Please enter a value

Log Riders

#QGP2G2J2
46,144
1,127
Clan War Season 108
Week Rank Boat Trophy
W2 4 0
-7 1127
W1 4 0
-7 1134
Clan War Season 107
Week Rank Boat Trophy
W5 2 400
+75 1141
W4 4 0
-2 1066
W3 4 0
-2 1068
W2 4 0
-2 1070
W1 2 3000
+15 1072
Clan War Season 106
Week Rank Boat Trophy
W4 1 600
+100 1057
W3 4 0
-2 957
W2 5 0
-2 959
Clan Clan Boat Trophy
aaaaaaaaaaaaaa 3000
+20 1136
Los fantásticos 59
+10 1137
villa salvaje 0
-7 1099
Log Riders 0
-7 1127
Os Aliados 0
-7 1095
#
Participants: 6
1
0
0
0
2
0
0
0
3
0
0
0
4
0
0
0
5
0
0
0
6
0
0
0
Clan Clan Boat Trophy
aaaaaaaaaaaaaa 9000
+20 1116
Los fantásticos 188
+10 1127
villa salvaje 0
-7 1106
Log Riders 0
-7 1134
Os Aliados 0
-7 1102
#
Participants: 5
1
0
0
0
2
0
0
0
3
0
0
0
4
0
0
0
5
0
0
0
Clan Clan Boat Trophy
2 vs 2 400
+75 1130
Log Riders 400
+75 1141
Bob Army 100
-15 1009
Gay Bois 0
-45 1062
Star Alliance 0
-45 973
#
Participants: 12
1
4
0
400
2
0
0
0
3
0
0
0
4
0
0
0
5
0
0
0
6
0
0
0
7
0
0
0
8
0
0
0
9
0
0
0
10
0
0
0
11
0
0
0
12
0
0
0
Clan Clan Boat Trophy
Gay Bois 59
+20 1107
Bob Army 0
-2 1024
2 vs 2 0
-2 1055
Log Riders 0
-2 1066
Star Alliance 0
-2 1018
#
Participants: 12
1
0
0
0
2
0
0
0
3
0
0
0
4
0
0
0
5
0
0
0
6
0
0
0
7
0
0
0
8
0
0
0
9
0
0
0
10
0
0
0
11
0
0
0
12
0
0
0
Clan Clan Boat Trophy
Gay Bois 3000
+20 1087
Bob Army 0
-2 1026
2 vs 2 0
-2 1057
Log Riders 0
-2 1068
Star Alliance 0
-2 1020
#
Participants: 10
1
0
0
0
2
0
0
0
3
0
0
0
4
0
0
0
5
0
0
0
6
0
0
0
7
0
0
0
8
0
0
0
9
0
0
0
10
0
0
0
Clan Clan Boat Trophy
Gay Bois 3000
+20 1067
Bob Army 0
-2 1028
2 vs 2 0
-2 1059
Log Riders 0
-2 1070
Star Alliance 0
-2 1022
#
Participants: 6
1
0
0
0
2
0
0
0
3
0
0
0
4
0
0
0
5
0
0
0
6
0
0
0
Clan Clan Boat Trophy
2 vs 2 3000
+15 1061
Log Riders 3000
+15 1072
Gay Bois 118
-3 1047
Bob Army 0
-9 1030
Star Alliance 0
-9 1024
#
Participants: 5
1
4
0
500
2
0
0
0
3
0
0
0
4
0
0
0
5
0
0
0
Clan Clan Boat Trophy
Log Riders 600
+100 1057
LOSCLANUTILLOS 200
+50 998
tri-kappa 0
-35 900
Wolfpack 0
-35 884
Reef Bros. 0
-35 921
#
Participants: 4
1
4
0
600
2
0
0
0
3
0
0
0
4
0
0
0
Clan Clan Boat Trophy
LOSCLANUTILLOS 59
+20 948
tri-kappa 0
-2 935
Wolfpack 0
-2 919
Log Riders 0
-2 957
Reef Bros. 0
-2 956
#
Participants: 4
1
0
0
0
2
0
0
0
3
0
0
0
4
0
0
0
Clan Clan Boat Trophy
Reef Bros. 59
+20 958
LOSCLANUTILLOS 0
-2 928
tri-kappa 0
-2 937
Wolfpack 0
-2 921
Log Riders 0
-2 959
#
Participants: 3
1
0
0
0
2
0
0
0
3
0
0
0
Creator Code Support us with creator code RoyaleAPI
Donate to support us