Please enter a value

Top Clans in Hong Kong

Rank Badge Name Location Members Delta Trophies
1 HongKong Elite
90RVVC82
Hong Kong 48 / 50 0 54,050
2 9DontKnow8
8Y22C298
Hong Kong 50 / 50 0 52,007
3 WHYsoSERIOUS?
Q9PLQ
Hong Kong 49 / 50 0 50,119
4 FiJoYcE FoRcEs
CCYJU
Hong Kong 48 / 50 1 49,872
5 [email protected] l Nova
8JQQP8UL
Hong Kong 49 / 50 1 49,863
6 二手飯堂
2R9CPG0C
Hong Kong 50 / 50 0 49,778
7 HK-DIU
PCCQU
Hong Kong 47 / 50 0 49,746
8 赤鱲角馬會
P02PG2Y
Hong Kong 50 / 50 0 49,656
9 迷失的羔羊@@hk
9PRL28
Hong Kong 49 / 50 1 49,408
10 After Effect
8QJCP0
Hong Kong 46 / 50 3 49,343
11 HKisDy!ng
800C8P02
Hong Kong 46 / 50 2 49,234
12 Clash it EASY
2JJ9JCU2
Hong Kong 50 / 50 1 49,231
13 Fabulous
8QLPR
Hong Kong 50 / 50 1 49,157
14 會友鏢局
LU02Q0V
Hong Kong 50 / 50 0 48,820
15 Hong Kong
88PLU
Hong Kong 50 / 50 0 48,539
16 政政
8CU08UQ
Hong Kong 49 / 50 0 48,434
17 DnA
2V28Y9L
Hong Kong 42 / 50 1 48,394
18 HKGspots
PQLU9UY
Hong Kong 49 / 50 1 48,359
19 香港
2PRQYUJJ
Hong Kong 50 / 50 0 48,143
20 #烏托會館
99CJCVVY
Hong Kong 50 / 50 0 47,949
21 WHYsoSERIOUS五號
220PY0RR
Hong Kong 50 / 50 4 47,264
22 WHYsoSERiOUS二號
Q2QGU2
Hong Kong 48 / 50 2 47,186
23 HK Protesters
98UUGL
Hong Kong 45 / 50 7 47,155
24 會友鏢局分號
2LPR8GGV
Hong Kong 50 / 50 3 47,136
25 PRAYtoWIN
JCL2Y2P
Hong Kong 48 / 50 1 47,134
26 CR小隊
PY9PR822
Hong Kong 49 / 50 8 47,084
27 布力般流汗
L0P2VUJ
Hong Kong 46 / 50 0 47,002
28 [email protected] lll Nova
8C0QRQ2U
Hong Kong 50 / 50 4 46,990
29 AfterEffect 陷陣營
GV2QQ9R
Hong Kong 48 / 50 7 46,987
30 《 秋名 · 貳 》
2P2UULUC
Hong Kong 47 / 50 7 46,934
31 Eiggma's
2QV0QP
Hong Kong 50 / 50 2 46,925
32 謎。城
98GLCCGC
Hong Kong 45 / 50 1 46,902
33 3000聯盟
Y0GRY0P
Hong Kong 49 / 50 5 46,839
34 MaxHehala
2LUG0
Hong Kong 50 / 50 1 46,616
35 custaoldboy
8RGYU
Hong Kong 50 / 50 2 46,527
36 毒L騎士團
82CGU2P
Hong Kong 48 / 50 1 46,448
37 AppleAge
YYYPV
Hong Kong 49 / 50 2 46,411
38 HK Golden
80RCLR
Hong Kong 49 / 50 4 46,392
39 Royal Tramp
2LQUU0R9
Hong Kong 50 / 50 1 46,387
40 The Great Wall
QU20GU
Hong Kong 50 / 50 0 46,315
41 WHYsoSERIOUS三號
U0CCPQ
Hong Kong 50 / 50 5 46,297
42 我要打廿個
U2C0U8
Hong Kong 50 / 50 6 46,269
43 amazing tai koo
YL822J
Hong Kong 50 / 50 1 46,119
44 香港地
889QCQ
Hong Kong 47 / 50 3 46,114
45 香港 ! HK 害人鏢 TOP
8JUG9YC9
Hong Kong 49 / 50 4 46,105
46 HK GoAheadEagle
90G82V
Hong Kong 50 / 50 4 45,995
47 #HK兄弟幫
JP9GCUG
Hong Kong 49 / 50 1 45,932
48 HKAFC-Ace
9GP29JP8
Hong Kong 40 / 50 9 45,919
49 一起森巴舞
20JLY290
Hong Kong 44 / 50 2 45,904
50 Be Hong Konger
222GYPG
Hong Kong 50 / 50 5 45,861
51 新香港部落123
C9C8PCP
Hong Kong 50 / 50 2 45,859
52 香港同鄉會 HKG
8R8V8VR
Hong Kong 47 / 50 8 45,802
53 逆鱗
R9YGY9
Hong Kong 50 / 50 3 45,790
54 海字
9LRGQR
Hong Kong 47 / 50 4 45,774
55 HK SURE WIN
GRJRLR
Hong Kong 50 / 50 1 45,725
56 FiJoYcE MiNionS
VG22JGG
Hong Kong 46 / 50 13 45,720
57 團長要換人了
2QUPG2P
Hong Kong 50 / 50 4 45,700
58 WeAreHOnGKonGER
GL809Q
Hong Kong 50 / 50 5 45,617
59 HKG 進擊的膠手
202PRLRQ
Hong Kong 50 / 50 2 45,598
60 捐兵總動員
L2P0C2V
Hong Kong 44 / 50 9 45,563
61 HK WarHeads
YLJ8J0
Hong Kong 47 / 50 6 45,552
62 香港 - 傳奇
P222GYQ
Hong Kong 49 / 50 3 45,546
63 Hong Kong @3
8L9UJ0
Hong Kong 44 / 50 1 45,543
64 Vio
9RC9CJ
Hong Kong 47 / 50 27 45,536
65 迷途的羔羊@@hk
2LCU22YU
Hong Kong 49 / 50 7 45,535
66 香港 HK Baby
GU8LP
Hong Kong 50 / 50 5 45,534
67 HKisDying #2
YGCCP9Y
Hong Kong 49 / 50 23 45,499
68 女王盟
LYY08Q8
Hong Kong 50 / 50 10 45,499
69 Augustus
YQUUGV
Hong Kong 50 / 50 11 45,493
70 hong Kong
2QUUGJ9U
Hong Kong 49 / 50 3 45,478
71 Guardforce 衛安
RUCG8
Hong Kong 50 / 50 5 45,445
72 賜哥正仆街
8YLYG2L
Hong Kong 50 / 50 4 45,438
73 香港 新聯盟 HK UNION
YJ2VPC9
Hong Kong 48 / 50 21 45,436
74 WeAreHongKonger
RC89R0C
Hong Kong 50 / 50 4 45,429
75 [email protected] V Nova
8VVY0JJR
Hong Kong 50 / 50 11 45,426
76 保龍一族
28YJVC8
Hong Kong 49 / 50 2 45,421
77 《 秋名 》
20GG2PYY
Hong Kong 43 / 50 9 45,416
78 紅蓮の弓矢
P2QUU
Hong Kong 50 / 50 14 45,399
79 HKCR圍威喂
2PYPJJ90
Hong Kong 50 / 50 6 45,397
80 星語寄情
2ULR9U
Hong Kong 50 / 50 1 45,393
81 FUN TRANSFER
882C09
Hong Kong 50 / 50 3 45,392
82 香港復仇者聯盟
CGQP0
Hong Kong 50 / 50 5 45,376
83 紅磡冰室
GQGLY
Hong Kong 49 / 50 9 45,372
84 fategay
GP9VV8L
Hong Kong 47 / 50 2 45,371
85 香港
YRU8GU2
Hong Kong 49 / 50 10 45,364
86 CSK.ms
CC8VYJ
Hong Kong 50 / 50 2 45,364
87 會友鏢局叁號
2QRUL9RC
Hong Kong 44 / 50 4 45,334
88 Sacred Field
9YLJ8JYY
Hong Kong 48 / 50 33 45,302
89 HongKongFAMILY
U2J2R0
Hong Kong 48 / 50 0 45,290
90 pigpigpigpigpig
98Q0P
Hong Kong 50 / 50 4 45,272
91 香港傘兵
202LUPP
Hong Kong 50 / 50 10 45,255
92 hkGG
2PLGYQL
Hong Kong 50 / 50 15 45,236
93 東頭灣道22號
28PU28C8
Hong Kong 49 / 50 0 45,199
94 9upper
9YR0C2
Hong Kong 50 / 50 1 45,170
95 hong kong
9QPQ29R
Hong Kong 49 / 50 4 45,111
96 絕情谷
2YPV9R8
Hong Kong 46 / 50 37 45,108
97 HK Seven 香港 7
P2JLU8
Hong Kong 48 / 50 12 45,018
98 Revolution
YRRG9Q0
Hong Kong 50 / 50 1 44,978
99 fabulous-2nd
PPQY9PJ
Hong Kong 50 / 50 3 44,977
100 群萃眾鬼
CC0VYRC
Hong Kong 43 / 50 4 44,951
101 *1225
LY2PJV8
Hong Kong 46 / 50 51 44,910
102 HK九龍NT
LGPRY2U
Hong Kong 47 / 50 10 44,905
103 HK雷神
QUCU2VR
Hong Kong 49 / 50 5 44,899
104 HK串流
9QQQC
Hong Kong 47 / 50 2 44,892
105 HK Frontiers
L88C28G
Hong Kong 50 / 50 0 44,890
106 香港宗親會
QP9C22
Hong Kong 46 / 50 1 44,875
107 BuildKing
29RLVQ8
Hong Kong 50 / 50 6 44,855
108 戰鬥民族Z
8Y900
Hong Kong 50 / 50 8 44,845
109 Vin牛魚隊長之豪門衝擊⚔️
88UR0VC0
Hong Kong 44 / 50 8 44,840
110 人生真苦
2L09VGR
Hong Kong 50 / 50 10 44,830
111 HKAFC
8PY9J0GY
Hong Kong 46 / 50 8 44,824
112 一劍西來·中出即飛
9CQQG0V
Hong Kong 46 / 50 6 44,787
113 SHF
2PPGPQYV
Hong Kong 50 / 50 5 44,746
114 Clash GSHK
P0J90YV
Hong Kong 49 / 50 0 44,720
115 HK - 作戰聯盟
PLGYU
Hong Kong 48 / 50 7 44,718
116 759阿信屋
8QUJUPU
Hong Kong 50 / 50 6 44,682
117 HK-LIN
2PLP8CPL
Hong Kong 49 / 50 6 44,672
118 堅.香港人
LPYQQLU
Hong Kong 44 / 50 12 44,666
119 Hong Kong AceS
2YRGUJVP
Hong Kong 47 / 50 14 44,665
120 [email protected]
9QV0R02Q
Hong Kong 50 / 50 5 44,647
121 OneNess ` 瓔薰
PPVPPL2J
Hong Kong 50 / 50 40 44,607
122 無盡
2CLYV8R8
Hong Kong 47 / 50 0 44,568
123 香港一定得
82LGUQU
Hong Kong 50 / 50 12 44,565
124 100毛
P8UJ2V
Hong Kong 50 / 50 7 44,550
125 hea is must
8RCCG2
Hong Kong 47 / 50 17 44,548
126 9uppers
C9YGJ0
Hong Kong 50 / 50 18 44,543
127 石天部落
R0C0JRC
Hong Kong 50 / 50 12 44,541
128 野豬愛皮卡~~超之家⚡ピカピ⚡
L00QC9Y
Hong Kong 50 / 50 9 44,531
129 HKisDying #4
2RC8L8U0
Hong Kong 50 / 50 9 44,523
130 防止虐待野豬協會
2GJCGPLP
Hong Kong 49 / 50 1 44,522
131 失敗專家
9RPQLJU
Hong Kong 48 / 50 3 44,521
132 速 · 冠
8Q0PRL8R
Hong Kong 50 / 50 15 44,517
133 Golden Brosis
9CQ88G
Hong Kong 49 / 50 1 44,512
134 一蕉謝晒皮
RJV8GUJ
Hong Kong 50 / 50 11 44,490
135 方丈份人好小器
9C8UR2R
Hong Kong 50 / 50 14 44,476
136 《頂峰~~傳奇》
P9Q00PPL
Hong Kong 48 / 50 5 44,475
137 HK-JER
PG2JY29
Hong Kong 50 / 50 3 44,472
138 邪骨大軍
2Q8CJJJG
Hong Kong 49 / 50 14 44,471
139 巨人我要
JPG9RGC
Hong Kong 49 / 50 11 44,453
140 香港有你
8LL2JLRY
Hong Kong 45 / 50 21 44,430
141 HK PLAYERS
LCJ8LP
Hong Kong 47 / 50 15 44,406
142 852 big potato
80QU0J
Hong Kong 48 / 50 5 44,404
143 #Holy Sheep
2G89JQ8L
Hong Kong 48 / 50 23 44,402
144 Superdry Army
PUPJ2QG
Hong Kong 45 / 50 1 44,337
145 神之國度
J28C
Hong Kong 50 / 50 9 44,294
146 We Are HK
UQPC290
Hong Kong 48 / 50 3 44,290
147 SKT T87
P99LCY
Hong Kong 50 / 50 22 44,289
148 忘了贏
V2GVLC8
Hong Kong 49 / 50 21 44,265
149 巨人朋友
22UG2UQR
Hong Kong 49 / 50 4 44,264
150 hk
CV09CQJ
Hong Kong 50 / 50 1 44,264
151 Clash on HK
88P88J2
Hong Kong 50 / 50 5 44,253
152 HK ZuriCh
QJUL0C
Hong Kong 50 / 50 1 44,220
153 毒撚駐香港總領事館
U08CU0
Hong Kong 50 / 50 5 44,148
154 斬先生
CQ2LCJ
Hong Kong 50 / 50 11 44,132
155 HK瘋
V9922JL
Hong Kong 46 / 50 0 44,122
156 -=轉身射個AirBall=-
CV8YLP
Hong Kong 50 / 50 4 44,103
157 D7689軍圑 @ 香港 HK
V0QGJU
Hong Kong 48 / 50 1 44,082
158 UnDiScoVeR☆HK★彡
9YJJYYC
Hong Kong 50 / 50 21 44,050
159 DnA Saint
CJ0220Q
Hong Kong 49 / 50 5 44,004
160 香港贊助商
2CCV0Q29
Hong Kong 49 / 50 21 44,001
161 HKG :o)
2PQ9282C
Hong Kong 47 / 50 4 43,982
162 HKisDying #3
GC89YYP
Hong Kong 48 / 50 4 43,971
163 聖育強中學
2GU8R8
Hong Kong 50 / 50 0 43,968
164 法克部落
GVC0LL
Hong Kong 46 / 50 3 43,964
165 香港架勢堂
20YUY2J
Hong Kong 49 / 50 6 43,932
166 [email protected]
8UL999P
Hong Kong 50 / 50 4 43,928
167 #靈感#
Y92JY98
Hong Kong 48 / 50 5 43,910
168 Fridays
PVU2YG
Hong Kong 49 / 50 16 43,900
169 北菇蒸雞
QYJYJ
Hong Kong 50 / 50 0 43,899
170 ATV
QL92UL
Hong Kong 50 / 50 17 43,885
171 契★弟★会
GPC2JG2
Hong Kong 50 / 50 3 43,872
172 HK - 作戰聯盟 2
Y2GGVG
Hong Kong 50 / 50 6 43,869
173 king of sparta
UR9R29
Hong Kong 49 / 50 3 43,865
174 熱血男兒會
8P2VRVG
Hong Kong 48 / 50 3 43,863
175 HK皇室部落
2092JUJV
Hong Kong 48 / 50 25 43,844
176 hKEsports
22RG
Hong Kong 48 / 50 3 43,839
177 Clan D Crush
2P2Q2G9
Hong Kong 50 / 50 37 43,834
178 皇室盜賊團
CQ0YVV8
Hong Kong 50 / 50 3 43,830
179 aahk
L8PR8RJ
Hong Kong 50 / 50 7 43,810
180 皇室賤僧 法號施令
2GRRCU20
Hong Kong 49 / 50 26 43,793
181 迷路的羔羊@@hk
220UR8CV
Hong Kong 45 / 50 2 43,782
182 主公英明
C0092L
Hong Kong 49 / 50 5 43,778
183 DreamBig
8RGJYU
Hong Kong 47 / 50 2 43,777
184 HKG-Hong Kong
890VP
Hong Kong 46 / 50 10 43,764
185 Alcoholiz
8RLPYV
Hong Kong 49 / 50 19 43,759
186 今晚打巨人
9C8G9RL
Hong Kong 50 / 50 4 43,751
187 天誅
8QJJ0CC
Hong Kong 47 / 50 10 43,735
188 皇室御用互助委員會
8RRPGPR
Hong Kong 49 / 50 2 43,711
189 #HK兄弟幫2
99JQCGUV
Hong Kong 49 / 50 4 43,710
190 大洪部落
2YQ09V9
Hong Kong 50 / 50 2 43,706
191 For WARS
80GGLV
Hong Kong 50 / 50 2 43,703
192 grinders
UPY8CGG
Hong Kong 44 / 50 10 43,702
193 MJ GROUP
8R0CPV2
Hong Kong 49 / 50 6 43,693
194 3A BuzzerBeater
L82PQGL
Hong Kong 50 / 50 14 43,690
195 混沌傳說
R80QQCY
Hong Kong 50 / 50 1 43,689
196 #OP | HK
8V0PPURQ
Hong Kong 48 / 50 10 43,672
197 we are HK
Y0JPQ2
Hong Kong 50 / 50 15 43,671
198 Memories
89PUV8R
Hong Kong 48 / 50 0 43,652
199 輕輕鬆鬆
9PQPVRR
Hong Kong 50 / 50 38 43,630
200 XGamer Alpha
8CY9VC2P
Hong Kong 50 / 50 3 43,627