSG I 廣州
8QCVG8VG
China 43 / 50 0 53,262
26 万里学院
82J08RR
China 47 / 50 27 53,246
27 薛家萌新小分队
8RPR2YR
China 49 / 50 0 53,241
28 白银帝国
G2JR2QR
China 37 / 50 13 53,205
29 疯人院
9QGQQGPU
China 42 / 50 90 53,004
30 赤尾赤色之尾
R2GUP0
China 39 / 50 12 52,793
31 亚洲之鹰战斗吧-吴老上分
2CCGG8GY
China 45 / 50 2 52,647
32 划船不用桨
PRY9GCG
China 49 / 50 12 52,551
33 暗香家族
PVVGP2L
China 48 / 50 4 52,507
34 一路繁花
9U99Q9RC
China 47 / 50 37 52,490
35 温州
2LY8JVRC
China 40 / 50 19 52,379
36 上海 OP Elite2
29RJL8QC
China 50 / 50 19 52,218
37 小鸣同学-拾贰班
P2VJJJ0
China 44 / 50 7 52,184
38 别打了❤我爱你
9C2UUGJG
China 45 / 50 102 52,114
39 南山旧野
8UV80PRR
China 46 / 50 9 52,071
40 天一时代
9RYRU208
China 38 / 50 14 52,066
41 善见城
9RP28PYG
China 45 / 50 6 52,062
42 Nova大唐 l 禁卫军
2LR02ULG
China 49 / 50 4 52,036
43 诺诺的城堡
C9JUVC8
China 48 / 50 7 51,992
44 朋友•皇族
JJCGC09
China 50 / 50 3 51,978
45 Illuminati 2
9Q88PLR2
China 42 / 50 12 51,953
46 白银帝国〖Kings〗
90GGVGCR
China 49 / 50 0 51,945
47 !E8区•时光當铺.﹏゜⛵﹎⌒
9PVVYY2P
China 44 / 50 47 51,938
48 3000 Worlds
22Y2RU9R
China 46 / 50 16 51,927
49 B.T.G
9LGU9JC8
China 47 / 50 10 51,888
50 80后
QPVG9Q
China 44 / 50 1 51,850
51 娱乐至巅
8C0Q89PJ
China 47 / 50 1 51,827
52 佩奇和ta的凤凰城
P22LG8QJ
China 48 / 50 12 51,804
53 疯人堂
9L2LP29R
China 48 / 50 1 51,796
54 小鸣同学—壹班
9PGQVQP
China 49 / 50 7 51,795
55 80.90【白羊营】
8GQ2LQP0
China 47 / 50 8 51,754
56 凌烟阁
9UQR8UQ9
China 46 / 50 138 51,700
57 Nova大唐 l 玄武军
20CVGYJ9
China 48 / 50 7 51,676
58 风清云淡
QVCPC0C
China 50 / 50 4 51,652
59 上海
8U9RQ2R
China 49 / 50 9 51,603
60 金甲楼兰
2C9CJGYQ
China 47 / 50 17 51,592
61 浮生若梦 青岛
8G0VG82
China 49 / 50 2 51,577
62 赤尾赤色之尾熊本分部
V28YYGL
China 45 / 50 11 51,562
63 精神病人康复中心
J2G908V
China 50 / 50 4 51,559
64 上海 OP UsoppII
2UY8RVC
China 41 / 50 176 51,550
65 2015.4.18
2JLPUJJ
China 50 / 50 0 51,518
66 杭州不夜城
90PY98Y
China 50 / 50 8 51,462
67 Leisure 萌郡
20Y2900V
China 44 / 50 25 51,460
68 原谅我放荡不羁爱公举
CYQ90GV
China 49 / 50 23 51,415
69 小鸣同学
9PQ9YG0
China 43 / 50 1 51,342
70 真*捂吥能笑
99RJQGYL
China 44 / 50 2 51,338
71 清晨阳光和你
2RQYQR00
China 43 / 50 15 51,325
72 龍溪CR
P89Q9990
China 46 / 50 12 51,321
73 广州 -战无不胜
PRLQGCR
China 47 / 50 147 51,299
74 朋友•竹马
GVLCYU0
China 46 / 50 4 51,297
75 电竞小女霞
929V2U0L
China 47 / 50 75 51,292
76 迷宫穿越
UGQP22R
China 50 / 50 2 51,292
77 Star✨皇族
CGULU
China 45 / 50 46 51,285
78 风林火山
QG8CG8Q
China 44 / 50 21 51,252
79 CN·卡牌屋·♥️
28PUP82
China 48 / 50 42 51,199
80 上海 CR之哗啦啦
CVV8VQ
China 50 / 50 14 51,199
81 Nova大唐 l Queen
8QQJR9VR
China 47 / 50 2 51,193
82 厦门1024小分队
2R2PQJU
China 46 / 50 21 51,159
83 PEAK丨神罚降临
9QQURYCU
China 48 / 50 14 51,112
84 小鸣同学-拾叁班
YPYGG9L
China 48 / 50 4 51,109
85 太原Super—man
R228VJQ
China 50 / 50 10 50,968
86 3年级2班
200V0GL
China 48 / 50 1 50,948
87 长沙.avi
28PCPYYQ
China 50 / 50 8 50,909
88 曼刺铁头军
88VCU9RG
China 48 / 50 27 50,898
89 陪你度过CR
GL02RPP
China 49 / 50 10 50,887
90 北京
2G8LPYV
China 48 / 50 16 50,879
91 有点污
V0QQYRU
China 50 / 50 17 50,874
92 传奇战阶
Y2V8QLR
China 50 / 50 17 50,853
93 小鸣同学-巅峰圣殿
2QQ8VP8C
China 50 / 50 20 50,822
94 小鸣同学-©®无上神殿
G2J9U9V
China 47 / 50 17 50,819
95 朋友•盖世
RYQJ28Y
China 46 / 50 49 50,812
96 天一|创世纪
9Y8PR9RU
China 42 / 50 10 50,806
97 低调推一塔
22PGQG9U
China 50 / 50 17 50,795
98 Heaven of Dog
8R0YP2Q
China 50 / 50 6 50,790
99 #华政园传奇#
29JQ82GV
China 46 / 50 7 50,773
100 红包营
GRJJRGV
China 50 / 50 2 50,769
101 小鸣同学-宁波小聚财
R9UY8YG
China 48 / 50 26 50,762
102 一路向东
8J8280Q9
China 42 / 50 18 50,760
103 Dark River
2UJRVP0
China 41 / 50 -- 50,742
104 广州 14x12
QUR29
China 48 / 50 12 50,739
105 Nova I 大唐天子 湖南
20V0RGUU
China 47 / 50 16 50,737
106 娱乐圈
L0CVPQV
China 50 / 50 25 50,636
107 朋友•金石
GVP88J8
China 48 / 50 5 50,589
108 亚洲之鹰燃烧吧-战神营
YGRL9VQ
China 48 / 50 21 50,583
109 一球成名
2YQU90U
China 47 / 50 11 50,576
110 龍溪cr
9GQP2RC0
China 44 / 50 -- 50,572
111 潮汕
VVR2JJC
China 48 / 50 1 50,566
112 小南瓜
2UPGYG8
China 41 / 50 33 50,534
113 80.90【集中赢】A
22LQCJ22
China 49 / 50 20 50,494
114 !E⒏区•时光當铺.﹏゜⛵﹎⌒
8GQ8VC08
China 50 / 50 20 50,466
115 上海 OP GOL.D
PYP9RQ0
China 47 / 50 39 50,378
116 洪曦 Team
2L0C2VU2
China 48 / 50 14 50,376
117 墨雨轩
99UQUUR
China 48 / 50 15 50,370
118 大话CR
8PUPJLCQ
China 49 / 50 11 50,356
119 80.90【梦想营】
8C98LQ0R
China 45 / 50 37 50,328
120 三枪神教
8GCJUU2U
China 49 / 50 30 50,326
121 航空部落 | 萌主の航班
YV28QCV
China 48 / 50 30 50,323
122 Legend
8LPCRPV
China 42 / 50 38 50,305
123 西饼屋
PJQUU0
China 44 / 50 23 50,303
124 冰与火之歌
G0RQPR
China 50 / 50 19 50,299
125 上海
92PQU0L
China 49 / 50 28 50,280
126 Angle后花园S
JQPURVQ
China 47 / 50 0 50,280
127 HuMen烧烟
P8CJU9RQ
China 50 / 50 18 50,278
128 华夏|饕餮
8QQ9VUR8
China 47 / 50 11 50,271
129 广州
8LVV9VPC
China 49 / 50 33 50,269
130 上海 OP
V98R8
China 49 / 50 29 50,240
131 上海吃货
8YQ9UL
China 49 / 50 8 50,211
132 老司机不翻车
9GYUJV8
China 49 / 50 55 50,199
133 (°o°)...是在下输了
2GQC8RJ0
China 47 / 50 11 50,184
134 运气选手聚集地
9JUYVYU
China 44 / 50 31 50,157
135 小鸣同学-拾肆班
GY02CCQ
China 45 / 50 42 50,157
136 宁波
2L9GL0Y
China 50 / 50 11 50,124
137 广州 Family
2LY9Y28C
China 50 / 50 19 50,100
138 ASTRi Ⅰ 星战队
9L89PG2J
China 48 / 50 14 50,091
139 烟雨霓裳
20YGLYJU
China 48 / 50 17 50,090
140 若水千秋
8UP0L9R
China 41 / 50 33 50,087
141 Loveing Day
CVRYQG
China 48 / 50 24 50,084
142 China
JQ08YV
China 50 / 50 6 50,082
143 fighting家族
28RGQG
China 50 / 50 5 50,059
144 上海 OP Nami
UCCR2Q
China 47 / 50 16 50,042
145 +入魂ing
Y0JPU92
China 50 / 50 15 50,031
146 南心派
PQURV
China 48 / 50 5 50,025
147 暗香Legend™
G8Y2VYC
China 49 / 50 1 50,014
148 静静de绒线裤
QGPC8Q
China 47 / 50 35 50,008
149 常州 当相当
YG9QCJ
China 49 / 50 6 49,995
150 上海
2VQC2YP
China 50 / 50 12 49,983
151 宁波No.1
C092RJR
China 50 / 50 0 49,980
152 Nova大唐 l 神裔军
J8YRRPJ
China 49 / 50 13 49,968
153 #烏托會館
99CJCVVY
China 50 / 50 18 49,930
154 巅峰领域
V8GPPUQ
China 49 / 50 40 49,929
155 3%
2QCJ9RY
China 50 / 50 13 49,906
156 电竞女神❤勾勾小拇指
2VCPJLVC
China 43 / 50 39 49,900
157 上海 OP Rayleigh
9P8QQPJ
China 44 / 50 5 49,898
158 通天帝国
G9URVPP
China 50 / 50 21 49,894
159 成都 ༺醉红颜༻
8CR0PY2
China 49 / 50 6 49,891
160 许多年后学弟也都长大
2P2PGGJ8
China 50 / 50 -- 49,888
161 一切为了部落
P8PY802
China 47 / 50 12 49,879
162 大饼卷黑金
9LG0R80J
China 49 / 50 2 49,874
163 曲花幽径
2YP2JJ0L
China 49 / 50 30 49,857
164 Royal Piercer
YYGPYPJ
China 50 / 50 33 49,843
165 不论这盘输赢【打完来我部落吧】
8C0V2L8Y
China 49 / 50 10 49,826
166 拯救亿万失足少女的神秘组织
22Y0CY9
China 46 / 50 55 49,821
167 JUST+OK=NOW WIN
VL8QR
China 49 / 50 0 49,805
168 华夏之魂
P0VUJ0J
China 48 / 50 43 49,793
169 严肃部落
8RLY0U8V
China 45 / 50 7 49,789
170 狂暴大队
8V8QR9J
China 49 / 50 1 49,746
171 污号火车
GJ0YQLY
China 50 / 50 12 49,714
172 上海 OP Luffy
QG2VVG
China 46 / 50 139 49,704
173 亚洲之鹰燃烧吧-战火营
2J99R8LU
China 49 / 50 24 49,677
174 小鸣同学-柒班
288CQRVR
China 47 / 50 4 49,676
175 小鸣同学-叁年贰班
QRRJPV0
China 47 / 50 14 49,671
176 007华中战魂
28U908R
China 50 / 50 19 49,664
177 Amoy
YQQCVG
China 46 / 50 75 49,587
178 107
8CYUV0P
China 50 / 50 23 49,587
179 坏孩子的天空︶BAD
9LV9LV99
China 43 / 50 78 49,579
180 亚洲之鹰燃烧吧-传奇营
28J2U0U2
China 50 / 50 21 49,567
181 韵之会
88QGCYU
China 50 / 50 18 49,554
182 小鸣同学 家长会
GU2VU09
China 50 / 50 6 49,553
183 亚洲之鹰战斗吧
RQGLCRP
China 47 / 50 5 49,523
184 拓荒者联盟
8GVYJC
China 48 / 50 12 49,517
185 暴躁世界_小皮卡
Q2JV809
China 48 / 50 -- 49,494
186 Lok'Tar Ogar
Y8GRJQJ
China 50 / 50 28 49,490
187 浙江 金华
2020L8L
China 47 / 50 6 49,488
188 天一/国士无双
9QPYCQVG
China 43 / 50 4 49,483
189 *DEAD*崛起
9CVYJC
China 50 / 50 9 49,483
190 Storm War
9U8RU29
China 43 / 50 34 49,445
191 薛家搞事小分队
R0Y9QY
China 45 / 50 2 49,435
192 电竞女神❤️三营
G22QYY0
China 48 / 50 13 49,413
193 真*北城以北
28U00LY
China 44 / 50 41 49,407
194 Nova大唐 l 朱雀軍
2RLG9920
China 50 / 50 20 49,393
195 南昌萌萌哒
8LGP8L
China 47 / 50 46 49,369
196 南山旧野之多多营
9PUPLC8U
China 45 / 50 1 49,369
197 诶呦仔的云朋友们
9JV8JU9Y
China 48 / 50 8 49,366
198 龍的傳人ΙΙΙ
8QYG2U
China 48 / 50 8 49,360
199 Nova大唐 l 风神营
2CJG0RV9
China 47 / 50 51 49,360
200 BangBANG
G28UQ2
China 48 / 50 2 49,343